Bewonersvereniging Bergen Centrum: ’sloop Bakemaflat kan doorgaan!’

BBC wil in overleg met partijen over Dorpsplein Bergen...

Bewonersvereniging Bergen Centrum: ’sloop Bakemaflat kan doorgaan!’

Het bestuur van de Bewonersvereniging Bergen Centrum heeft namens haar leden een brief gestuurd aan het Bergense college van burgemeester en wethouders over de ontstane situatie in Bergen Centrum nu de bouwplannen voor Dorpsplein Bergen door de Raad van State ‘ON HOLD’ zijn gezet.
In de brief vraagt het bestuur om een spoedig overleg met het college van B&W en dringt aan op overleg met álle betrokken partijen om uiteindelijk een totaalplan voor Dorpsplein Bergen voor te kunnen leggen aan de Bergense gemeenteraad. Uitstel mag geen afstel worden.

Participatie
De BBC wil ook dat het zogenaamde Winkelhart-Oost, het gebied tot en met de voormalige ABN-AMRO Bank, gefaseerd en naadloos aansluiting kan krijgen bij de plannen voor Dorpsplein Bergen. De schorsing door de Raad van State biedt in de ogen van de BBC kans om alsnog participatie van de direct betrokken inwoners en ondernemers te vragen.
De BBC wil ook dat partijen tot in detail gaan bekijken of de huidige plannen verder kunnen worden verbeterd en aangepast aan de wensen van de inwoners, nieuwe ondernemers en toekomstige bewoners.

Bakemaflat
Het bestuur van de BBC is overigens wel van mening dat de Bakemaflat en onderliggende bebouwing volgens plan kunnen worden gesloopt. Ook de monumentale kastanjeboom kan dan volgens de actuele planning en op het juiste moment worden verplaatst. Na goedkeuring door de gemeenteraad kunnen de definitieve plannen voor Bergen Centrum worden uitgevoerd.