Bomenkap Bergen aan Zee mag niet doorgaan als het aan de Duinstichting ligt

De stichting heeft in een brief aan college en gemeenteraad van Bergen gemotiveerd waarom ze het niet eens zijn met de plannen van PWN en de provincie

Onlangs maakten PWN en de Provincie Noord-Holland bekend om zestien hectare van het westelijk gelegen dennenbos vlakbij de kust om te vormen naar een meer open duingebied waar de wind vrij spel heeft, zodat het zand weer kan stuiven en typische duinnatuur zich kan herstellen. De Duinstichting is het niet eens met de voorgenomen kap van het dennenbos in het Noord-Hollandse Duinreservaat bij Bergen aan Zee. Volgens de stichting gaat het plan in tegen eerder gemaakte afspraken met de provincie.

Brief in plaats van bezwaar
De Duinstichting heeft door middel van een brief aan college en gemeenteraad van Bergen gemotiveerd waarom ze het niet eens zijn met de plannen van PWN en de provincie. Met de brief verzet de stichting zich tegen de kapplannen van zestien hectare uniek bos door PWN in Bergen aan Zee. Er kan formeel nog geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is alleen in te dienen als er een kapvergunning verleend is. Die moet de gemeente nog verstrekken. PWN wil komend voorjaar die vergunningen regelen. De bomenkap staat gepland voor 2023.

Gemaakte afspraken worden geschonden
Volgens Kees Bakker, bestuurslid van de Duinstichting, zijn de gepresenteerde plannen een schending van afspraken met de provincie. “Ten tijde van ons burgerinitiatief in 2019 hebben wij overleg gehad met de gedeputeerde mevrouw Esther Rommel. Daarin zijn afspraken gemaakt dat PWN zou stoppen met kappen tijdens deze beheerperiode. Ook is de afspraak gemaakt dat PWN proactief informeert over de beoogde kapplannen en stelt in samenspraak met de stichting een meerjarenplan op voor de looptijd van het beheerplan. In dit plan wordt besloten op welke manier met de bossen om te gaan in het gebied. Dit is niet gebeurd. De urgentie die PWN nu heeft om dit bos te kappen gaat dus tegen de afspraken in.”

Draagvlak
De Duinstichting en de actiegroep Schoorlse Bos Moet Blijven vechten al drie jaar tegen de ‘vernietiging van hun mooie bossen’. Onder lokale en landelijke burgers is er weinig draagvlak voor de boskap. Dat is ook terug te zien in de petitie die omwonenden, belanghebbenden en geïnteresseerden nog altijd kunnen ondertekenen op www.schoorlsebosmoetblijven.nl. De teller staat ondertussen op 42.672 burgers die de petitie ondertekend hebben en daarmee de actiegroep steunen.

Bron: Mediapartner RTV80