Deel

Bergense politiek 2018 in vogelvlucht…

De hoogte én dieptepunten

Bergense politiek 2018 in vogelvlucht…

2 februari: ‘Luizen in de pels’ sluiten zich aan bij Gemeentebelangen BES. Zowel Fred Vos van ‘Samen Bergen Verzetten’ (in de volksmond inmiddels ‘Samen Bergen Verwoesten’ genoemd) als Frans Zomers, die veel rechtszaken tegen de gemeente voert, staan op de kieslijst van Gemeentebelangen BES. Vos begon zijn ‘kruistocht’ tegen de gemeente nadat hij en zijn gezin via een handhavingsprocedure zijn huis aan de Teugelen in Schoorl moest verlaten. Sindsdien voert hij strijd tegen de gemeente, ook voor de rechtbank. Bij dat laatste wordt hij bijgestaan door Frans Zomers (oud-wethouder) die ook voor anderen veel planschadeprocedures tegen de gemeente aanspant. Het bleek geen succes, want de partij had op veel extra (protest)stemmen gerekend, maar dat viel dus vies tegen.

13 februari: Het CDA in de gemeente Bergen wil de komende 4 jaar 900 woningen bouwen. Dat valt te lezen in het door de partij gepresenteerde verkiezingsprogramma. Rode draad door het programma is de inzet van de partij om de vergrijzing in de gemeente Bergen te kantelen. Door ruimte te bieden voor jongeren en jonge gezinnen hoopt de partij de zorg in de gemeente betaalbaar te houden en voorzieningen als basisscholen, pinautomaten en bibliotheken in stand te houden. Het CDA viel buiten de coalitie en dus kunnen we de 900 woningen op onze buik schrijven.

16 februari: Femke en Jesse in de kantine. Opgerolde hemdsmouwen, goed gebekt en een flinke dosis humor. Jezus, pardon… Jesse Klaver gaat graag in gesprek met inwoners. Lijsttrekker Femke Ouëndag van GroenLinks Bergen: “Het was niet alleen een leuke, maar vooral een inspirerende bijeenkomst.” Een prima opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. “En dat is wat we als GroenLinks Bergen vooral gaan doen; goed luisteren naar onze inwoners en samen met hen, een mooier, duurzamer en socialer gemeente Bergen creëren. Een gemeente waarin we allemaal zo optimaal mogelijk met elkaar kunnen samenleven.” In de praktijk liggen coalitie en oppositie behoorlijk met elkaar overhoop.

23 februari: Frits David Zeiler uit ‘zijn partij’ Gemeentebelangen gezet.

2 maart: Annelies Anema (Gemeentebelangen) organiseerde een drukbezocht symposium in Het Hof. Een congres over bestuurlijke vernieuwing, genaamd Code Oranje. Als sprekers waren Bert Blase (burgemeester van Heerhugowaard) en Frits Westerkamp (voormalig wethouder van Hollands Kroon) uitgenodigd.

2 maart: Oproep voor gemeenteraadsverkiezingen 2018. Horeca is geen melkkoe!
Gemiddeld elf procent meer toeristenbelasting dan in 2017.

16 maart: Zeer verheugd en vol overtuiging presenteert GroenLinks Bergen Yolan Koster als haar kandidaat-wethouder voor de gemeente Bergen. Koster is naar het oordeel van de selectiecommissie een stevige en verbindende rasbestuurder die bewezen heeft verandering handen en voeten te kunnen geven. Zij doet dat vanuit het motto ‘Mensen Eerst’.

22 maart: Projectleider E. van H. beschuldigd van het verrichten van diensten tegen betaling. Het college van Bergen beraadt zich intern over mogelijke stappen nadat op internet de ambtelijke projectleider E. van H. is beschuldigd van het aannemen van steekpenningen in 2010. B&W spreekt (toen nog) ‘het volle vertrouwen’ uit in van Hout.

30 maart: Bert Blase, waarnemend burgemeester van Heerhugowaard is informateur. Blase gaat in de informatieronde met elke Bergense fractie in gesprek.

1 april: Anema stapt over van Gemeentebelangen naar VVD. Fractievoorzitter voor de VVD, Cees Roem, is verheugd… en dat was een 1 april grap van de Flessenpost waar veel Bergenaren in trapten.

20 april: Coalitiebespreking tussen Kies Lokaal en GroenLinks beëindigd. Hoe nu verder…

28 april: Afgelopen week is het formatieproces in de gemeente Bergen van start gegaan. De partijen GroenLinks, VVD, Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen zijn onder leiding van formateur Bert Blase bij elkaar gekomen om te werken aan een coalitie-akkoord voor de periode 2018-2022.

18 mei: Het nieuwe college van de gemeente Bergen zal op 31 mei a.s. worden geïnstalleerd. De vier partijen die bij de formatie zijn betrokken zijn GroenLinks, VVD, Gemeentebelangen BES en Behoorlijk Bestuur Bergen. De bedoeling is dat er een bestuursopdracht komt die kan dienen als basis voor een akkoord waar meer partijen binnen de raad zich achter kunnen scharen.

1 juni: Formerende partijen distantiëren zich van… “We ontvoeren de burgemeester”.
Partijen betreuren deze opmerking. Tijdens de afgelopen bustour is input opgehaald onder onze inwoners hetgeen zij ons als formerende partijen wilden meegeven. Dit is op flip-over vellen beschreven. Onder de tientallen zinsneden bevond zich ook de opmerking: “We ontvoeren de burgemeester”. Hoewel een ieder vrij is om te denken wat hij of zij vindt, betreuren wij deze opmerking, alsmede dat deze in de bijlage van het document Bestuursopdracht was terug te vinden. Wij distantiëren ons van deze opmerking. Naar verluidt was het een Bergense politicus die deze opmerking had opgeschreven.

1 juni: Nieuwe wethouders gemeente Bergen beëdigd. Frits Westerkamp wethouder voor Gemeentebelangen. Yolan Koster voor GroenLinks. Michiel van den Busken voor BBB en Jan Houtenbos voor de VVD.

1 juni: Nieuw college Bergen gaat Raad van State vragen plan De 7 Dorpelingen op te schorten.

29 juni: Afscheid wethouders gemeente Bergen. Jan Mesu (CDA) stopt na vele jaren wethouder te zijn geweest. Ook Hugo Snabilie stapt uit de politiek. Odile Rasch (D66) en Peter van Huissteden (PvdA) blijven in de raad.

6 juli: ‘Rotstreek’ oppositie zet veel kwaad bloed. VVD’er Jan Grondhout repte op Facebook zelfs van politiek vandalisme. De oppositie probeerde gisteravond tijdens de raadsvergadering gebruik te maken van de afwezigheid van twee raadsleden van de coalitie om het nieuwe beleid ten aanzien van De 7 Dorpelingen te dwarsbomen. CDA’er Klaas Valkering diende een motie in die al een tijdje klaar lag. De uitgebreide motie werd gisteravond rond negen uur voor het eerst aan de raadsleden uitgereikt. Burgemeester Hafkamp tikte Valkering op de vingers, door te melden dat geen van de partijen de tijd had gehad om de motie te bestuderen. Zij stelde voor om de motie tot 12 juli aan te houden. Na een schorsing en de komst van de in de haast opgetrommelde VVD’er Cees Roem was de meerderheid voor de oppositie verdwenen en trok Valkering alsnog de motie in.

13 juli: Historisch akkoord van raad Bergen. Zeven van de acht partijen in Bergen gaan samenwerken. De PvdA vormt nu in z’n eentje de oppositie. Met dit historische besluit slaat de gemeenteraad onder aanvoering van GroenLinks-fractievoorzitter Femke Ouëndag de weg in naar democratische vernieuwing.

20 juli: Bestuursopdracht 2018-2022. De PvdA stemde als enige partij tegen. De gemeenteraad wil ook inwoners en andere partijen bij de besluitvorming betrekken.

3 augustus: Het rapport van Hoffmann over het mogelijk onrechtmatig handelen van topambtenaar E. van H. zou al op 9 juli jl. zijn besproken in het seniorenconvent. Daarin zitten alle fractievoorzitters en burgemeester Hafkamp. Dat blijkt uit een brief van raadslid Hans Haring namens gemeentebelangen BES die uiterst kritisch is aan en over Hafkamp. Uit diverse bronnen blijkt dat het rapport er al is, terwijl eerder in de media was te lezen dat er nog aan gewerkt wordt. Haring is bang dat het rapport niet in de gemeenteraad zal worden behandeld omdat alle fractievoorzitters voor geheimhouding hebben getekend. De brief aan Hafkamp wordt gesteund door de gehele fractie van Gemeentebelangen BES. Ook het Openbaar Ministerie blijkt een onderzoek naar E. van H. te zijn gestart. Het is niet duidelijk of dit onderzoek met de geheimhouding te maken heeft.

23 augustus: Fractievoorzitter Koos Bruin van Behoorlijk Bestuur Bergen (BBB) vindt het college ‘veel te passief’. BBB wil dat de gemeenteraad terstond inzage krijgt in het Rapport-Hoffmann over vermeende onrechtmatige handelingen van ambtenaar-projectleider E. van H.

31 augustus: FlessenpostTV ‘Prangende vragen aan het college’ start met nieuwe interviewer. Ruud Bredewold is de man die de vragen gaat stellen in de tweede serie ‘Prangende vragen aan het college’.

31 augustus: Wilma Grooteman treedt wegens gezondheidsproblemen tijdelijk terug als raadslid namens het CDA.

7 september: Koos Bruin van BBB zal tegen extra bijdrage (942.000 euro) aan BUCH-organisatie stemmen.

14 september: Geïrriteerde wethouder Frits Westerkamp en vrees voor ‘Bergense toestanden’ in Castricum. Westerkamp is flink geïrriteerd over de manier van handelen van de eigenares van het Cha-Cha hotel aan de Karel de Grotelaan en haar adviseurs André van Wonderen en Frans Zomers. Het college stelde voor geen toestemming te geven het hotel, een stolpboerderij, zodanig te verbouwen dat er meer hotelkamers in kunnen. De Barones wil wel van de verbouwing afzien als zij op de Duinweg richting Schoorl 133 recreatie-appartementen mag bouwen. “Dat is geen chantage, maar een drukmiddel,” zei Van Wonderen afgelopen zomer. Juist door die opmerking raakte Westerkamp buitengewoon geïrriteerd.
Drie politieke partijen in Castricum willen weten welke eventuele problemen in Bergen effect hebben op de BUCH-organisatie. De partijen wijzen onder meer op het hoge ziekteverzuim onder ambtenaren en de financiën. Een tussenrapportage meldde dat de afgelopen twaalf maanden het ziekteverzuim is gestegen van 5.4 naar 6.3 procent. Bij de BUCH werken in totaal 763 ambtenaren. De drie Castricumse partijen wijzen onder meer naar een artikel dat onlangs in het NRC verscheen, waarin problemen tussen enkele bewoners en de beheerder van het FB platform ‘Samen Bergen Verzetten’ van Fred Vos in beeld kwamen. Zo zouden sommige ambtenaren niet meer voor Bergen in de BUCH willen werken uit angst voor de keiharde aanvallen en het met naam en toenaam genoemd worden op Facebook.

14 september: Provincie heeft Bergen nadrukkelijk verzocht om actief op te treden tegen de permanente bewoning van recreatiewoningen.

28 september: De begroting van de gemeente Bergen komt voor 2019 uit op een positief saldo: 800.000,- euro in de plus.

5 oktober: Het OM neemt volgende week besluit over eventuele vervolgstappen tegen topambtenaar Bergen. De gemeente zelf zwijgt vooralsnog over de gang van zaken. De officier van justitie heeft het onderzoeksrapport van bureau Hoffmann inmiddels in handen. De partij BBB had een motie ingediend om de geheimhouding rond het rapport tijdens de raadsvergadering  bespreekbaar te krijgen. Hun stelling dat de gemeenteraad inzicht dient te krijgen in het geheime rapport werd niet gehonoreerd. Fractievoorzitter Bruin trok later op de avond zijn motie in zonder te verklaren waarom.

12 oktober: Het OM zegt dat tegen vier collega’s van E. van H. melding is gedaan van mogelijk onrechtmatig handelen. Er komt een strafrechtelijk onderzoek naar topambtenaar E. van H. wegens het aannemen van steekpenningen. Van H. werkte binnen het gezamenlijke ambtelijke apparaat van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH). Het Openbaar Ministerie heeft de Rijksrecherche hiertoe opdracht gegeven. Het onderzoek zal zich ook uitstrekken tot eventuele overige strafbare feiten die gedurende het onderzoek worden geconstateerd.

19 oktober: Fractievoorzitter van Gemeentebelangen Annelies Annema vertrekt verrassend uit Bergense politiek. Met een uitgebreid interview in de Flessenpost als gevolg.

19 oktober: De nieuwe voorzitter van Gemeentebelangen, Loet Spaanstra schrijft: “Dat iemand als Annelies Anema op deze wijze de politiek verlaat, moet menigeen ernstig te denken geven. Ze is namelijk géén doorgewinterde politica die de mores van de politieke en bestuurlijke werelden volledig doorgronden kan. Want alleen dan kan je persoonlijke schade voorkomen. Nee, Annelies is nu juist een heel ‘gewoon mens’ met politieke ambities. Een inwoonster die op een constructieve manier belangrijke zaken voor inwoners wil meehelpen veranderen. Een sympathieke vrouw en – sorry Annelies – een tof wijf, maar bovenal een mens zoals u.”

26 oktober: Ex-wethouder Frans Zomers valt in de Flessenpost door de mand met planschadeclaims. Misbruik ‘Samen Bergen Verzetten’. Nu de procedures hierover al een aantal jaren lopen en maar voortduren is Zomers een ‘Trial by media’ campagne begonnen via de Facebookpagina ‘Samen Bergen Verzetten’ van Fred Vos. Zomers doet hier voorkomen alsof hij de inwoners van onze gemeente wil beschermen tegen de grote boze gemeente. Feitelijk probeert hij maar een ding, namelijk die ambtenaren en bestuurders te laten opstappen die zijn miljoenen aan inkomsten trachten te blokkeren via de rechter. Hij misbruikt ‘Samen Bergen Verzetten’ puur voor eigen gewin. Vanaf dag één heeft Zomers al geopperd met minder genoegen te nemen. Een schikking van tien miljoen zou genoeg zijn. Met drie miljoen commissie kan ik naar ‘mijn eiland’ en is de zaak klaar. Volgens oud-wethouder Zeeman heeft Zomers hem en het college destijds bedreigd met “Ik ga jou en het college helemaal kapot maken als jullie niet mee willen werken aan een schikking van 10 miljoen.”

30 oktober: Wethouder Michiel van den Busken van Behoorlijk Bestuur Bergen is dinsdag per direct opgestapt. Reden is een conflict met zijn partij. Zonder dit nader te willen toelichten, verklaarde hij dinsdagmiddag: “Het werken werd mij onmogelijk gemaakt.’’ Het college van B&W betreurt het opstappen van Van den Busken, maar respecteert dit besluit: “Zijn portefeuilles worden voorlopig waargenomen door de andere leden van het college.”

9 november: Bergens bouwplan De 7 Dorpelingen in de ijskast gezet. De bewonersvereniging van omwonenden kan in ieder geval even opgelucht ademhalen.

16 november: Ambtenaar en projectleider E. van H. vecht zijn ontslag aan bij de bestuursrechter. De zaak diende maandag 19 november. H. kwam in opspraak nadat projectontwikkelaar André van Wonderen jr. halverwege maart van dit jaar verklaarde dat van H. vroeger van zijn vader steekpenningen had aangenomen. Nadat de gemeente eerder nog achter de ambtenaar ging staan, werd al snel duidelijk dat zijn positie onhoudbaar was waarop hij door de BUCH, de formele werkgever van E. van H., werd geschorst. Daarna werd bedrijfsrecherche bureau Hoffmann ingeschakeld. Op basis van dit rapport kreeg Van Hout strafontslag. Het rapport ligt nu bij het OM die verder onderzoek verricht.

16 november: Bergen koploper binnen de BUCH als het gaat om het opzettelijk indienen van bezwaren, om zodoende na het verlopen van de wettelijke termijn een schadevergoeding te eisen. De gemeente Bergen moest alleen begin deze maand al 50.000 betalen omdat bestemmingsplannen niet op tijd klaar waren. In veel gevallen gaat het om bezwaarschriften van vele tientallen pagina’s. Dit alles om er voor te zorgen dat de gemeente veel tijd kwijt is met het voeren van verweer en het nemen van beslissingen. Daardoor is de kans groot dat het college niet op tijd beslissingen kan nemen.

21 november: Behoorlijk Bestuur Bergen beschuldigt college van ambtsmisdrijf. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen heeft een ambtsmisdrijf gepleegd. Dat stelt Behoorlijk Bestuur Bergen. Fractievoorzitter Koos Bruin: “We hebben vermoedens van niet integer handelen van drie à vier ambtenaren binnen de BUCH. Met die kennis was het college direct verplicht melding te doen bij ten minste de Rijksrecherche of aangifte van die vermoedens bij het OM. Door dit na te laten is een strafbaar feit gepleegd.” Het college weerspreekt de aantijgingen en vindt de beschuldigingen in de mail van fractie BBB onaanvaardbaar. “U tast hiermee de goede naam en eer van collegeleden aan. Wij overwegen of wij hier stappen tegen zullen ondernemen.”

23 november: Vier scenario’s Harmonielocatie. De belangrijkste conclusies uit beide rapporten. Dinsdagavond 27 november discussieert de raad in een extra Algemene Raadscommissie over de vier scenario’s voor de Harmonielocatie te Bergen. Als input voor deze discussie heeft het college vandaag alvast enkele mogelijke gevolgen van de scenario’s aan de raad aangeleverd.
Het college heeft op 6 november jl. vier scenario’s geschetst die uitgewerkt kunnen worden voor de Harmonielocatie, te weten:
1 Co-creatie;
2 Planaanpassing;
3 Intrekkingsbesluit;
4 De 7 Dorpelingen.
Het college wil graag dat de raad met zoveel mogelijk onderbouwing een keuze voor de uitwerking van één of meer scenario’s kan maken. Daarom heeft het alvast aan twee bureaus, PAS bv en Houthoff, gevraagd om inschattingen van de gevolgen op financieel en juridisch gebied. Vanwege de toekomstige onderhandelingspositie van de gemeente wordt aan de raad gevraagd om op de adviezen van de beide bureaus geheimhouding te leggen en een gedeelte van de vergadering die op dinsdagavond 27 november plaatsvindt, in beslotenheid te houden.

21 december: Wethouder Gemeente Belangen, Frits Westerkamp, ‘struikelt’ over De 7 Dorpelingen. Hij hield de eer aan zichzelf, na dreiging motie van wantrouwen. Westerkamp reageerde zelf als volgt: “Afgelopen dinsdagavond ben ik als wethouder van de gemeente Bergen afgetreden. Een meerderheid van de raad stemde mogelijke alternatieve scenario’s voor het omstreden plan 7 Dorpelingen weg en koos voor het toch doorlaten gaan van het huidige plan. De indieners van een motie van wantrouwen vinden dat het college onvoldoende sturing en regie op het dossier 7 Dorpelingen gehad heeft. Zij geven het college o.a. de schuld van de verslechtering van de bestuurscultuur. Daarom zeiden de indieners het vertrouwen in mij als verantwoordelijk wethouder op. Ik ben van mening, dat wij als college juist zorgvuldig hebben gehandeld. Als je namelijk een vastgesteld bestemmingsplan waar ook nog een overeenkomst met een ontwikkelaar bijhoort, wil intrekken, dient dat zeer zorgvuldig te gebeuren en dienen alle mogelijkheden en consequenties in beeld gebracht te worden. De inwoners zouden immers voor de schadeclaims opdraaien. Dat doe je dus niet even zomaar. Over het plan heeft men 40 jaar gedaan. En laten we wel wezen, als je een vastgesteld plan van de vorige coalitie, die nu oppositie is, wil intrekken, ontstaat er een slechte bestuurscultuur. Die er ook al voor de verkiezingen was. Dit college daar de schuld van geven, getuigt van weinig zelfreflectie. Ik besloot de eer aan mijzelf te houden.”

21 december: Koos Bruin van BBB laat wethouder Frits Westerkamp struikelen. Onno van Ulzen stapt op bij ‘Behoorlijk Bestuur Bergen’ na val wethouder Westerkamp.

Wordt vervolgd in… 2019

Meer 'Politiek':

Wethouder Jan Houtenbos werpt het eerste plastic in de nieuwe container

15 juli 2019

Duurzame perscontainer op het Binnenhof in Bergen en op de Paardenmarkt in Schoorl

Met de nieuwe perscontainer zal het niet vaak meer gebeuren dat hij vol is. Vandaag heeft wethouder Jan Houtenbos een perscontainer...

Breaking...Behoorlijk Bestuur Bergen stapt uit coalitie

12 juli 2019

Koos Bruin, "er is geen echte voortgang gemaakt door de coalitie/College ter uitwerking van het Formatieakkoord"

Behoorlijk Bestuur Bergen heeft per heden besloten niet meer als ondersteunende partij van de coalitie ( Kies Lokaal, D’66, PvdA , CDA GroenLinks en VVD) deel uit te maken.

Aanbesteding herbouw “De Beeck” Bergen in rook opgegaan?

12 juli 2019

Wethouder Jan Houtenbos: "We halen zeker de deadline in oktober volgend jaar"

De aanbesteding betrof een nieuw kwalitatief hoogwaardig en duurzaam multifunctioneel sportcomplex...

Reactie van burgemeester Hafkamp op 'manifest Nieuw Vertrouwen'

12 juli 2019

Wij nodigen u van harte uit om met ons in gesprek te gaan...

U heeft in uw brief van 14 juni 2019 het college verzocht om u te informeren over het beoogde proces...

Bergen in de media: Uitbreidingsplan hotel Karel de Grote op tafel bij Raad van State

12 juli 2019

Gemeente geeft uitleg over verkoop gemeentelijk vastgoed

Na jarenlang juridisch gesteggel over de bouw van een extra verdieping op hotel Karel de Grote in Bergen gaat de Raad van State waarschijnlijk...

Geen vergunning voor supermarkt Lidl in voormalig ABN-Amro gebouw

12 juli 2019

Aanvraag voldoet niet aan de parkeernorm

De gemeente Bergen heeft de aanvraag van de Lidl voor het vestigen van een supermarkt in het centrum van Bergen geweigerd.

Heeft u 'Prangende vragen aan het college?'

12 juli 2019

Interviewer Ruud Bredewold stelt vragen aan de nieuwe KiesLokaal wethouder Erik Bekkering

Na het zomerreces volgt er weer een aflevering van 'Prangende vragen' aan het college op FlessenpostTV. U kunt iedere vraag stellen...

De Europese Commissie stopt onderzoek De 7 Dorpelingen

12 juli 2019

Initiatiefgroep Mooier Bergen: "Dat de Europese Commissie de procedure nu on-hold zet, vinden we begrijpelijk

De Europese Commissie heeft het onderzoek naar vermeende staatssteun van de gemeente Bergen aan projectontwikkelaar Lex Schrama stopgezet.

De planschadezaken van ex-wethouder Frans Zomers en Fred Vos

12 juli 2019

Honoreert de Raad al die claims dan is de gemeente 20 miljoen armer

Afgelopen maandag was voorlopig de laatste zittingsdag. De Raad van State mag de komende maanden de knoop gaan doorhakken in de gecompliceerde megakwestie...

Lezers met een mening: Jantina Bruin

12 juli 2019

Bergen terug naar de vorige eeuw?

Rond 1860 hadden mijn overgrootouders een uitspanning, Vrouwtje van Duin, waar aan de passanten thee werd geschonken.

Open brief aan de Leden van de Raad, Gemeente Bergen

3 juli 2019

Op 4 juli a.s. gaat u een besluit nemen over de beperking van recreatieve verhuur

Het voorstel om de recreatieve verhuur voor de incidentele verhuurder (dat is dus de verhuurder...

College Bergen wil snelheid in nieuw bouwplan Parkhotel

28 juni 2019

“We korten de procedure met tot wel 2 jaar in”, aldus wethouder Klaas Valkering

Al geruime tijd wordt in de gemeente Bergen gesproken over een nieuw plan voor het Parkhotel in het centrum.

Bergenaren met een mening: Vincent Dekker

21 juni 2019

Sophie Hilbrand glijdt met ‘Opstandelingen’ wel erg graag uit over elke bananenschil

‘Opstandelingen’, een nieuwe tv-serie over boze burgers die door gemeentebesturen met totaal onbegrip zouden worden behandeld...

Gemeentebelangen doet een oproep voor een diepgaand extern onderzoek

21 juni 2019

Bijna twee miljoen euro gemeenschapsgeld blijkt niet ten goede te zijn gekomen aan de inwoners

Met stijgende verbazing heeft Gemeentebelangen kennis genomen van de rapportages van NH Nieuws over een vijftiental bijzondere vastgoed transacties in de gemeente Bergen.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college...

21 juni 2019

Ruud Bredewold interviewt burgemeester Hetty Hafkamp en wethouder Klaas Valkering

De doelstelling: de redactie van de Flessenpost beoogt met het programma ‘Prangende vragen aan het college’ helderheid te verkrijgen voor de inwoners...

Mogelijk acht nieuwe woningen

21 juni 2019

Woningbouw op plek voormalige Petrusschool in Groet

Binnenkort start de gemeente met de voorbereidingen van de sloop van de voormalige Petrusschool aan de Korhoenderweg 2 in Groet.

Op bloemensafari in eigen dorp

21 juni 2019

Ontdekken hoe tuinen en plantsoenen klimaatproof kunnen worden kan op zaterdag 6 juli

Het klimaat verandert en we moeten meer rekening houden met periodes van hitte en droogte of juist flinke stortbuien.

Bergen in de media: Onafhankelijk onderzoek naar dubieuze vastgoedtransacties Bergen

21 juni 2019

De wethouder ziet ook zelf de noodzaak om helderheid te scheppen

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de verkoop van gemeentelijk vastgoed door de gemeente Bergen. Dat heeft de gemeenteraad vanavond besloten. Een motie om dat af te dwingen bij het college van B&W was niet nodig. De wethouder ziet ook zelf de noodzaak om helderheid te scheppen.Bergenaar Fred Vos onthulde deze week dat veel panden in Bergen ver onder de WOZ-waarde zijn verkocht aan bedrijven en particulieren. In totaal liep de gemeentekas hierdoor mogelijk zo'n twee miljoen euro mis, blijkt uit documenten in handen van NH Nieuws en NRC. Lees hier verder

Bergen in de media: Waarom verkocht Bergen huizen voor de helft van de waarde?

21 juni 2019

Wethouder Klaas Valkering: "We willen graag dat ook mensen die geen grote mond of portemonnee hebben in Bergen kunnen wonen"

De gemeente Bergen verkocht tussen 2013 en 2019 zeker zeven woningen voor een prijs ver onder de WOZ- en taxatiewaarde.

Schoonmaak rolcontainers gaat voorlopig door

14 juni 2019

De schoonmaakservice houdt in dat inwoners 5 keer per jaar hun container kunnen laten reinigen

Het zou eindigen per 1 juli, maar de schoonmaakservice voor afvalcontainers blijft voorlopig.

Officiële klacht ingediend bij de commissaris van de Koning tegen burgemeester Hafkamp

14 juni 2019

Het college teleurgesteld (filmfragment)

Gemeentebelangen heeft tegen burgemeester Hetty Hafkamp een officiële klacht ingediend bij de commissaris van de Koning Arthur Van Dijk.

7,8 procent meer aangiftes in gemeente Bergen NH

14 juni 2019

Er zijn 193 misdrijven geregistreerd, dat is een plus van 7,8 procent.

De criminaliteit in de regio Alkmaar en omstreken is in het eerste kwartaal van 2019 met 12,5 procent toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor.

Kom uit je schuld, ook in Bergen

14 juni 2019

Kom jij er uit? Inloopspreekuur geldzaken

Gemeente Bergen steunt deze landelijke campagne en nodigt inwoners met schulden uit in actie te komen en schulden met hulp van de gemeente aan te pakken.

Filmverbod in de raad, storm in een glas water...

7 juni 2019

De voorzitter van de raad (burgemeester Hetty Hafkamp) en de voorzitters van de commissies moeten hier strikter op letten

Er mag niet worden gefotografeerd of gefilmd tijdens de - openbare - vergaderingen van de gemeenteraad van Bergen NH of...

Gemeentebelangen heeft een motie ingediend voor een paar extra ‘liftplekken’

7 juni 2019

Wat vindt u hiervan?

In Bergen aan Zee is al een liftplek bij de rotonde Zeeweg/Elzenlaan voor vertrekkende mensen en tijdens de laatste dorpsraadvergadering in Bergen aan Zee kwam de...

De gemeenteraad Bergen wil einde aan bomenkap in Schoorl

31 mei 2019

College staat daar achter

De gemeenteraad wilde afgelopen dinsdag tijdens de raadsvergadering via een motie het college vragen bij de provincie...

Jantina Bruin nieuwe commissielid bij Gemeentebelangen

31 mei 2019

Jantina is geboren en getogen in Bergen

Dinsdagavond is tijdens de gemeenteraad ons nieuwe commissielid Jantina Bruin geïnstalleerd.

Gemeentekrant gemist?

31 mei 2019

11e jaargang - nummer 22 - 29 mei 2019

De Gemeentekrant is een uitgave van de gemeente Bergen en kunt u hier inzien.

NHNieuws houdt een peiling... Doet u mee?

31 mei 2019

Huisarts noemt hogere pensioenleeftijd 'collectieve ouderenmishandeling'

Actie afgelopen dinsdag in het openbaar vervoer tegen verdere verhoging van de pensioenleeftijd. Ook in andere sectoren rommelt het.

Voorstel college: recreatieve verhuur van juni tot en met augustus met mogelijkheid tot ontheffing

31 mei 2019

Periode opgerekt van twee naar drie maanden

Om de leefbaarheid en het woningtekort in de gemeente Bergen aan te pakken stelt het college maatregelen voor tegen het overmatig recreatief verhuur van gewone woningen.

College stelt borgstelling Tennis Club Bergen voor aan raad

24 mei 2019

Renovatie van één van de grootste verenigingen van Bergen

Het tenniscomplex van Tennis Club Bergen is na 37 jaar aan een renovatie toe. De totaalsom van de renovatie staat begroot op € 615.000,-

Ondernemers komen in opstand tegen afsluiting Kerkstraat tijdens zaterdagmarkt

Voor én tegenstanders

Een aantal ondernemers is een petitie gestart tegen het afsluiten van de Kerkstraat op zaterdagen tijdens de markt rond de Ruïnekerk.

Open brief wethouders aan partijgenoten in kabinet

24 mei 2019

Door de tekorten in de jeugdzorg en GGZ is een 'onverantwoorde' situatie ontstaan

276 wethouders die lid zijn van coalitiepartijen CDA, VVD, CU en D66 vragen hun partijgenoten in het kabinet om 'de handschoen op te pakken...

Een dag na besluit van de gemeenteraad op 9 mei jl. vraagt Lidl alsnog een vergunning aan

24 mei 2019

Wethouder Valkering: " We waren dus net op tijd als gemeente." Lidl: "We waren wel op tijd!"

Volgens Lidl Nederland is de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor een supermarkt op het Plein in Bergen NH wel op tijd gedaan.

Terug