Bericht huisartsenpraktijk Schillings – Kos

Herhaalreceptenlijn eruit per 1 april en andere informatie

Bericht huisartsenpraktijk Schillings – Kos
Hierbij informeren wij u over de veranderingen in onze praktijken. Wij vertelden u eerder dat wij genoodzaakt zijn aanpassingen te doen. Dit om de situatie houdbaar te houden gelet op personeelstekort in combinatie met een stijgende zorgvraag. In dit bericht leest u de stand van zaken en wat u kunt doen om ons te helpen.

Terugbelsysteem 
We werken met een terugbelsysteem. U belt met de praktijk en u krijgt een tijd te horen waarop u door de assistente wordt teruggebeld. Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen vragen wij u het volgende:
Bel zo vroeg mogelijk op de dag. Zeker als u denkt dat uw klacht dringend is.
Zorg dat u op het tijdstip dat u heeft gekregen bereikbaar bent.
Bent u toch niet bereikbaar? Dan wordt u verzocht een nieuw terugbelverzoek te doen.
Doe alstublieft niet meerdere malen voor hetzelfde probleem een terugbelverzoek.
Mocht dit toch voorkomen, vraag dan aan de assistente of zij de andere terugbelverzoeken eruit wil halen.
Als de tijd het toelaat kan het zijn dat de assistente u eerder belt; bij geen gehoor zal zij zeker terugbellen op het tijdstip dat u bereikbaar zou zijn.

Herhaalrecepten
De herhaalreceptenlijn gaat eruit. Dit doen wij in fases, zodat het voor de apotheek ook goed te organiseren is. Met ingang van 1 april 2024 kunt u als patiënt van de praktijk Schillings en Kos geen gebruik meer maken van de herhaalreceptenlijn (keuze 2, in het telefonisch keuzemenu). U kunt voor medicatie met een vast dagelijks gebruik mogelijk gebruik maken van de herhaalservice van de apotheek. U kunt hiervoor een formulier ophalen bij de apotheek. Ook kunt u medicatie herhalen via het patiëntenportaal.

Patiëntenportaal 
Heeft u zich al aangemeld voor het patiëntenportaal? Doet u dit vooral!
U kunt via het portaal afspraken maken met de huisarts en met de assistente.
Ook kunt u een bericht sturen naar uw huisarts. Let er hierbij op dat dit bericht in uw dossier komt, houd het dus kort, bondig en met een duidelijke hulpvraag. Voor ernstigere klachten of dringende zaken heeft het sturen van een bericht niet de voorkeur, wij verzoeken u dan te bellen.
U kunt medicatie herhalen. Staat de medicatie er niet tussen, laat dit weten via een bericht in het portaal.
U kunt uw dossier en dus ook uitslagen inzien.
Let op! Het portaal is persoonsgebonden. Afspraken en/of berichten over partners en kinderen regelt u niet via uw portaal. Want deze komen dan ook in uw dossier. Zij hebben zelf hun eigen portaalregistratie nodig.

Hulp patiëntenportaal 
Kunt u hulp gebruiken bij het aanmelden en gebruiken van het patiëntenportaal? De Bibliotheek organiseert hiervoor eind maart een instructiebijeenkomst. Meer informatie hierover volgt. Houd onze website, het wachtkamerscherm, Flessenpost of huis-aan-huisblad in de gaten. Op maandagochtend organiseert de Bibliotheek algemene hulp bij digitale zaken, dan kunt u ook terecht met vragen over het patiëntenportaal.

Geen verwijzing nodig 
U heeft niet voor alles een verwijzing van de huisarts nodig. Voor fysiotherapie, oefentherapie, diëtetiek, logopedie of een bezoek aan de mondhygiënist of huidtherapeut heeft u geen verwijzing nodig. Op www.verwijsafspraken.nl vindt u meer informatie.

Hartelijke groet,
E.M.C. Schillings, huisarts
B. Kos, huisarts