Breaking: Tijdelijke crisisnoodopvang asielzoekers op voormalige voetbalvelden in Bergen

Burgemeester Lars Voskuil vindt het belangrijk dat zijn gemeente nu de stap naar voren zet. "De situatie in Ter Apel is nijpend

Op de voormalige voetbalvelden van BSV Bergen aan de Oudtburghweg wordt de komende periode een crisisnoodopvang voor asielzoekers gerealiseerd. Het streven is dat Veiligheidsregio Noord-Holland Noord hier vanaf 8 september 175 mensen opvangt in samenwerking met de gemeente Bergen. De opvang is voor drie maanden en duurt tot 1 december. Eerder was de tijdelijke crisisnoodopvang in Heiloo en in Alkmaar. De noodopvang is nodig vanwege de problemen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar regelmatig mensen in schrijnende omstandigheden in de open lucht moeten overnachten, omdat er te weinig plek is.

Als de crisisnoodopvang in Alkmaar sluit, neemt Bergen het stokje over. “Het Rijk heeft elke veiligheidsregio gevraagd crisisnoodopvang voor 225 mensen te realiseren”, legt directeur Krishna Taneja van  Veiligheidsregio Noord-Holland Noord uit. “Vijftig mensen worden al opgevangen in de gemeente Schagen. In Heiloo en vervolgens Alkmaar is eerder plek gemaakt voor 175 mensen. De opvang in Alkmaar loopt 8 september af. Daarom zijn we blij dat Bergen ons nu ruimte biedt voor een tijdelijke locatie. We hebben inmiddels ervaring met het organiseren van de crisisnoodopvang en hebben er vertrouwen in dat dit ook in Bergen goed gaat lukken.”

Bescherming bieden
Burgemeester Lars Voskuil vindt het belangrijk dat zijn gemeente nu de stap naar voren zet. “De situatie in Ter Apel is nijpend. We hebben gezamenlijk de morele plicht om mensen die op zoek zijn naar veiligheid bescherming te bieden. Crisisnoodopvang is natuurlijk niet ideaal, maar we doen wat we kunnen om het verblijf van de mensen die komen zo goed mogelijk te laten verlopen.”
Hij geeft aan dat de afgelopen periode vele inwoners van Bergen zich op verschillende wijzen hebben ingezet voor vluchtelingen uit Oekraïne. “We vinden dat hartverwarmend en hopen van harte dat deze tijdelijke noodoplossing ook op draagvlak van de Bergense samenleving kan rekenen.”

Wintervaste paviljoens
De crisisnoodopvang beslaat ongeveer een voetbalveld. Op een verharde ondergrond worden diverse wintervaste paviljoens geplaatst met afgescheiden slaapruimtes, met elk zes bedden, sanitaire voorzieningen en een centrale ruimte waar de mensen overdag kunnen verblijven. Bij de paviljoens wordt een deel van de ondergrond verhard, zodat de kinderen daar kunnen spelen en de volwassenen een plek hebben om buiten te zitten. De paviljoens kunnen worden verwarmd.

Informatiebijeenkomst
Direct omwonenden van de sportvelden aan de Oudtburghweg in Bergen worden met een bewonersbrief geïnformeerd over de crisisnoodopvanglocatie. Ook wordt op dinsdag 23 augustus een informatiebijeenkomst gehouden voor inwoners van Bergen. Deze bijeenkomst start om 19.00 uur en vindt plaats in het nieuwe sportcentrum De Beeck. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en de gemeente zijn daar aanwezig voor het beantwoorden van vragen. Ook kunnen vragen gemaild worden naar [email protected].

Vrijwilligers
Vrijwilligers die willen helpen om de kinderen en volwassenen in de crisisnoodopvang een leuke dag te bezorgen, kunnen zich opgeven via Team Vrijwillig: [email protected]. Denk bijvoorbeeld aan het doen van een spelletje, kleuren of knutselen, sporten, sjoelen, fietsen etc. Het aanbieden van activiteiten die vrijwilligers zelf initiëren, met een duidelijk begin en einde, wordt op prijs gesteld. De gastheren en gastvrouwen van de crisisnoodopvang kunnen zich dan focussen op de dagelijkse werkzaamheden.

Oplossen asielcrisis
Ondertussen werkt het ministerie van Justitie en Veiligheid aan het oplossen van de asielcrisis door in het land meer asielzoekerscentra te openen. Gemeenten nemen versneld statushouders op, zodat de bestaande asielzoekerscentra minder vol raken. De gemeente Bergen ligt voor het versneld opvangen van statushouders op schema.