BNNVARA en Bergense journalist Vincent Dekker hebben fittie over de Opstandelingen

Bergen tot op het bot verdeeld over affaire. BNNVARA zou excuses moeten aanbieden

BNNVARA en Bergense journalist Vincent Dekker hebben fittie over de Opstandelingen

Beste Vincent, ik ken jouw journalistieke werk over de Bijlmerramp, en had je als journalist vrij hoog zitten.

Met die bril ben ik je artikel gaan lezen waarin je Sophie Hilbrand beschuldigt van journalistieke uitglijders in onze eerste docu in de serie Opstandelingen, Boze Bergers.
Interessante beschuldigingen, die voor een leek vooral hout lijken te snijden omdat je afsluit met het woord “onderzoeksjournalist” onder je naam. Je verwijt dat wij ons werk niet goed doen, iets dat jij vanzelfsprekend wel zou hebben gedaan.

Allereerst wil ik graag benadrukken dat onze serie gaat over mensen die in opstand komen tegen het lokaal bestuur. Wij onderzoeken het waarom daarvan. Welke gebeurtenissen hebben ertoe geleid dat gewone burgers zich genoodzaakt voelen om de strijd aan te gaan. Wij onderzoeken niet of elke strijdvaardige burger in alles gelijk heeft, noch of hij of zij een heilige is. Dat kan voor inwoners van Bergen heel relevant lijken, voor onze onderzoeksvraag is dat niet altijd het geval. Maar dat betekent niet dat wij er geen onderzoek naar doen, zoals je onterecht aanneemt.

Zelf ben je ervan overtuigd dat er geen bewijs zou zijn van corruptie van een ambtenaar die de laan is uitgestuurd. Die ambtenaar vertrok met strafontslag, iets dat alleen gebeurt als hij zeer ernstige feiten op zijn kerfstok heeft. De ambtenaar had een aflossingsvrije hypotheek bij een vastgoedondernemer, iets dat verboden is in zijn functie. Er zijn mensen geweest die bij de politie hebben verklaard dat ze enveloppen met geld aan hem moesten geven. Hoffman Bedrijfsrecherche heeft er een onderzoek naar gedaan en dat heeft geleid tot een onderzoek van de Rijksrecherche en het Openbaar Ministerie. Zelfs de burgemeester noemde tegenover ons deze ambtenaar corrupt. Vincent, het siert je dat je blijft geloven in iemands onschuld, maar het feit dat je ons wel zo ongefundeerd durft te beschuldigen doet me denken dat het meer met jouw naïviteit te maken heeft dan met integriteit.

Voor een onderzoeksjournalist kom je met nogal wat rammelende verdachtmakingen en soms zijn die onprofessioneel persoonlijk. Bijvoorbeeld door te suggereren dat Sophie het wellicht prettig vindt om een oude vrouw die mag wonen in een wit zomerhuisje op straat te laten zetten. Wat is het nut van zo’n zinsnede in je betoog?
Dit voorbeeld haal je aan om aan te geven dat er geen sprake is van willekeur, maar je toont exact het tegenovergestelde aan: de één mag blijven, de ander wordt met zijn gezin op straat gezet. Willekeur dus. Dank je wel dat je met dit voorbeeld onze stelling ondersteunt.

Over oud-wethouder Frans Zomers hoef ik verder niet in te gaan. Hij heeft zelf jouw beweringen weerlegd op Samen Bergen Verzetten. Je hebt je feiten niet goed op orde.

Dat blijkt het duidelijkst uit jouw betoog over Fred Vos. Die zou zelf begonnen zijn om de gemeente op het dak van zijn buurman te sturen. Die buurman speelde de bal terug en Fred verloor zijn eigen gemene spelletje doordat de gemeente hem dwong zijn verbouwde kippenschuur te verlaten. Deze versie van het verhaal hebben wij ook gehoord, van diezelfde buurman van Fred, net als jij vermoed ik. Dat is dus de man die Fred uit huis heeft laten zetten en nu de eigenaar is van Fred’s schuur. Het verschil tussen jou en ons is dat wij het verhaal hebben onderzocht en niet klakkeloos voor waar hebben aangenomen. Fred woonde met zijn gezin in de kippenschuur toen de schuur naast hem gekocht werd door die buurman. Die had zichzelf nog nooit persoonlijk voorgesteld toen Fred geconfronteerd werd met bouwwerkzaamheden aan de schuur naast hem. Daarbij werd op grote schaal asbest verwijderd van de dakplaten. Voor de vader van twee jonge kinderen alle reden om bij de gemeente te informeren wat er in godsnaam aan de hand is bij de buren. Dat is wat Fred heeft gedaan. Het is zijn buurman die daarop tweemaal een handhavingsverzoek heeft gedaan bij de gemeente om het gezin Vos uit huis te laten zetten. We hebben de documenten gezien die dit ondersteunen en ook zijn andere buren onderschrijven deze opeenvolging van gebeurtenissen.

Vincent, jij hebt recht op je eigen afwijkende mening en je mag geloven wie je wilt en wat je wilt. Maar ik zou iets voorzichtiger zijn voordat je een publicatie ondertekent met “onderzoeksjournalist”, tenzij je ook daadwerkelijk onderzoek doet. Dat je vroeger dit predicaat verdiende, maakt het ietwat treurig dat je het tegenwoordig inzet om je onderbuikgevoelens kracht bij te zetten in een poging nog actieve collega’s te beschadigen.

Kees Schaap
journalist
Foto: Het BNNVARA team tijdens een raadsvergadering in Schoorl in de Blinkerd voor de opname van de Opstandelingen

Aanleiding tot de reactie is dit schrijven van Vincent Dekker

Geachte directie van BNNVara,
Hierbij stuur ik u een kopie van een artikel dat ik vanmorgen ook zal aanbieden aan Villamedia en diverse andere media.
Het gaat over de abominabele kwaliteit van de ‘onderzoeksjournalistiek’ in uw programma ‘Opstandelingen’ van afgelopen woensdag, 19 juni 2019. In het artikel noem ik enkele van de journalistieke en andere fouten die daarin aaneengeregen worden. Als u daar prijs op stelt, kan ik u er nog meer voorbeelden van toesturen.
Het effect van alles is dat de gemeente Bergen als een door en door corrupte gemeente wordt afgeschilderd, terwijl het tegendeel waar is. Waar in de ‘uitsmijter’ van de uitzending over grootschalige corruptie wordt gesproken, gaat het juist om sociaal beleid waar BNNVara trots op zou moeten zijn. Ambtenaren en bestuurders worden volkomen ten onrechte beschuldigd van wandaden die alleen in de geesten van enkele heethoofden en uw programmamaakster S. Hilbrand bestaan. Dit mag niet onweersproken blijven.

Ik raad u dringend aan om:
A: zo spoedig mogelijk een rectificatie uit te zenden waarin de ergste missers worden rechtgezet.
B: de gemeente Bergen en haar inwoners excuses aan te bieden.
C: een leger van factcheckers te zetten op de drie nog komende uitzendingen van ‘Opstandelingen’. Deze nu gepleegde journalistieke wandaad mag toch zeker niet nog een paar keer worden herhaald.

Er op vertrouwende dat u met mij naar een goede en verantwoorde journalistiek wilt streven,

hoogachtend,
Vincent Dekker

Gepensioneerd onderzoeksjournalist en inwoner van Bergen