Bijna de helft van de Nederlanders heeft de verwarming nog uitstaan vanwege energiekosten

In november zegt twee derde het uitgavenpatroon te hebben aangepast en heeft 46% meer moeite met rondkomen

Twee op de drie Nederlanders hebben hun uitgavenpatroon aangepast vanwege inflatie en bijna de helft van de Nederlanders (47%) bespaart door de verwarming (nog) niet aan te zetten. Ook lijken de maatregelen als het prijsplafond vanuit de overheid nog geen effect op de zorgen over inflatie te hebben.

De zorgen over inflatie blijven onverminderd groot, zo blijkt uit de meest recente peiling van Ipsos tussen 25 en 28 november. Al sinds april maakt een grote groep van acht op de tien Nederlanders zich zorgen over inflatie.

In november zegt twee derde het uitgavenpatroon te hebben aangepast en heeft 46% meer moeite met rondkomen. Ondanks aangekondigde maatregelen door de overheid tijdens Prinsjesdag laten de data over de maanden april tot en met november zien dat het aantal Nederlanders dat zich zorgen maakt over inflatie vrijwel gelijk is gebleven.

Slechts een kwart van de Nederlanders zegt door de invoering van het prijsplafond minder zorgen over de energierekening te hebben. Hiertegenover staan vier op de tien Nederlanders die zeggen dat ze, ondanks het prijsplafond, zich nog steeds zorgen maken over de energierekening.

Verwarming lager of nog steeds uit?
Echt koud werd het nog niet maar zelfs nu het wat kouder begint te worden, heeft bijna de helft van alle Nederlanders vanwege de energiekosten de verwarming nog uitstaan. Vooral onder lagere- en middeninkomens zien we dat een grote groep hierdoor probeert te besparen op de energierekening. Mogelijk is een deel van de mensen hun huis op alternatieve manieren gaan verwarmen, zoals met houtkachels of elektrische verwarming.

Dat Nederlanders besparen op hun verwarming en energiekosten past binnen de trend die we al langer zien onder Nederlanders die het uitgavenpatroon hebben aangepast. Na de zomer, sinds september, bespaart ongeveer 70% door de verwarming lager te zetten. Tot nu toe werden zij geholpen door het zachte herfstweer in september en oktober, maar ook in de koudere maand november zetten besparende Nederlanders tot nu toe stug door.

De zorgen over inflatie in Nederland over tijd
Onderzoeksverantwoording

De data genoemd in dit persbericht zijn gebaseerd op online onderzoek van Ipsos onder representatieve steekproeven van circa n=1.000 stemgerechtigde Nederlanders. Afwijkingen tussen de samenstelling van de steekproeven en de samenstelling van de Nederlandse stemgerechtigde bevolking op de kenmerken leeftijd, geslacht, opleiding, regio, werkzaamheid en stemgedrag bij de laatste landelijke verkiezingen (de Tweede Kamerverkiezingen van 2021) zijn door middel van een weging gecorrigeerd. De meest recente peiling werd uitgevoerd tussen 25 en 28 november 2022 onder n=1.040 Nederlanders.