Deel

advertentie

Bij de buren… gemeente investeert 4 miljoen in Egmonds Slotkwartier

Nieuw plan is overlast vrij en biedt ruimte voor alle huidige gebruikers

Bij de buren… gemeente investeert 4 miljoen in Egmonds Slotkwartier

Na maanden van overleg tussen de gemeente en de gebruikers van het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef ligt er een nieuw ontwikkelplan. Doel van dit plan is het geven van een nieuwe impuls aan het Slotkwartier waardoor meer aandacht komt voor de rijke geschiedenis van de Egmonden. De kosten van de renovatie bedragen ruim 4 miljoen euro.

De komende tijd worden de plannen voorgelegd aan de omwonenden. Samen met hun aanpassingen is het aan de gemeenteraad om in oktober een definitief besluit te nemen.

Wethouder Klaas Valkering: “De verhalen rond het oude ‘Slot op de Hoef’ gaan terug naar de tijd van de vroege middeleeuwen, maar ook over de onderhandelingen rond de toekomst van het Slotkwartier kan inmiddels een klein geschiedenisboek worden geschreven. Diverse wethouders hebben geprobeerd een plan te maken waar omwonenden, gebruikers en de gemeenteraad zich in kunnen vinden. Wij denken daar met dit nieuwe plan in te zijn geslaagd.”

Ruimte voor iedereen
Voor alle huidige gebruikers van het Slotkwartier is in de nieuwe plannen ruimte. Daarbij moet wel meer worden samengewerkt dan nu het geval is. Stichting Historisch Egmond behoudt haar plek in het huidige schoolgebouw. Dit gebouw wordt aan de achterkant uitgebreid met een expositieruimte en van binnen volledig gerenoveerd. Voor stichting Hafre blijft de mogelijkheid om in Hoeve Overslot concerten te verzorgen op de zondagmiddag. Ook is er ruimte voor uitbreiding naar de zaterdagmiddag. De museumfunctie van Hoeve Overslot, met onder meer de schelpencollectie en het rariteitenkabinet, verhuist naar het woonhuis en de eerste verdieping van de Hoeve die hiervoor speciaal worden ingericht.

Nieuwe bewoners
Het Slotkwartier krijgt ook enkele nieuwe bewoners. In het gebouw tussen de school en de Hoeve komt na renovatie een combinatie van sociale dagbesteding van een lokale bakkerij en een lokale ijssalon. In Hoeve Overslot wordt ruimte gemaakt voor een vorm van bourgondisch eten en drinken. Hiervoor hebben zich diverse gegadigden gemeld. In het Raadshuisje komt een ruimte voor een dependance van de bibliotheek. De nieuwe bewoners zijn nodig om de totale kosten van de renovatie, ruim 4 miljoen euro, terug te verdienen.

Overlast vrij veranderen
Wethouder Valkering benadrukt dat de plannen nog niet in beton zijn gegoten en dat het de bedoeling is om de komende maanden zoveel mogelijk input op te halen bij de omwonenden. “De omwonenden van het Slotkwartier krijgen nieuwe buren, maar niet zonder dat ze daar zelf over hebben kunnen meepraten. Ons uitgangspunt is daarnaast dat we overlast vrij veranderen. Dat betekent dat we de huidige panden goed gaan isoleren en pas nieuwe functies toestaan op het moment dat uit geluidsmetingen blijkt dat het geen negatieve effecten heeft voor de buurt.’’

Reactie Stichting Historisch Egmond

Martijn Mulder van stichting Historisch Egmond: “Ik ben heel blij dat er alsnog voor een gezonde mix van cultuur, historie en ondersteunende horeca is gekozen, waarin voor alle organisaties een plek is.”


De drie voetbalverenigingen van Egmond willen fuseren. Door samen te gaan, ontstaat één sterke, aantrekkelijke en toekomstbestendige Egmondse voetbalclub. Omdat deze fusievereniging te groot is voor één van de huidige locaties krijgt de club een nieuw voetbalcomplex ten zuiden van de Egmonderstraatweg in Egmond aan den Hoef. Inmiddels is het al een tijdje stil rond dit project. Hieronder vertellen we u wat de stand van zaken is.

Raad van State

Om het nieuwe voetbalcomplex mogelijk te maken, is op 14 december 2017 het bestemmingsplan Voetbalcomplex Egmond aan den Hoef en vrijkomende locaties vastgesteld door de gemeenteraad. Hiertegen is door een aantal omwonenden beroep ingesteld bij de Raad van State (RvS). De beroepen gaan onder andere over het aantal velden, de veldverlichting, geluidsoverlast en compensatie van verdwijnende bollengrond.

Uitspraak uitgesteld

Op 24 mei 2019 is het bestemmingsplan ter zitting behandeld door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De termijn voor het doen van uitspraak bedraagt zes weken. Op 2 juli ontving de gemeente het bericht dat deze termijn niet wordt gehaald en wordt verlengd met zes weken. Indien de Raad van State na deze zes weken nog meer tijd nodig heeft, wordt hierover in het algemeen geen bericht meer gestuurd. Hiermee is het precieze moment van de uitspraak onbekend.

Uitspraak Raad van State

In grote lijnen zijn er drie uitspraken denkbaar:

-De RvS vernietigt (gedeeltelijk) het bestemmingsplan, dit kan zijn vanwege de inhoud of door gebreken in de gevolgde procedure. Er zal een heroverweging plaatsvinden in een mogelijk nieuw te maken bestemmingsplan. De raad moet dit bestemmingsplan vaststellen.
-De RvS geeft de gemeente binnen deze procedure gelegenheid tot repareren (zogenaamde bestuurlijke lus);
-De RvS verwerpt de beroepen.

En tot die tijd?
De huidige voetbalcomplexen blijven in gebruik tot het nieuwe wordt geopend. Tijdens deze periode wordt alleen het hoognodige onderhoud aan de velden en accommodaties gedaan.

Wanneer de uitspraak bekend is, communiceert de gemeente over de uitspraak en de eventuele gevolgen voor de voortgang van het project.

advertentie

Meer 'Politiek':

Verslag ARC Huisvestingsverordening recreatieve verhuur

5 juni 2020

Iets wat velen binnen de gemeente Bergen bezig houdt

Dinsdag 2 juni werd de Huisvestingsverordening recreatieve verhuur uitgebreid besproken tijdens de Algemene Raadscommissie (ARC).

Komt u naar het gemeentehuis? Maak dan eerst even een afspraak

5 juni 2020

Paspoort verlengen, rijbewijs aanvragen, uittreksel nodig of geboorte aangifte doen?

Het mag weer! Het kon altijd al, maar we hadden het tijdelijk beperkt tot spoedgevallen. We doen het vanaf nu wel net even anders:

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

5 juni 2020

Corona-actueel: Hoe verliep het afgelopen maandag in de horeca en hoe denkt u over de demonstratie op de Dam?

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Prangende vragen voor de nieuwe VVD-wethouder Arend Jan van den Beld

5 juni 2020

Heeft u vragen? Stuur ze naar de redactie van de Flessenpost uit Bergen

Ruud Bredewold stelt binnenkort prangende vragen aan wethouder Arend Jan van den Beld. Tot dinsdag 9 juni 12.00 uur kunt u uw vragen inzenden aan [email protected] De uitzending is vanaf vrijdag 19 juni 12.00 te zien op FlessenpostTV.

Inspreken Algemene Raads Commissievergaderingen 2 en 4 juni a.s.

29 mei 2020

Aanmelden vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering

Op 2 en 4 juni zijn er Algemene Raads Commissievergaderingen (ARC). Deze vergaderingen vinden plaats...

De jeugd heeft de toekomst… maar hoe moet die er volgens jou uitzien?

29 mei 2020

Vragen over jouw omgeving (Bergen)

Wat vind jij belangrijk in de omgeving waar je woont, naar school gaat of werkt, sport en je vrije tijd doorbrengt?

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

29 mei 2020

Wat doet de gemeente voor de horeca, en vragen van inwoners én kinderen

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Hans Haring stapt definitief uit de Bergense politiek

25 mei 2020

"Een Bergen, dat geen Opstandelingen nodig heeft, om ‘mooi Bergen‘ te zijn."

Welgeteld dertien jaar en een maand raadslidmaatschap voor Gemeentebelangen, voorafgegaan door een paar jaar lid commissie kunst & cultuur...

Fractievoorzitter Koos Bruin: “Plaatselijke politiek bedrijven zal vanaf ‘morgen’ in de gemeente Bergen echt anders moeten

23 mei 2020

Rapportage van de kwartiermaker zal vooralsnog als ‘vertrouwelijk’ worden beschouwd

Ingevolge de Gemeentewet en het Reglement van Orde van de gemeenteraad dient deze aan de gemeenteraad gerichte rapportage van de kwartiermaker...

Wethouder Erik Bekkering roept vastgoedeigenaren op het goede voorbeeld te volgen

22 mei 2020

Gemeente Bergen geeft zelf een duidelijk signaal af

Bekkering doet klemmend beroep op deze ondernemers.

Participatie structuurvisie Bergen Oost

22 mei 2020

Bekijk de online-informatieavond op vrijdagavond 22 mei om 19:30 uur

De oostrand van de kern Bergen is een gebied waarin verschillende functies aanwezig zijn en waar in de nabije toekomst een aantal dingen gaat veranderen.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

22 mei 2020

Burgemeester Rehwinkel verklaar waarom er een verhoging is van het coronapatiënten in de gemeente Bergen

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Participatie structuurvisie Bergen Oost

22 mei 2020

In de structuurvisie worden nog geen keuzes gemaakt voor de invulling van Bergen Oost

De oostrand van de kern Bergen is een gebied waarin verschillende functies aanwezig zijn en waar in de nabije toekomst...

Lezers met een mening: Lonneke Klein-Aarts

22 mei 2020

Recht op verstening campings DuynDomein, voormalig camping Bregman

In het interview Prangende vragen met wethouder Erik Bekkering worden een aantal stappen gemist als het gaat om 'recht op verstening'.

FlessenpostTV: “Prangende vragen aan het college”

15 mei 2020

Ruud Bredewold interviewt wethouder Erik Bekkering

FlessenpostTV beoogt de kijkers zo goed mogelijk op de hoogte te brengen over de ontwikkelingen in het gemeentehuis.

Dank en waardering voor docenten en kinderopvangmedewerkers

15 mei 2020

Net als alle basisscholen en kinderopvanglocaties in Bergen, ontvingen zij de taart en de bloemen

Net als in heel Nederland openden ook in Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo basisscholen en de kinderopvang vanaf 11 mei weer hun deuren.

Economisch Herstelfonds van € 300.000 en een taskforce per kern

20 mei 2020

Onder leiding van gebiedsregisseurs is per kern (Bergen, Egmond en Schoorl) een taskforce opgericht

Het college van Bergen stelt aan de gemeenteraad voor om een Economisch Herstelfonds op te richten.

Bezoekerscentrum en cultuurhuis voor Egmond aan den Hoef

12 mei 2020

Wethouder Klaas Valkering, "Op het fundament van het Slot op de Hoef is door de Stichting Historisch Egmond een prachtig plan gebouwd"

Egmond aan den Hoef krijgt een bezoekerscentrum en cultuurhuis voor het Slotkwartier. Stichting Historisch Egmond maakte...

College Bergen wil huurders tegemoet komen

12 mei 2020

Eigenaren van strandpaviljoens en huurders in de categorie Cultuur, Sport en Welzijn kunnen een hogere korting krijgen

Het college van Bergen stelt aan de gemeenteraad voor om huurvermindering te geven aan huurders van gemeentelijk vastgoed.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

15 mei 2020

Wat zijn de volgende stappen van de gemeente nu er dingen veranderen tijdens de coronacrisis

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Wat staat er te gebeuren aan de oostzijde van Bergen…

15 mei 2020

De ontwerp-structuurvisie Bergen Oost ligt nog t/m 29 mei ter inzage

De oostrand van de kern Bergen is nu een gebied met verschillende functies. In het gebied liggen verschillende sportcomplexen...

De VVD draagt Arend Jan van den Beld voor als wethouderskandidaat

11 mei 2020

De nieuwe fractievoorzitter wordt mevrouw Meis de Jongh

Na het vertrek van wethouder Houtenbos (VVD) is er een vacature ontstaan. De VVD-fractie heeft in goed overleg met de coalitiepartijen unaniem gekozen...

‘Ontwikkeling Harmonielocatie zonder supermarkt’

8 mei 2020

Geen nieuwe supermarkten in centrum

De gemeente is samen met betrokken partijen waaronder Stichting Mooier Bergen, de Bewonerscommissie Bergen Centrum en de familie Schrama...

Fractievoorzitter Koos Bruin van BBB zegt vertrouwen op in wethouder Klaas Valkering

8 mei 2020

Met reactie van de wethouder...

(Persbericht) Het vertrouwen in wethouder Klaas Valkering van de gemeente Bergen is door Behoorlijk Bestuur Bergen per direct opgezegd.

Kent u iemand die een lintje verdient?

8 mei 2020

Een Koninklijke onderscheiding kan worden uitgereikt bij twee gelegenheden

Tijdens de lintjesregen op 24 april dit jaar zijn er maar liefst negen inwoners van onze gemeente telefonisch geïnformeerd dat zij een Koninklijke...

Nieuwe noodverordening – Kampeerterreinen en permanente strandhuisjes

Nieuwe regels vanaf vanaf 1 mei 2020

De regels in de noodverordening rondom campings en kampeerterreinen zijn in Noord-Holland Noord aangepast. Dat geldt dus ook voor de gemeente Bergen.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

8 mei 2020

Een reactie op de toespraak van Mark Rutte en wat nu te doen voor de Bergense horeca

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Lezers met een mening: Desiree Zijlstra

8 mei 2020

Bergen werkt aan Omgevingsvisie en haar burgers kunnen meedenken!

Volgend jaar treedt de nieuwe Omgevingswet in werking, de grootste wetswijziging in Nederland in 100 jaar! Bestemmingsplannen worden vanaf dan officieel...

Verzet tegen meer gas in Bergermeer

1 mei 2020

“Het kan niet zo zijn dat gas uit Groningen straks Bergen doet beven.”

Het college van de gemeente Bergen heeft in haar vergadering van 14 april 2020 besloten zich te verzetten tegen het ontwerp-instemmingsbesluit opslagplan Bergermeer.

Stap verder met bouwplan oude Oosterkimschool in Schoorl

21 april 2020

De behoefte aan betaalbare huurwoningen in de gemeente Bergen is groot

Woningbouwcorporatie Kennemer Wonen en Woongraag hebben een bouwplan gemaakt voor de oude Oosterkimschool in Schoorl.

Helpt u meedenken over onze toekomst?

1 mei 2020

Gemeente in overleg met ondernemers

De Vereniging Ondernemend Bergen (VOB) heeft overleg gevoerd met de gemeente, de horeca en Loes Berkhout (namens Bijzonder Bergen).

WerkgeversServicepunt helpt ondernemers met ‘NHN werkt door‘

1 mei 2020

Een samenwerking tussen o.a. de Buch-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo)

Voor ondernemers in de regio Noord-Holland Noord die hulp kunnen gebruiken in de coronacrisis start het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord...

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

1 mei 2020

Herstelfonds €300.000 - 4 en 5 mei - wel of geen optredens meer voor ouderen?

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Ik ben een werknemer. Wat betekent de NOW-regeling voor mij?

1 mei 2020

Wordt mijn loon doorbetaald als mijn werkgever een NOW-toekenning heeft?

Ja. Voor werknemers in dienst van de werkgever geldt dat zij recht hebben op 100% doorbetaling van het loon, zolang het dienstverband voortduurt.

Terug