Bestuur Duinstichting: PFAS in de Schoorlse Duinen geeft alle reden om van verdere boskap af te zien

Volgens informatie van de provincie slaat 20% van de stikstofdepositie (ammoniak) vanuit zee neer op ons duingebied

Bestuur Duinstichting: PFAS in de Schoorlse Duinen geeft alle reden om van verdere boskap af te zien

In het radioprogramma Vroege Vogels (NPO radio 1, BNN VARA) van zondag 29 mei werd verteld dat er een hoge concentratie van PFAS is in de Schoorlse Duinen. Volgens bestuurslid Jan Engelbregt van de Duinstichting is PFAS een riskante stof, die inmiddels als een deken over ons land ligt, met hier en daar pieken in de concentratie. Vooral aan de kust is de concentratie hoog. Gelukkig blijken de concentraties ter plaatse van het meetpunt in Schoorl (nog) onder de norm voor de volksgezondheid. Bij het meetpunt in Julianadorp is de concentratie veel hoger, zelfs boven de ‘saneringsnorm’. Het is lastig terug te vinden waar de PFAS-belasting vandaan komt. Maar deze wordt zeer waarschijnlijk met de wind aangevoerd vanuit zee. Dat is de enige logische verklaring, want:
PFAS is jarenlang in grote hoeveelheden geloosd in onze rivieren. Door Chemours (Dupont) op de Maas en door 3M op de Westerschelde en werd vervolgens door de rivieren meegenomen naar zee. De Warme Golfstroom neemt het PFAS mee naar het noorden en de wind blaast het weer terug naar het land. In de duinen slaat het dan neer op plekken waar de windsnelheid wordt vertraagd.

Daar zijn twee punten bij te bedenken:
Het meetpunt in de Schoorlse Duinen ligt 500 meter van zee. Het lijkt logisch dat de concentratie PFAS ten westen van het meetpunt hoger is. Die zou best, net als in Julianadorp, hoger dan de ‘saneringsnorm’ kunnen zijn. Dat zou zeer kwalijke gevolgen kunnen hebben voor de natuur (en de mensen).

Meer open maken van de duinen door kappen van de bossen zou betekenen dat de wind het PFAS verder landinwaarts transporteert. De concentratie in de dorpen wordt dan hoger, het PFAS wordt door de omwonenden ingeademd en komt dan ook terecht in de (moes-)tuinen.
Met name dat tweede punt is volgens Jan Engelbregt een goede reden om van de (verdere) boskap af te zien.

Volgens collega-bestuurslid van de Duinstichting Richard Bakker zijn de bestaande naaldbossen belangrijk voor de opname van het broeikasgas CO2 en stikstofoxiden, zuurstofafgifte alsmede de efficiënte fijnstoffiltering PM10 en absorptie van vluchtige organische stoffen, zoals PCB’s, dioxine en furanen.

Boskap ‘uit den boze’

Volgens informatie van de provincie slaat 20% van de stikstofdepositie (ammoniak) vanuit zee neer op ons duingebied. Mogelijk wordt door vervluchtiging en verstuiving van ammoniakhoudend water (spray) naast ammoniak ook PFAS verdampt. Dennen kunnen waarschijnlijk PFAS afvangen net als de vluchtige organische stoffen, nader onderzoek is nodig. Richard Bakker is nog stelliger over het kappen van bomen: ‘Boskap is beslist uit den boze.’

Klik op de foto voor een uitvergroting.