Burgemeesters teleurgesteld over versoepelingen

Ook Lars Voskuil, burgemeester van Bergen, pleit ervoor om bij de nieuw te nemen besluiten het sociale leven veilig en gereguleerd mogelijk te maken

Burgemeesters teleurgesteld over versoepelingen

De burgemeesters van Noord-Holland Noord laten in een reactie weten teleurgesteld te zijn over de besluiten omtrent de versoepelingen die bekend werden gemaakt op de persconferentie van vrijdag 14 januari. Ze maken zich zorgen over de verschillen tussen sectoren en hadden gehoopt dat er meer mogelijk zou worden.

Wij vinden dit een enorm lastige situatie. We hebben ons als burgemeesters de afgelopen dagen sterk gemaakt voor meer mogelijkheden en vooral voor het bieden van perspectief aan onze inwoners en ondernemers. Daar is door het kabinet deels gehoor aan gegeven. Wij hadden gehoopt op meer. We zijn dan ook teleurgesteld en maken ons zorgen over de verschillen tussen sectoren. We wensen en gaan er vanuit dat er een snelle heroverweging door het kabinet komt, zodat horeca en cultuur ook mogelijkheden krijgen om veilig open te gaan.

Wij zijn ons bewust dat dit een hele moeilijke tijd is voor velen. Wij hebben begrip voor de verschillende geluiden die wij horen van ondernemers, de horeca- en cultuursector in het bijzonder. Deze branches krijgen telkens forse tegenvallers te verwerken. Statements, zoals aangekondigd in diverse media, kunnen dan ook op ons begrip rekenen.

Dat stelt ons tegelijkertijd voor een enorm dilemma. Want wat niet mag, dat mag niet. Zo eenvoudig is het en van ons als burgemeesters mag worden verwacht dat wij de landelijke regelgeving naleven, volgen en zo nodig handhaven. Wij handhaven niet om het handhaven. Gezond verstand en de menselijke maat zijn onze eerste uitgangspunten. Het gesprek aangaan is altijd onze eerste stap. Dus ook nu gaan wij in gesprek, ook nu spreken wij mensen aan. Dat kan er per gemeente verschillend uitzien. Dat is nu eenmaal de couleur locale. Dat is ook goed.

Gelukkig zijn de burgemeesters in onze regio in goed contact met de middenstand en horeca. Dat blijven we ook. We hechten veel waarde aan het gesprek en blijven de komende dagen in gesprek. We benadrukken nogmaals dat we het kabinet verzoeken een snelle heroverweging te maken om de verschillen in de branches weg te nemen. We zijn blij met perspectief dat het kabinet heeft genoemd. Dit geeft helderheid. Tot slot, gaan we ervan uit dat iedereen zich zo veel mogelijk aan de regels houdt. Het naleven van coronamaatregelen is niet alleen iets van de ondernemers, of de overheid. Het is aan ons allemaal.

Berichten die eerder in de media zijn verschenen zijn niet juist en passen niet bij het gesprek dat wij als burgemeesters hebben gehad.

Dit bericht is namens alle burgemeesters van Noord-Holland Noord

Eerder stuurden de burgemeester een brief aan de minister president waarin zij ervoor pleitten om bij de nieuw te nemen besluiten het sociale leven veilig en gereguleerd mogelijk te maken en om de ondernemers die zijn getroffen door de lockdown financieel voldoende te steunen.

Bron: Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

***

Geachte Minister-president, geachte leden van het kabinet,

In onze gesprekken met ondernemers, winkeliers, horeca en inwoners merken wij steeds vaker dat de zorgen over de gevolgen van de coronamaatregelen onder de mensen toenemen. Covid is meer dan een gezondheidscrisis alleen geworden. De maatschappelijke impact van het virus en de maatregelen wordt op dit moment enorm gevoeld. Het draagvlak neemt af, onbegrip en boosheid nemen toe. Er is grote behoefte aan perspectief. Wij, de zestien burgemeester van Noord-Holland Noord, pleiten daarom voor meer gereguleerde mogelijkheden en perspectief.

Onze inwoners missen het theater, uit eten, de bioscoop, het winkelen, hun sport of andere sociale bezigheden. Dat geldt voor onze jongeren in het bijzonder. Winkeliers en (horeca)ondernemers staat het water aan de lippen. De economische en emotionele schade is groot. Het ontbreken van perspectief, het steeds weer teruggeworpen worden, weegt zwaar.

We vragen u om rekening te houden met de gemoedstoestand van onze inwoners en ondernemers. Betrek het maatschappelijk beeld bij de maatregelen. Wij als burgemeesters van NHN merken het dagelijks. Wij hebben draagvlak nodig, vanuit een bredere invalshoek dan de gezondheidscrisis alleen. Bied perspectief, voor een ieder. En zeker ook voor de detailhandel, de kleinere winkels, die het zo lastig hebben in de afgelopen tijd.

Wij pleiten ervoor om bij de nieuw te nemen besluiten het sociale leven veilig en gereguleerd mogelijk te maken en om de ondernemers die zijn getroffen door de lockdown financieel voldoende te steunen.

Wij wensen u veel wijsheid met de eerste grote besluiten van uw kabinetsperiode. Hoogachtend,

Anja Schouten Burgemeester Alkmaar

Monique Bonsen-Lemmers Burgemeester Koggenland

Marjan van Kampen-Nouwen Burgemeester Schagen

Eduard van Zuijlen, Burgemeester Enkhuizen

Frank Streng Burgemeester Medemblik

Jan Nieuwenburg Burgemeester Hoorn

Jan de Boer Burgemeester Den Helder

Michiel Pijl
Burgemeester Drechterland

Michiel Uitdehaag Burgemeester Texel

Lars Voskuil Burgemeester Bergen

Ronald Wortelboer Burgemeester Stede Broec

Toon Mans Burgemeester Castricum

Peter Rehwinkel Burgemeester Dijk en Waard

Mascha ten Bruggencate Burgemeester Heiloo

Rian van Dam
Burgemeester Hollands Kroon

Gerard van den Hengel Burgemeester Opmeer