Bericht voor de patiënten van de huisartsenpraktijk Bergen

Sinds 1 november werken wij op een andere manier...

Bericht voor de patiënten van de huisartsenpraktijk Bergen

Eind oktober stuurden wij u een brief over de ontwikkelingen binnen onze praktijk. Wij willen u hartelijk danken voor uw begrip, medewerking en aardige woorden die wij hebben mogen ontvangen naar aanleiding van deze brief. Wij gaven in deze brief aan dat een volgend nieuwsbericht via e-mail verzonden zou worden, dit is inmiddels verstuurd. Omdat niet iedereen even digitaal actief is, delen we de informatie ook via deze weg.

In dit bericht leest u de stand van zaken van de dingen die we in gang hebben gezet. Daarnaast vertellen we welke volgende stappen we gaan zetten. Heeft u vragen over dit bericht? Dan kunt u deze stellen via [email protected] of via de ideeënbus in de wachtkamer.

Terugbelsysteem
Sinds 1 november werken wij op een andere manier. U kunt de assistente bereiken via een terugbelverzoek. U krijgt dan een tijdsblok waarin u door de assistente wordt teruggebeld. Wij merken dat dit heel veel rust geeft voor de assistente. En we horen van patiënten dat ook zij deze werkwijze als prettig ervaren. Natuurlijk, het is niet in een keer perfect. We leren elke dag. Onze vraag aan u is bereikbaar te zijn rond het tijdsblok dat u heeft gekregen waarin u wordt teruggebeld. En heeft u een klacht die dezelfde dag nog gezien moet worden? Belt u dan alstublieft in de ochtend. Ook willen we u er op wijzen dat maandag een drukke dag is. Kan uw vraag wachten tot later in de week, belt u dan alstublieft niet op maandag.

Patiëntenportaal (uwzorgonline-app)
De afgelopen maand hebben velen van u zich aangemeld voor het patiëntenportaal. Waar eind oktober ongeveer 30% van de patiënten gekoppeld was, is dat nu 42%. Dat gaat de goede kant op en tegelijkertijd zijn we er nog niet.

Heeft u zich nog niet geregistreerd bij het patiëntenportaal? Doet u dit dan vooral. Op www.debergensehuisartsen.nl vindt u meer informatie. Ook kunt u de app Uwzorgonline downloaden.

Heeft u zich wel geregistreerd? Gebruik het portaal dan ook vooral.
U kunt het portaal gebruiken voor:

  • Het maken van afspraken (let op: graag 1 vraag/klacht per afspraak).
  • Het aanvragen van herhaalmedicatie.
  • Het inzien van uw dossier.
  • Het aanvragen van een e-consult/stellen van vragen aan uw huisarts.

Dossier
Wat u met ons communiceert via het portaal komt in uw dossier. Houdt u de berichten alstublieft kort en bondig en zakelijk, dan staat het ook netjes in uw dossier. En het is wat ongezellig, maar u hoeft ons geen bericht terug te sturen om te bedanken of te vertellen dat u gaat doen wat wij u voorschrijven. Het is voor ons namelijk extra werk om dit bericht weer te verwerken in het systeem.

Herhaalmedicatie
Met ingang van 1 april 2024 kunt u geen gebruik meer maken van de herhaalreceptenlijn. Voor chronische medicatie, zoals medicatie voor bloeddruk, hart of diabetes, kunt u mogelijk gebruik maken van de herhaalservice van de apotheek. U kunt uw andere herhaalmedicatie aanvragen via het patiëntenportaal (Uwzorgonline-app of www.debergensehuisartsen.nl). Dit kunt u nu al regelen, wacht hiermee niet tot 1 april.

Staat de medicatie die u wilt herhalen niet in het overzicht in uw portaal? Stuurt u dan via het portaal een bericht naar de huisarts welke medicatie u graag wilt herhalen.

Berichten via portaal
Wilt u ons een bericht sturen? Of vragen wij u om een foto op te sturen? Doet u dit via het portaal (Uwzorgonline-app of www.debergensehuisartsen.nl). U kunt deze berichten vanaf 1 januari 2024 niet meer via de e-mail sturen. Dit heeft te maken met veiligheid: via het portaal is een veilige manier van communicatie en ook met het feit dat berichten via het portaal meteen in uw dossier komen.

Afspraak bij voorkeursdokter
Wij werken met een systeem waardoor elke dokter in de praktijk goed op de hoogte is van uw situatie, als u in de spreekkamer komt. Zowel dokter Montauban, dokter Meijvogel als dokter Van Dam helpen u graag met uw zorgvraag. Samen kunnen zij alle patiënten van onze praktijk de zorg bieden die zij nodig hebben, op het moment dat het nodig is.

Meer informatie
Meer informatie over de ontwikkelingen in onze praktijk leest u op www.debergensehuisartsen.nl onder het kopje ‘Ontwikkelingen praktijk Montauban Meijvogel’.

Wij willen u graag fijne feestdagen wensen en u nogmaals hartelijk danken voor uw begrip en medewerking.

Hartelijke groet,

  1. Montauban, huisarts
  2. Meijvogel, huisarts