Deel

advertentie

Bergense politiek 2018 in vogelvlucht…

De hoogte én dieptepunten

Bergense politiek 2018 in vogelvlucht…

2 februari: ‘Luizen in de pels’ sluiten zich aan bij Gemeentebelangen BES. Zowel Fred Vos van ‘Samen Bergen Verzetten’ (in de volksmond inmiddels ‘Samen Bergen Verwoesten’ genoemd) als Frans Zomers, die veel rechtszaken tegen de gemeente voert, staan op de kieslijst van Gemeentebelangen BES. Vos begon zijn ‘kruistocht’ tegen de gemeente nadat hij en zijn gezin via een handhavingsprocedure zijn huis aan de Teugelen in Schoorl moest verlaten. Sindsdien voert hij strijd tegen de gemeente, ook voor de rechtbank. Bij dat laatste wordt hij bijgestaan door Frans Zomers (oud-wethouder) die ook voor anderen veel planschadeprocedures tegen de gemeente aanspant. Het bleek geen succes, want de partij had op veel extra (protest)stemmen gerekend, maar dat viel dus vies tegen.

13 februari: Het CDA in de gemeente Bergen wil de komende 4 jaar 900 woningen bouwen. Dat valt te lezen in het door de partij gepresenteerde verkiezingsprogramma. Rode draad door het programma is de inzet van de partij om de vergrijzing in de gemeente Bergen te kantelen. Door ruimte te bieden voor jongeren en jonge gezinnen hoopt de partij de zorg in de gemeente betaalbaar te houden en voorzieningen als basisscholen, pinautomaten en bibliotheken in stand te houden. Het CDA viel buiten de coalitie en dus kunnen we de 900 woningen op onze buik schrijven.

16 februari: Femke en Jesse in de kantine. Opgerolde hemdsmouwen, goed gebekt en een flinke dosis humor. Jezus, pardon… Jesse Klaver gaat graag in gesprek met inwoners. Lijsttrekker Femke Ouëndag van GroenLinks Bergen: “Het was niet alleen een leuke, maar vooral een inspirerende bijeenkomst.” Een prima opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. “En dat is wat we als GroenLinks Bergen vooral gaan doen; goed luisteren naar onze inwoners en samen met hen, een mooier, duurzamer en socialer gemeente Bergen creëren. Een gemeente waarin we allemaal zo optimaal mogelijk met elkaar kunnen samenleven.” In de praktijk liggen coalitie en oppositie behoorlijk met elkaar overhoop.

23 februari: Frits David Zeiler uit ‘zijn partij’ Gemeentebelangen gezet.

2 maart: Annelies Anema (Gemeentebelangen) organiseerde een drukbezocht symposium in Het Hof. Een congres over bestuurlijke vernieuwing, genaamd Code Oranje. Als sprekers waren Bert Blase (burgemeester van Heerhugowaard) en Frits Westerkamp (voormalig wethouder van Hollands Kroon) uitgenodigd.

2 maart: Oproep voor gemeenteraadsverkiezingen 2018. Horeca is geen melkkoe!
Gemiddeld elf procent meer toeristenbelasting dan in 2017.

16 maart: Zeer verheugd en vol overtuiging presenteert GroenLinks Bergen Yolan Koster als haar kandidaat-wethouder voor de gemeente Bergen. Koster is naar het oordeel van de selectiecommissie een stevige en verbindende rasbestuurder die bewezen heeft verandering handen en voeten te kunnen geven. Zij doet dat vanuit het motto ‘Mensen Eerst’.

22 maart: Projectleider E. van H. beschuldigd van het verrichten van diensten tegen betaling. Het college van Bergen beraadt zich intern over mogelijke stappen nadat op internet de ambtelijke projectleider E. van H. is beschuldigd van het aannemen van steekpenningen in 2010. B&W spreekt (toen nog) ‘het volle vertrouwen’ uit in van Hout.

30 maart: Bert Blase, waarnemend burgemeester van Heerhugowaard is informateur. Blase gaat in de informatieronde met elke Bergense fractie in gesprek.

1 april: Anema stapt over van Gemeentebelangen naar VVD. Fractievoorzitter voor de VVD, Cees Roem, is verheugd… en dat was een 1 april grap van de Flessenpost waar veel Bergenaren in trapten.

20 april: Coalitiebespreking tussen Kies Lokaal en GroenLinks beëindigd. Hoe nu verder…

28 april: Afgelopen week is het formatieproces in de gemeente Bergen van start gegaan. De partijen GroenLinks, VVD, Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen zijn onder leiding van formateur Bert Blase bij elkaar gekomen om te werken aan een coalitie-akkoord voor de periode 2018-2022.

18 mei: Het nieuwe college van de gemeente Bergen zal op 31 mei a.s. worden geïnstalleerd. De vier partijen die bij de formatie zijn betrokken zijn GroenLinks, VVD, Gemeentebelangen BES en Behoorlijk Bestuur Bergen. De bedoeling is dat er een bestuursopdracht komt die kan dienen als basis voor een akkoord waar meer partijen binnen de raad zich achter kunnen scharen.

1 juni: Formerende partijen distantiëren zich van… “We ontvoeren de burgemeester”.
Partijen betreuren deze opmerking. Tijdens de afgelopen bustour is input opgehaald onder onze inwoners hetgeen zij ons als formerende partijen wilden meegeven. Dit is op flip-over vellen beschreven. Onder de tientallen zinsneden bevond zich ook de opmerking: “We ontvoeren de burgemeester”. Hoewel een ieder vrij is om te denken wat hij of zij vindt, betreuren wij deze opmerking, alsmede dat deze in de bijlage van het document Bestuursopdracht was terug te vinden. Wij distantiëren ons van deze opmerking. Naar verluidt was het een Bergense politicus die deze opmerking had opgeschreven.

1 juni: Nieuwe wethouders gemeente Bergen beëdigd. Frits Westerkamp wethouder voor Gemeentebelangen. Yolan Koster voor GroenLinks. Michiel van den Busken voor BBB en Jan Houtenbos voor de VVD.

1 juni: Nieuw college Bergen gaat Raad van State vragen plan De 7 Dorpelingen op te schorten.

29 juni: Afscheid wethouders gemeente Bergen. Jan Mesu (CDA) stopt na vele jaren wethouder te zijn geweest. Ook Hugo Snabilie stapt uit de politiek. Odile Rasch (D66) en Peter van Huissteden (PvdA) blijven in de raad.

6 juli: ‘Rotstreek’ oppositie zet veel kwaad bloed. VVD’er Jan Grondhout repte op Facebook zelfs van politiek vandalisme. De oppositie probeerde gisteravond tijdens de raadsvergadering gebruik te maken van de afwezigheid van twee raadsleden van de coalitie om het nieuwe beleid ten aanzien van De 7 Dorpelingen te dwarsbomen. CDA’er Klaas Valkering diende een motie in die al een tijdje klaar lag. De uitgebreide motie werd gisteravond rond negen uur voor het eerst aan de raadsleden uitgereikt. Burgemeester Hafkamp tikte Valkering op de vingers, door te melden dat geen van de partijen de tijd had gehad om de motie te bestuderen. Zij stelde voor om de motie tot 12 juli aan te houden. Na een schorsing en de komst van de in de haast opgetrommelde VVD’er Cees Roem was de meerderheid voor de oppositie verdwenen en trok Valkering alsnog de motie in.

13 juli: Historisch akkoord van raad Bergen. Zeven van de acht partijen in Bergen gaan samenwerken. De PvdA vormt nu in z’n eentje de oppositie. Met dit historische besluit slaat de gemeenteraad onder aanvoering van GroenLinks-fractievoorzitter Femke Ouëndag de weg in naar democratische vernieuwing.

20 juli: Bestuursopdracht 2018-2022. De PvdA stemde als enige partij tegen. De gemeenteraad wil ook inwoners en andere partijen bij de besluitvorming betrekken.

3 augustus: Het rapport van Hoffmann over het mogelijk onrechtmatig handelen van topambtenaar E. van H. zou al op 9 juli jl. zijn besproken in het seniorenconvent. Daarin zitten alle fractievoorzitters en burgemeester Hafkamp. Dat blijkt uit een brief van raadslid Hans Haring namens gemeentebelangen BES die uiterst kritisch is aan en over Hafkamp. Uit diverse bronnen blijkt dat het rapport er al is, terwijl eerder in de media was te lezen dat er nog aan gewerkt wordt. Haring is bang dat het rapport niet in de gemeenteraad zal worden behandeld omdat alle fractievoorzitters voor geheimhouding hebben getekend. De brief aan Hafkamp wordt gesteund door de gehele fractie van Gemeentebelangen BES. Ook het Openbaar Ministerie blijkt een onderzoek naar E. van H. te zijn gestart. Het is niet duidelijk of dit onderzoek met de geheimhouding te maken heeft.

23 augustus: Fractievoorzitter Koos Bruin van Behoorlijk Bestuur Bergen (BBB) vindt het college ‘veel te passief’. BBB wil dat de gemeenteraad terstond inzage krijgt in het Rapport-Hoffmann over vermeende onrechtmatige handelingen van ambtenaar-projectleider E. van H.

31 augustus: FlessenpostTV ‘Prangende vragen aan het college’ start met nieuwe interviewer. Ruud Bredewold is de man die de vragen gaat stellen in de tweede serie ‘Prangende vragen aan het college’.

31 augustus: Wilma Grooteman treedt wegens gezondheidsproblemen tijdelijk terug als raadslid namens het CDA.

7 september: Koos Bruin van BBB zal tegen extra bijdrage (942.000 euro) aan BUCH-organisatie stemmen.

14 september: Geïrriteerde wethouder Frits Westerkamp en vrees voor ‘Bergense toestanden’ in Castricum. Westerkamp is flink geïrriteerd over de manier van handelen van de eigenares van het Cha-Cha hotel aan de Karel de Grotelaan en haar adviseurs André van Wonderen en Frans Zomers. Het college stelde voor geen toestemming te geven het hotel, een stolpboerderij, zodanig te verbouwen dat er meer hotelkamers in kunnen. De Barones wil wel van de verbouwing afzien als zij op de Duinweg richting Schoorl 133 recreatie-appartementen mag bouwen. “Dat is geen chantage, maar een drukmiddel,” zei Van Wonderen afgelopen zomer. Juist door die opmerking raakte Westerkamp buitengewoon geïrriteerd.
Drie politieke partijen in Castricum willen weten welke eventuele problemen in Bergen effect hebben op de BUCH-organisatie. De partijen wijzen onder meer op het hoge ziekteverzuim onder ambtenaren en de financiën. Een tussenrapportage meldde dat de afgelopen twaalf maanden het ziekteverzuim is gestegen van 5.4 naar 6.3 procent. Bij de BUCH werken in totaal 763 ambtenaren. De drie Castricumse partijen wijzen onder meer naar een artikel dat onlangs in het NRC verscheen, waarin problemen tussen enkele bewoners en de beheerder van het FB platform ‘Samen Bergen Verzetten’ van Fred Vos in beeld kwamen. Zo zouden sommige ambtenaren niet meer voor Bergen in de BUCH willen werken uit angst voor de keiharde aanvallen en het met naam en toenaam genoemd worden op Facebook.

14 september: Provincie heeft Bergen nadrukkelijk verzocht om actief op te treden tegen de permanente bewoning van recreatiewoningen.

28 september: De begroting van de gemeente Bergen komt voor 2019 uit op een positief saldo: 800.000,- euro in de plus.

5 oktober: Het OM neemt volgende week besluit over eventuele vervolgstappen tegen topambtenaar Bergen. De gemeente zelf zwijgt vooralsnog over de gang van zaken. De officier van justitie heeft het onderzoeksrapport van bureau Hoffmann inmiddels in handen. De partij BBB had een motie ingediend om de geheimhouding rond het rapport tijdens de raadsvergadering  bespreekbaar te krijgen. Hun stelling dat de gemeenteraad inzicht dient te krijgen in het geheime rapport werd niet gehonoreerd. Fractievoorzitter Bruin trok later op de avond zijn motie in zonder te verklaren waarom.

12 oktober: Het OM zegt dat tegen vier collega’s van E. van H. melding is gedaan van mogelijk onrechtmatig handelen. Er komt een strafrechtelijk onderzoek naar topambtenaar E. van H. wegens het aannemen van steekpenningen. Van H. werkte binnen het gezamenlijke ambtelijke apparaat van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH). Het Openbaar Ministerie heeft de Rijksrecherche hiertoe opdracht gegeven. Het onderzoek zal zich ook uitstrekken tot eventuele overige strafbare feiten die gedurende het onderzoek worden geconstateerd.

19 oktober: Fractievoorzitter van Gemeentebelangen Annelies Annema vertrekt verrassend uit Bergense politiek. Met een uitgebreid interview in de Flessenpost als gevolg.

19 oktober: De nieuwe voorzitter van Gemeentebelangen, Loet Spaanstra schrijft: “Dat iemand als Annelies Anema op deze wijze de politiek verlaat, moet menigeen ernstig te denken geven. Ze is namelijk géén doorgewinterde politica die de mores van de politieke en bestuurlijke werelden volledig doorgronden kan. Want alleen dan kan je persoonlijke schade voorkomen. Nee, Annelies is nu juist een heel ‘gewoon mens’ met politieke ambities. Een inwoonster die op een constructieve manier belangrijke zaken voor inwoners wil meehelpen veranderen. Een sympathieke vrouw en – sorry Annelies – een tof wijf, maar bovenal een mens zoals u.”

26 oktober: Ex-wethouder Frans Zomers valt in de Flessenpost door de mand met planschadeclaims. Misbruik ‘Samen Bergen Verzetten’. Nu de procedures hierover al een aantal jaren lopen en maar voortduren is Zomers een ‘Trial by media’ campagne begonnen via de Facebookpagina ‘Samen Bergen Verzetten’ van Fred Vos. Zomers doet hier voorkomen alsof hij de inwoners van onze gemeente wil beschermen tegen de grote boze gemeente. Feitelijk probeert hij maar een ding, namelijk die ambtenaren en bestuurders te laten opstappen die zijn miljoenen aan inkomsten trachten te blokkeren via de rechter. Hij misbruikt ‘Samen Bergen Verzetten’ puur voor eigen gewin. Vanaf dag één heeft Zomers al geopperd met minder genoegen te nemen. Een schikking van tien miljoen zou genoeg zijn. Met drie miljoen commissie kan ik naar ‘mijn eiland’ en is de zaak klaar. Volgens oud-wethouder Zeeman heeft Zomers hem en het college destijds bedreigd met “Ik ga jou en het college helemaal kapot maken als jullie niet mee willen werken aan een schikking van 10 miljoen.”

30 oktober: Wethouder Michiel van den Busken van Behoorlijk Bestuur Bergen is dinsdag per direct opgestapt. Reden is een conflict met zijn partij. Zonder dit nader te willen toelichten, verklaarde hij dinsdagmiddag: “Het werken werd mij onmogelijk gemaakt.’’ Het college van B&W betreurt het opstappen van Van den Busken, maar respecteert dit besluit: “Zijn portefeuilles worden voorlopig waargenomen door de andere leden van het college.”

9 november: Bergens bouwplan De 7 Dorpelingen in de ijskast gezet. De bewonersvereniging van omwonenden kan in ieder geval even opgelucht ademhalen.

16 november: Ambtenaar en projectleider E. van H. vecht zijn ontslag aan bij de bestuursrechter. De zaak diende maandag 19 november. H. kwam in opspraak nadat projectontwikkelaar André van Wonderen jr. halverwege maart van dit jaar verklaarde dat van H. vroeger van zijn vader steekpenningen had aangenomen. Nadat de gemeente eerder nog achter de ambtenaar ging staan, werd al snel duidelijk dat zijn positie onhoudbaar was waarop hij door de BUCH, de formele werkgever van E. van H., werd geschorst. Daarna werd bedrijfsrecherche bureau Hoffmann ingeschakeld. Op basis van dit rapport kreeg Van Hout strafontslag. Het rapport ligt nu bij het OM die verder onderzoek verricht.

16 november: Bergen koploper binnen de BUCH als het gaat om het opzettelijk indienen van bezwaren, om zodoende na het verlopen van de wettelijke termijn een schadevergoeding te eisen. De gemeente Bergen moest alleen begin deze maand al 50.000 betalen omdat bestemmingsplannen niet op tijd klaar waren. In veel gevallen gaat het om bezwaarschriften van vele tientallen pagina’s. Dit alles om er voor te zorgen dat de gemeente veel tijd kwijt is met het voeren van verweer en het nemen van beslissingen. Daardoor is de kans groot dat het college niet op tijd beslissingen kan nemen.

21 november: Behoorlijk Bestuur Bergen beschuldigt college van ambtsmisdrijf. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen heeft een ambtsmisdrijf gepleegd. Dat stelt Behoorlijk Bestuur Bergen. Fractievoorzitter Koos Bruin: “We hebben vermoedens van niet integer handelen van drie à vier ambtenaren binnen de BUCH. Met die kennis was het college direct verplicht melding te doen bij ten minste de Rijksrecherche of aangifte van die vermoedens bij het OM. Door dit na te laten is een strafbaar feit gepleegd.” Het college weerspreekt de aantijgingen en vindt de beschuldigingen in de mail van fractie BBB onaanvaardbaar. “U tast hiermee de goede naam en eer van collegeleden aan. Wij overwegen of wij hier stappen tegen zullen ondernemen.”

23 november: Vier scenario’s Harmonielocatie. De belangrijkste conclusies uit beide rapporten. Dinsdagavond 27 november discussieert de raad in een extra Algemene Raadscommissie over de vier scenario’s voor de Harmonielocatie te Bergen. Als input voor deze discussie heeft het college vandaag alvast enkele mogelijke gevolgen van de scenario’s aan de raad aangeleverd.
Het college heeft op 6 november jl. vier scenario’s geschetst die uitgewerkt kunnen worden voor de Harmonielocatie, te weten:
1 Co-creatie;
2 Planaanpassing;
3 Intrekkingsbesluit;
4 De 7 Dorpelingen.
Het college wil graag dat de raad met zoveel mogelijk onderbouwing een keuze voor de uitwerking van één of meer scenario’s kan maken. Daarom heeft het alvast aan twee bureaus, PAS bv en Houthoff, gevraagd om inschattingen van de gevolgen op financieel en juridisch gebied. Vanwege de toekomstige onderhandelingspositie van de gemeente wordt aan de raad gevraagd om op de adviezen van de beide bureaus geheimhouding te leggen en een gedeelte van de vergadering die op dinsdagavond 27 november plaatsvindt, in beslotenheid te houden.

21 december: Wethouder Gemeente Belangen, Frits Westerkamp, ‘struikelt’ over De 7 Dorpelingen. Hij hield de eer aan zichzelf, na dreiging motie van wantrouwen. Westerkamp reageerde zelf als volgt: “Afgelopen dinsdagavond ben ik als wethouder van de gemeente Bergen afgetreden. Een meerderheid van de raad stemde mogelijke alternatieve scenario’s voor het omstreden plan 7 Dorpelingen weg en koos voor het toch doorlaten gaan van het huidige plan. De indieners van een motie van wantrouwen vinden dat het college onvoldoende sturing en regie op het dossier 7 Dorpelingen gehad heeft. Zij geven het college o.a. de schuld van de verslechtering van de bestuurscultuur. Daarom zeiden de indieners het vertrouwen in mij als verantwoordelijk wethouder op. Ik ben van mening, dat wij als college juist zorgvuldig hebben gehandeld. Als je namelijk een vastgesteld bestemmingsplan waar ook nog een overeenkomst met een ontwikkelaar bijhoort, wil intrekken, dient dat zeer zorgvuldig te gebeuren en dienen alle mogelijkheden en consequenties in beeld gebracht te worden. De inwoners zouden immers voor de schadeclaims opdraaien. Dat doe je dus niet even zomaar. Over het plan heeft men 40 jaar gedaan. En laten we wel wezen, als je een vastgesteld plan van de vorige coalitie, die nu oppositie is, wil intrekken, ontstaat er een slechte bestuurscultuur. Die er ook al voor de verkiezingen was. Dit college daar de schuld van geven, getuigt van weinig zelfreflectie. Ik besloot de eer aan mijzelf te houden.”

21 december: Koos Bruin van BBB laat wethouder Frits Westerkamp struikelen. Onno van Ulzen stapt op bij ‘Behoorlijk Bestuur Bergen’ na val wethouder Westerkamp.

Wordt vervolgd in… 2019

Meer 'Politiek':

Hans Haring stapt definitief uit de Bergense politiek

25 mei 2020

"Een Bergen, dat geen Opstandelingen nodig heeft, om ‘mooi Bergen‘ te zijn."

Welgeteld dertien jaar en een maand raadslidmaatschap voor Gemeentebelangen, voorafgegaan door een paar jaar lid commissie kunst & cultuur...

Fractievoorzitter Koos Bruin: “Plaatselijke politiek bedrijven zal vanaf ‘morgen’ in de gemeente Bergen echt anders moeten

23 mei 2020

Rapportage van de kwartiermaker zal vooralsnog als ‘vertrouwelijk’ worden beschouwd

Ingevolge de Gemeentewet en het Reglement van Orde van de gemeenteraad dient deze aan de gemeenteraad gerichte rapportage van de kwartiermaker...

Wethouder Erik Bekkering roept vastgoedeigenaren op het goede voorbeeld te volgen

22 mei 2020

Gemeente Bergen geeft zelf een duidelijk signaal af

Bekkering doet klemmend beroep op deze ondernemers.

Participatie structuurvisie Bergen Oost

22 mei 2020

Bekijk de online-informatieavond op vrijdagavond 22 mei om 19:30 uur

De oostrand van de kern Bergen is een gebied waarin verschillende functies aanwezig zijn en waar in de nabije toekomst een aantal dingen gaat veranderen.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

22 mei 2020

Burgemeester Rehwinkel verklaar waarom er een verhoging is van het coronapatiënten in de gemeente Bergen

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Participatie structuurvisie Bergen Oost

22 mei 2020

In de structuurvisie worden nog geen keuzes gemaakt voor de invulling van Bergen Oost

De oostrand van de kern Bergen is een gebied waarin verschillende functies aanwezig zijn en waar in de nabije toekomst...

Lezers met een mening: Lonneke Klein-Aarts

22 mei 2020

Recht op verstening campings DuynDomein, voormalig camping Bregman

In het interview Prangende vragen met wethouder Erik Bekkering worden een aantal stappen gemist als het gaat om 'recht op verstening'.

FlessenpostTV: “Prangende vragen aan het college”

15 mei 2020

Ruud Bredewold interviewt wethouder Erik Bekkering

FlessenpostTV beoogt de kijkers zo goed mogelijk op de hoogte te brengen over de ontwikkelingen in het gemeentehuis.

Dank en waardering voor docenten en kinderopvangmedewerkers

15 mei 2020

Net als alle basisscholen en kinderopvanglocaties in Bergen, ontvingen zij de taart en de bloemen

Net als in heel Nederland openden ook in Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo basisscholen en de kinderopvang vanaf 11 mei weer hun deuren.

Economisch Herstelfonds van € 300.000 en een taskforce per kern

20 mei 2020

Onder leiding van gebiedsregisseurs is per kern (Bergen, Egmond en Schoorl) een taskforce opgericht

Het college van Bergen stelt aan de gemeenteraad voor om een Economisch Herstelfonds op te richten.

Bezoekerscentrum en cultuurhuis voor Egmond aan den Hoef

12 mei 2020

Wethouder Klaas Valkering, "Op het fundament van het Slot op de Hoef is door de Stichting Historisch Egmond een prachtig plan gebouwd"

Egmond aan den Hoef krijgt een bezoekerscentrum en cultuurhuis voor het Slotkwartier. Stichting Historisch Egmond maakte...

College Bergen wil huurders tegemoet komen

12 mei 2020

Eigenaren van strandpaviljoens en huurders in de categorie Cultuur, Sport en Welzijn kunnen een hogere korting krijgen

Het college van Bergen stelt aan de gemeenteraad voor om huurvermindering te geven aan huurders van gemeentelijk vastgoed.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

15 mei 2020

Wat zijn de volgende stappen van de gemeente nu er dingen veranderen tijdens de coronacrisis

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Wat staat er te gebeuren aan de oostzijde van Bergen…

15 mei 2020

De ontwerp-structuurvisie Bergen Oost ligt nog t/m 29 mei ter inzage

De oostrand van de kern Bergen is nu een gebied met verschillende functies. In het gebied liggen verschillende sportcomplexen...

De VVD draagt Arend Jan van den Beld voor als wethouderskandidaat

11 mei 2020

De nieuwe fractievoorzitter wordt mevrouw Meis de Jongh

Na het vertrek van wethouder Houtenbos (VVD) is er een vacature ontstaan. De VVD-fractie heeft in goed overleg met de coalitiepartijen unaniem gekozen...

‘Ontwikkeling Harmonielocatie zonder supermarkt’

8 mei 2020

Geen nieuwe supermarkten in centrum

De gemeente is samen met betrokken partijen waaronder Stichting Mooier Bergen, de Bewonerscommissie Bergen Centrum en de familie Schrama...

Fractievoorzitter Koos Bruin van BBB zegt vertrouwen op in wethouder Klaas Valkering

8 mei 2020

Met reactie van de wethouder...

(Persbericht) Het vertrouwen in wethouder Klaas Valkering van de gemeente Bergen is door Behoorlijk Bestuur Bergen per direct opgezegd.

Kent u iemand die een lintje verdient?

8 mei 2020

Een Koninklijke onderscheiding kan worden uitgereikt bij twee gelegenheden

Tijdens de lintjesregen op 24 april dit jaar zijn er maar liefst negen inwoners van onze gemeente telefonisch geïnformeerd dat zij een Koninklijke...

Nieuwe noodverordening – Kampeerterreinen en permanente strandhuisjes

Nieuwe regels vanaf vanaf 1 mei 2020

De regels in de noodverordening rondom campings en kampeerterreinen zijn in Noord-Holland Noord aangepast. Dat geldt dus ook voor de gemeente Bergen.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

8 mei 2020

Een reactie op de toespraak van Mark Rutte en wat nu te doen voor de Bergense horeca

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Lezers met een mening: Desiree Zijlstra

8 mei 2020

Bergen werkt aan Omgevingsvisie en haar burgers kunnen meedenken!

Volgend jaar treedt de nieuwe Omgevingswet in werking, de grootste wetswijziging in Nederland in 100 jaar! Bestemmingsplannen worden vanaf dan officieel...

Verzet tegen meer gas in Bergermeer

1 mei 2020

“Het kan niet zo zijn dat gas uit Groningen straks Bergen doet beven.”

Het college van de gemeente Bergen heeft in haar vergadering van 14 april 2020 besloten zich te verzetten tegen het ontwerp-instemmingsbesluit opslagplan Bergermeer.

Stap verder met bouwplan oude Oosterkimschool in Schoorl

21 april 2020

De behoefte aan betaalbare huurwoningen in de gemeente Bergen is groot

Woningbouwcorporatie Kennemer Wonen en Woongraag hebben een bouwplan gemaakt voor de oude Oosterkimschool in Schoorl.

Helpt u meedenken over onze toekomst?

1 mei 2020

Gemeente in overleg met ondernemers

De Vereniging Ondernemend Bergen (VOB) heeft overleg gevoerd met de gemeente, de horeca en Loes Berkhout (namens Bijzonder Bergen).

WerkgeversServicepunt helpt ondernemers met ‘NHN werkt door‘

1 mei 2020

Een samenwerking tussen o.a. de Buch-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo)

Voor ondernemers in de regio Noord-Holland Noord die hulp kunnen gebruiken in de coronacrisis start het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord...

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

1 mei 2020

Herstelfonds €300.000 - 4 en 5 mei - wel of geen optredens meer voor ouderen?

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Ik ben een werknemer. Wat betekent de NOW-regeling voor mij?

1 mei 2020

Wordt mijn loon doorbetaald als mijn werkgever een NOW-toekenning heeft?

Ja. Voor werknemers in dienst van de werkgever geldt dat zij recht hebben op 100% doorbetaling van het loon, zolang het dienstverband voortduurt.

Gemeentelijke noodmaatregelen

1 mei 2020

Betalingsregelingen en tegemoetkomingen

De gemeente Bergen heeft een pakket aan steunmaatregelen samengesteld. Een overzicht van de maatregelen treft u hieronder aan.

Herstelfonds om economie na corona op gang te krijgen

28 april 2020

Taskforce voor Bergen, de Egmonden en Schoorl. 300.000 euro beschikbaar voor maatregelen

Het college van Bergen treft de voorbereidingen voor een economisch Herstelfonds. Het fonds stelt in totaal 300.000 euro beschikbaar voor maatregelen...

Digitale participatie voor structuurvisie en bestemmingsplan Bergen

24 april 2020

Op dit moment liggen twee belangrijke besluiten ter inzage

Vanwege de maatregelen rond het coronavirus kunnen er voorlopig geen informatieavonden en andere participatiebijeenkomsten worden...

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

24 april 2020

De stand van zaken in tijden van de coronacrisis

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

FlessenpostTV: “Prangende vragen aan het college”

24 april 2020

Ruud Bredewold interviewt wethouder Klaas Valkering

FlessenpostTV beoogt de kijkers zo goed mogelijk op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen in het gemeentehuis.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

17 april 2020

De stand van zaken in tijden van de corona-crisis

Hoe staat het er nu voor in de gemeente Bergen met betrekking tot de coronacrisis?

Heeft u ‘Prangende Vragen’ aan wethouder Klaas Valkering?

17 april 2020

Aankomende week is er weer een interview met Ruud Bredewold

U kunt uw vragen mailen naar [email protected]

Terug