Deel

advertentie

Bewonersvereniging Bergen Centrum blij met bouwplannen Bergen Centrum

De discussie over een vernieuwde invulling van het centrum in Bergen is al geruime tijd bezig

Bewonersvereniging Bergen Centrum blij met bouwplannen Bergen Centrum

Het bestuur van de Bewonersvereniging Bergen Centrum (BBC) is verheugd over de plannen zoals de gemeente Bergen en BOT Bouw uit Heerhugowaard deze onlangs voor het centrum hebben gepresenteerd. Het bestuur heeft het nieuwe plan voor Dorpsplein Bergen nauwkeurig bestudeerd en vastgesteld dat het voor een groot deel voldoet aan de voorwaarden zoals die zijn vastgelegd in de structuurvisie Mooi Bergen 2.0 en de Memo Ruimtelijke randvoorwaarden Dorpsplein. Naar aanleiding van de aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft het bestuur van de BBC een zienswijze ingediend bij het college.

Mooi Bergen
De discussie over een vernieuwde invulling van het centrum in Bergen is al geruime tijd bezig. In de laatste tien jaar is na het niet doorgaan van het plan Mooi Bergen 1.0 veel gediscussieerd en gesproken over mogelijke invullingen. Het bestuur van de BBC, dat ruim 300 leden in het centrum van Bergen vertegenwoordigt, is verheugd dat er nu concrete plannen zijn geformuleerd die op bovengenoemde documenten zijn gebaseerd. Het bestuur is van mening dat na de vele discussies het nu echt tijd wordt dat er ook daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan de vernieuwing van het centrum van Bergen.

Start bouw
Het bestuur van de BBC gaat ervan uit dat de aanvullende opmerkingen in de zienswijze eenvoudig zijn toe te passen en geen vertraging hoeven op te leveren voor het op korte termijn aanvangen van de voorbereidende werkzaamheden, zoals de spoedige sloop van de bestaande bebouwing, inclusief de Bakemaflat.

Klik hier op het PDF voor meer informatie.

advertentie

Meer 'Politiek':

Energietoeslag kan worden aangevraagd

20 mei 2022

Wanneer komt u in aanmerking voor de toeslag?

De energieprijzen stijgen. Dat betekent dat u veel meer moet betalen voor gas en elektra. De gemeente geeft daarom één keer een energietoeslag aan mensen met een laag inkomen. De hoogte van het bedrag is maximaal € 800 netto per huishouden. Veel mensen met een laag inkomen, die bij de gemeente bekend zijn, hebben de toeslag reeds uitgekeerd gekregen.

KiesLokaal wethouder Erik Bekkering stopt met zijn functie

13 mei 2022

Drie mooie, constructieve en intensieve jaren als wethouder...

Niet lang na mijn begin als wethouder in maart 2019, met als portefeuilles duurzaamheid, mobiliteit, recreatie en toerisme, strand, buitenruimte en dienstverlening, schreef ik een column in de Gemeentekrant over Beppie.

Veel meer plastic ingezameld sinds PMD-container

13 mei 2022

Dit blijkt uit de cijfers over het eerste kwartaal verstrekt door HVC

Sinds de komst van de container voor plastic, metaal en drinkpakken (PMD) in januari, is de hoeveelheid ingezameld PMD-afval spectaculair toegenomen.

De detailhandel in kernen staat sterk onder druk…

13 mei 2022

Dit heeft structurele leegstand tot gevolg, verloedering ligt op de loer

Met de Impulsaanpak Winkelgebieden wil het rijk stimuleren dat binnenstedelijke winkelgebieden omgevormd worden tot toekomstbestendige gebieden met een stevige, sociale en economische basis.

Aandacht voor zorgen digitale parkeervergunningen

6 mei 2022

Omgaan met digitaal parkeren gaat vaak goed, maar er zijn nog problemen

Na een uitstel van twee maanden was 1 mei 2022 de start van het digitaal parkeren voor inwoners een feit. Het betekent dat vergunninghouders een digitale parkeervergunning hebben en hiervoor gebruikmaken van het parkeersysteem van Coöperatie ParkeerService (CPS), een organisatie waar dertien gemeenten bij zijn aangesloten.  

Inwoners gezocht voor klimaatpanel

6 mei 2022

Inwoners worden via het inwonerspanel gevraagd om hun kennis te delen en hun mening te geven over conceptplannen op het thema Klimaat

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo zoeken voor een gezamenlijk inwonerspanel Klimaat nieuwe leden. Het klimaatpanel bestaat inmiddels ruim een jaar en na de periode van voornamelijk digitaal overleg door de coronatijd, is het tijd voor een nieuwe stap. Uitbreiding van de groep is dan ook gewenst.

Woningen voor jonge gezinnen; hoe dan?

29 april 2022

D66 Bergen ziet het aantrekken van jonge gezinnen als absolute noodzaak voor het vitaal houden van onze kernen

De teleurstelling is daarom groot dat woningbouwprojecten nu stil liggen. D66 Bergen wil daarom er echt alles aan doen deze eerder genomen besluiten toch doorgang te laten vinden.

Regierol gemeenten bij ondernemers met financiële zorgen

29 april 2022

Voorkomen van toename ondernemers met schulden

Een verkennend onderzoek van de Nationale ombudsman over toegang tot schuldhulpverlening voor zelfstandigen.

Woningbouw in de knel na nieuwe stikstofuitspraak rechter

29 april 2022

In Egmond aan den Hoef zouden 163 van die woningen komen, maar de rechtbank Noord-Holland vernietigde vorige week de vergunning

Opnieuw ligt de vergunningverlening van woningbouwprojecten stil vanwege het stikstofprobleem. Ook is er onduidelijkheid over de geldigheid van tienduizenden al uitgegeven vergunningen.

Het regende Koninklijke Onderscheidingen in de gemeente Bergen

26 april 2022

Maar liefst achttien lintjes zijn opgespeld, waaronder een jeugdlintje!

Burgemeester Lars Voskuil feliciteerde op dinsdag 26 april 2022 maar liefst vijftien inwoners van de gemeente Bergen omdat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Theo van Eijk aan de slag als formateur

22 april 2022

De nieuwe partij ONS DORP heeft hem gevraagd om deze beslissende fase zo snel en realistisch mogelijk in goede banen te leiden

Van Eijk, die in het verleden onder meer (waarnemend) burgemeester was in Medemblik, Hollands Kroon, Aalsmeer en Uitgeest en wethouder was in Hoorn, volgt Leontien Kompier op die als informateur na de verkiezingen gesprekken heeft gevoerd met de verschillende partijen in Bergen.

D66 wethouder Tromp ruilt Bergen in voor Heiloo

22 april 2022

Daarvoor was hij gemeenteraadslid en wethouder in Uitgeest

Antoine Tromp is de kandidaat van D66 voor het wethouderschap in Heiloo. Uiteraard onder voorbehoud dat D66 in de coalitie komt en een wethouder kan gaan leveren. Tromp (46) was de afgelopen drie jaar wethouder voor onder andere het sociaal domein in de gemeente Bergen. Daarvoor was hij gemeenteraadslid en wethouder in Uitgeest.

Belangrijke stap in het formatieproces in de gemeente Bergen

22 april 2022

Op weg naar een pragmatisch en realistisch coalitieakkoord

In een constructieve sfeer is op Goede Vrijdag tussen de vertegenwoordigers van de zeven partijen in de gemeente Bergen een belangrijke stap gezet hoe de nieuwe bestuurscultuur en het herstel van vertrouwen gerealiseerd kunnen worden.

Raadsleden kunnen baat hebben bij social media…

15 april 2022

Raadsleden die slim gebruik maken van sociale media zijn beter zichtbaar.

Zij kunnen hun standpunten voor het voetlicht brengen zoals zij dat willen, zonder dat daar direct een journalist of krant voor nodig is. De do's en don'ts.

Hoe krijgen gemeenten vat op online aangejaagde ordeverstoringen?

15 april 2022

Noord-Holland Samen Veilig ontwikkelt praktische handvaten voor gemeenten

Rellen, uit de hand gelopen demonstraties, brandstichtingen bij 5G-masten en illegale feesten; met de uitbraak van het coronavirus zijn Nederlandse gemeenten vaker geconfronteerd met openbare ordeverstoringen.

Kabinet wil dat gemeenten meer huizen kunnen reserveren voor eigen inwoners

15 april 2022

Gemeenten kunnen op dit moment al de helft van de huurwoningen toewijzen op basis van economische of maatschappelijke binding

Gemeenten moeten meer ruimte krijgen om woningen toe te wijzen aan inwoners die binnen de gemeente willen verhuizen of aan mensen met een vitaal beroep, vindt minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting). Hij heeft een wetsvoorstel daarover naar de Raad van State gestuurd.

Informateur Leontien Kompier heeft advies aan alle zeven in de Bergense raad vertegenwoordigde partijen uitgebracht

8 april 2022

Op Goede Vrijdag verder met elkaar in gesprek...

Op verzoek van ONS DORP als grootste partij na de gemeenteraadsverkiezingen in Bergen om een eerste ronde informatiegesprekken te houden met alle zeven gekozen partijen, heeft Leontien Kompier zaterdag 2 april 2022 gesprekken met deze partijen gevoerd.

Structurele oplossing nodig voor hogere energiekosten

8 april 2022

Inwoners zijn steeds meer kwijt aan energie, wonen en zorg, waardoor velen niet meer kunnen rondkomen

Inwoners zijn steeds meer kwijt aan energie, wonen en zorg, waardoor velen niet meer kunnen rondkomen. Gemeenten keren de energietoeslag uit, maar willen ook een structurele oplossing. Er is geen tijd te verliezen om de verduurzaming van woningen op te pakken om zo de energielasten permanent te verlagen.

Gemeente Bergen zet extra in op gezonde leefstijl

8 april 2022

Website sport en bewegen

De gemeente Bergen zet de komende tijd in op het stimuleren van sporten en bewegen. Alle activiteiten staan op de websites www.sportenbewegeninbergen.nl en www.sport-z.org

Dertig snoei- en bladkorven voor tuinafval

8 april 2022

De korven worden geplaatst in april en mei voor snoeiafval en ook in oktober en november

Komend voorjaar plaatst de gemeente dertig snoei- en bladkorven verdeeld over de verschillende kernen. Inwoners kunnen hier hun snoei- en bladafval naartoe brengen, wanneer ze het niet meer in hun eigen gft-container (groente-, fruit- en tuinafval) kwijt kunnen.

(In)formateur Leontien Kompier aan de slag in Bergen

1 april 2022

Zij is momenteel waarnemend burgemeester in Venray

Zoals eerder gemeld heeft ONS DORP als grootste partij van de gemeenteraadsverkiezingen in Bergen het initiatief genomen om oriënterende gesprekken te houden met elk van de collegapartijen.

Bergen heeft een nieuwe gemeenteraad (filmpje)

1 april 2022

Afgelopen woensdagavond werden ze geïnstalleerd in de Ruïnekerk

Artikel 18 van de Gemeentewet bepaalt dat de nieuwe raad vergadert op de eerste dag nadat de oude is afgetreden. Na de verkiezingen in 2022 treedt de oude raad af met ingang van woensdag 30 maart. Formeel is er dus een moment (van rechtswege op dinsdag 29 maart 2022 om 24.00 uur) dat de oude raad verdwijnt en de nieuwe raad het gezag uitoefent. Er kan van een overlap geen sprake zijn.

Reactie college Bergen op uitspraak Raad van State Aldi Bergerweg

30 maart 2022

Het is aan het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad om te bepalen hoe verder te gaan met de herontwikkeling van het centrum van Bergen

Het college heeft kennisgenomen van de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Bergerweg 125 in Bergen. Het plan voorzag in de vestiging van een nieuwe Aldi supermarkt met daarboven 12 appartementen en 24 grondgebonden woningen.

Definitief geen Aldi en woningen op locatie Scholten aan de Bergerweg

30 maart 2022

Provincie wint rechtszaak bij RvS van gemeente Bergen

De provincie Noord-Holland is door de Raad van State in het gelijk gesteld in hun bezwaar tegen het bestemmingsplan om de Aldi uit het centrum van Bergen te verplaatsen naar de Bergerweg. De hoogste bestuursrechter heeft het bestemmingsplan vernietigd. Verplaatsing buiten het centrum was nodig om de plannen voor een nieuw dorpshart te realiseren.

Raad voor Cultuur: breng de culturele basis op orde

25 maart 2022

Ook wijst de raad op het belang om fysiek ruimte te bieden aan lokale makers...

‘Breng of houd de culturele basis op orde voor iedereen, in elke gemeente, overal in Nederland’, zo luidt de hartenkreet van de Raad voor Cultuur. De raad presenteert een inhoudelijke agenda voor gemeentelijke investeringen in cultuur en media op basis van zijn adviezen.

Hoogheemraadschap draagt Schoorlse wegen over aan gemeente

25 maart 2022

Gemeente Bergen wordt beheerder

Bestuurders van de gemeente Bergen en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) tekenden vanmiddag een overeenkomst voor de overdracht van circa achteneenhalve kilometer aan (dijk)wegen in Schoorl. Deze wegen waren tot 2022 in beheer bij het waterschap.

Nieuwe partij ONS DORP maakt zich op voor coalitiebesprekingen

25 maart 2022

Oprichter Henk Borst neemt geen zitting in de gemeenteraad...

De nieuwe Bergense partij ONS DORP gaat op korte termijn oriënterende gesprekken houden met de andere fracties in de gemeente Bergen. Dat meldt voorzitter Henk Borst van ONS DORP. Zijn partij kwam als winnaar uit de bus tijdens de vorige week gehouden gemeenteraadsverkiezingen. De partij kreeg bijna 23 procent van de stemmen.

Definitief ontwerp centrum Schoorl

25 maart 2022

De werkzaamheden worden volgens verwachting vanaf oktober gefaseerd uitgevoerd

Het college heeft dinsdag het definitieve ontwerp voor de nieuwe inrichting van het Centrumplan Duindorp Schoorl vastgesteld. “Een prachtig ontwerp met oog voor veiligheid en het karakter van het mooie dorp Schoorl”, aldus wethouder Erik Bekkering. “Schoorl verdient dit, het is een dorp om trots op te zijn!”

D66 vraagt duidingsdebat aan

25 maart 2022

Wij hebben de verwachting dat alle lijsttrekkers positief op dit verzoek zullen reageren...

“Omdat alle partijen transparantie en het terugwinnen van vertrouwen hoog op de agenda hebben staan, verwacht ik vele positieve reacties”, zegt Alexandra Otto, lijsttrekker en fractieleider van D66 Bergen.

Update: Uitslag verkiezingen gemeenteraad 2022 officieel vastgesteld

22 maart 2022

Alle stemmen van de gemeenteraadsverkiezing in Bergen zijn opnieuw geteld

Vandaag heeft het centraal stembureau van gemeente Bergen de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld.

Opmerkelijke uitslag voor CDA-lijsttrekker Klaas Valkering

18 maart 2022

Van alle lijsttrekkers de meeste stemmen: 1556

Bergen investeert in de huishoudelijke hulp

18 maart 2022

Per 1 maart jl. zijn nieuwe overeenkomsten afgesloten met tien aanbieders

Inwoners van de gemeente Bergen die huishoudelijke ondersteuning ontvangen uit de Wmo hebben meer keuzevrijheid gekregen. Per 1 maart jl. zijn nieuwe overeenkomsten afgesloten met tien aanbieders.

Partij Ons Dorp
close-link
Terug