Bergense historie: Waarschijnlijk is de bezorger op weg naar de nog nieuwe badplaats Bergen aan Zee

Thermische depressies

Stel je woont in Heerhugowaard en gaat ’s morgens vroeg op de fiets naar het strand. Het is al dagen erg warm, je hebt er zin in en er staat een zacht windje in de rug zodat de dag goed begint. Aan het eind van de middag fiets je weer terug en heb je tot je aangename verrassing datzelfde zachte windje opnieuw in de rug. Je dag kan niet meer stuk. Meteorologen spreken in dit geval van een thermische depressie. Het land is na een onbewolkte en dus frisse nacht flink afgekoeld en daarmee kouder geworden dan het zeewater.
Hierdoor is boven land een hoge druk ontstaan en boven zee een daarmee gepaard gaande lage druk. En omdat de wind waait van hoge naar lage druk, heb je naar zee wind mee. Echter, in de loop van de dag warmt het land dermate op dat de zee kouder wordt dan het land. Nu ontstaat boven zee een hoge druk en dus boven land een lage, exact omgekeerd aan de situatie in de ochtend. De wind draait mee gedurende de dag. Het resultaat is dat je naar huis fietst met opnieuw wind in de rug.

Op de foto uit de beeldbank van het Regionaal Archief Alkmaar (RAA012003864) heeft de bezorger van kruidenier De Wijs & Broers in 1930 op de Eeuwigelaan zo te zien flink wind tegen. In de ochtend werden in de regel de bezorgingen gedaan, de foto zal daarom niet zijn genomen tijdens een thermische depressie omdat hij anders wind mee had gehad.

Waarschijnlijk is de bezorger op weg naar de nog nieuwe badplaats Bergen aan Zee. De zeeweg naar Bergen aan Zee is in 1905 aangelegd en pas in 1927 het fietspad. In de jubileumuitgave Bergensche Bad-, Duin en Boschbode van 10 juni leest u meer over het Bergen aan Zee van die tijd. U kunt voor slechts 16 euro, of 20 euro als u buiten Bergen woont, lid worden via onze website hvb-nh.nl.

Theo de Graaff, Historische Vereniging Bergen

Klik op de foto voor een uitvergroting.