Deel

Bergenaren met een mening: Vincent Dekker

Sophie Hilbrand glijdt met ‘Opstandelingen’ wel erg graag uit over elke bananenschil

Bergenaren met een mening: Vincent Dekker

‘Opstandelingen’, een nieuwe tv-serie over boze burgers die door gemeentebesturen met totaal onbegrip zouden worden behandeld, hield woensdagavond het Noord-Hollandse dorp Bergen aan de buis gekluisterd. Maakster Sophie Hilbrand zette de lijdensweg van de plaatselijke stucadoor Fred Vos neer. Zij accepteerde al zijn uitspraken met zichtbare instemming en met grote verbazing over het handelen van het gemeentebestuur. Wat jammer voor Hilbrand dat bijna al zijn ‘onthullingen’ bananenschillen waren die na een klein beetje extra onderzoek het tv-scherm niet hadden mogen halen. Maar Hilbrand gleed er maar al te graag over uit.

De avond tevoren waren Hilbrand en Vos al te gast bij Jeroen Pauw, en toen moest het ergste al worden gevreesd voor de werkelijke uitzending. Van enige bescheidenheid wegens gebrekkig onderzoek door Hilbrand was niets te merken. En Pauw had de uitzending al mogen zien en kon zich heel goed voorstellen dan Fred Vos enorm kwaad was op de gemeente. Nou, dat kon Vos beamen!

Als je een artikel schrijft of een tv-reportage maakt waarin je de ene partij laat leeglopen en de tegenpartij amper de gelegenheid geeft de vaak zeer zware aantijgingen met feiten te weerleggen, moet je als journalist verschrikkelijk sterk in je schoenen staan. Je moet de zaak van haver tot gort kennen en zeker weten dat je hoofdpersoon het bij het rechte eind heeft en niet een loopje met je neemt. Hilbrand kan die zekerheid onmogelijk hebben gehad. Daarvoor zitten er te veel enorme missers in haar documentaire, fouten die bij simpel onderzoek niet gemaakt zouden zijn.

Ik zal er een paar noemen.

Het begin is niet het begin
Hilbrand zegt dat haar serie bedoeld is om te laten zien hoe een enorm wantrouwen van burgers jegens hun gemeentebestuur begint. Daarvoor voert ze Fred Vos op, die met zijn gezin in een tot woonhuis omgebouwde schuur woont. ‘Plotseling komt er een brief van de gemeente dat zijn schuur geen woonhuis is en dat hij moet verhuizen.’

Maar die brief is niet het begin van de affaire, zo zou Hilbrand kunnen weten en hebben moeten melden. Vos heeft eerst bij de gemeente geprotesteerd tegen de schuur die zijn buurman bouwt. Die buurman is daar niet blij mee en onderzoekt hoe het zit met de schuur van Vos zelf. Hij klaagt bij de gemeente dat Vos formeel niet in die schuur mag wonen. De gemeente is daarop verplicht de zaak te onderzoeken en komt tot dezelfde conclusie. Dan rest er niets anders dan Vos te manen zijn schuur te ontruimen. Niks geen ‘plotselinge, op willekeur gebaseerde actie’: zonder Vos die een buurman dwars wil zitten zou er geen klacht van de buurman zijn geweest en zou Vos misschien nog altijd in zijn schuur hebben gewoond.

Maar ja, zo’n verhaal maakt de held van je verhaal natuurlijk niet geloofwaardiger. Heeft Hilbrand ooit gecheckt of de versie van Vos klopt?

Een vrouw mag wel wat Vos niet mag
Een van de bewijzen dat er in Bergen sprake is van willekeur komt langs als Vos en Hilbrand door de polder rijden en een wit schuurtje/huisje zien waar een vrouw ‘illegaal’ mag blijven wonen terwijl Vos uit huis is gezet. Hilbrand begrijpt er ook niks van hoe dat toch kan.

Misschien had de programmamaakster even specifiek naar dit geval kunnen informeren bij de gemeente. De vrouw in kwestie wilde lang geleden enkele huizen bouwen in Schoorl en de gemeente Schoorl (toen nog geen deel van de gemeente Bergen) stond toe dat zij tijdelijk in een zomerhuisje op hetzelfde perceel zou wonen. Na enige tijd bleek de bouw van de huizen, door Schoorl toegestaan, door de Provincie verboden te worden. De vrouw had haar eerdere woning opgegeven – ze had immers een nieuw huis in het verschiet – en stond nu op de keien. Dat vond Schoorl toch wel erg bitter en de vrouw mocht blijven zitten. De gemeente Bergen heeft deze kwestie geërfd en op aandringen van de gemeenteraad heeft het gemeentebestuur na veel werk een juridische mogelijkheid gevonden waardoor de vrouw, inmiddels op leeftijd, tot haar dood in het zomerhuisje van welgeteld 50 m2 kan blijven wonen. Niks willekeur, zeer zorgvuldig afgewogen en uitvoerig behandeld in de gemeenteraad.

Ik begrijp dat óf Hilbrand deze achtergrond niet kent, óf vindt dat je oude vrouwen gewoon uit huis moet zetten, ongeacht hun situatie. Het laatste is mogelijk, maar dan denk ik dat BNNVara de scène waarin Hilbrand dat duidelijk maakt toch niet graag had uitgezonden.

Veroordeeld door de media
Fred Vos is er trots op dat hij een ambtenaar van de gemeente heeft ontmaskerd die ‘corrupt bleek te zijn door steekpenningen van een aannemer aan te nemen’. Vos neemt geregeld het woord corrupt in de mond. De ambtenaar is door de gemeente op staande voet ontslagen. De gemeente had Vos dankbaar moeten zijn dat dankzij hem deze ‘rotte appel’ kon worden verwijderd, meent Hilbrand vol overtuiging. Dat de burgemeester die dank niet spontaan uitspreekt vindt zij vreemd.

Maar: ‘corrupt’ en ‘rotte appel’? In Nederland ben je toch pas schuldig als je door de rechter bent veroordeeld? Heeft Hilbrand die veroordeling al op internet of elders zien langskomen? Zo ja, dan zie ik graag het bewijs. Ik heb het nog niet gevonden. Bijna een jaar na het besluit tot vervolging heeft justitie de zaak kennelijk nog altijd niet rond, en zou het zomaar kunnen zijn dat de betrokken ambtenaar iets heel doms heeft gedaan maar zeker niet corrupt is geweest. Ik weet dat niet, en beschuldig voorlopig dan ook niemand.

En oh, de ‘wethouder die door onthullingen van Vos werd weggestuurd’, die werd niet weggestuurd. Die stapte zelf op. Heeft Hilbrand de achtergrond daarvan goed onderzocht? Zou een mooie documentaire kunnen opleveren over een goedbedoelende burger die door andere burgers en voormalige politieke vrienden wordt opgeknoopt.

Oude wethouder als tweede held
Moet ik nog doorgaan? Ja, laat ik toch nog een paar voorbeelden van onzorgvuldige journalistiek toevoegen.
Hilbrand introduceert een tweede hoofdpersoon, de vroegere Bergense wethouder Frans Zomers, medestander van Fred Vos en belangenbehartiger van bewoners van de Bergense goudkust. Zomers is een soort omgekeerde Robin Hood: hij eist namens miljonairs een schadevergoeding als gevolg van een nieuw bestemmingsplan. Omdat een eerste schade van een paar ton door de gemeente niet goed is afgehandeld, chartert hij 25 buurtgenoten die samen zo’n twintig miljoen claimen. Ja, dat krijg je ervan als je als gemeente niet goed omgaat met je bewoners, is de strekking van het verhaal van Zomers en Hilbrand. Als de zet van Zomers slaagt, moeten de burgers van Bergen die miljoenen via hogere belastingen ophoesten. Niet alle Bergenaren zijn even blij met deze Frans Zomers.

Weet Hilbrand wie Zomers is? Je krijgt niet de indruk. Ze noemt hem wel oud-wethouder, maar bijvoorbeeld niet ‘de tien jaar geleden weggestuurde wethouder’. Onderzoek naar waarom Bergen niet verder wilde met wethouder Zomers had voor Hilbrand wel eens bijzondere inzichten kunnen opleveren, maar ja, dat onderzoek lijkt niet te hebben plaatsgevonden.
En die rechtszaken die Bergen 20 miljoen kunnen gaan kosten? Daar zijn er nu 18 van afgerond, Zomers heeft er 1 gewonnen en 17 verloren, als ik het goed heb geteld. 17-1 voor de gemeente. Nog 7 te gaan. En gelukkig geen miljoenen aan extra belastingen voor de doorsnee Bergenaar.

De genadeklap
Ik rond af zoals de documentaire ook afsluit, met de onthulling dat zes panden door de gemeente ver onder de Woz-waarde zijn verkocht. Vos en een medestander zitten vergenoegd achter hun computer de rekensommetjes te maken. Een miljoen verlies voor de gemeente! Hilbrand vindt de voorbeelden kennelijk zo evident, dat hier geen weerwoord meer bij nodig is Heel weldenkend Nederland is nu rijp voor de genadeklap: zó door en door corrupt is het bestuur van Bergen dus! Jeroen Pauw had het de vorige avond al gezegd: kijken! Hij kon eigenlijk niet geloven dat zoiets in Nederland gebeurt.

Jammer dat Pauw zijn ongeloof vooraf niet wat krachtiger heeft overgebracht op de onderzoekers van zijn talkshowredactie. Want ook die hadden nog simpel kunnen uitzoeken dat zoiets inderdaad niet in Nederland gebeurt. Althans niet in Bergen. De huizen die ‘veel te goedkoop’ zijn verkocht, waren huurhuizen, met niet al te koopkrachtige huurders. De huizen waren toe aan een kostbare opknapbeurt en daar wilde de gemeente geen geld meer in investeren. Dus werd voor verkoop gekozen. Maar omdat de gemeente niet alleen aan rijke huizenkopers denkt, maar ook aan arme huurders, wilde de gemeente de woningen het liefst aan die huurders verkopen. Dan hoefden zij ook hun huis niet uit. Om ondanks al die goede bedoelingen niet de verdenking van vriendjespolitiek op zich te laden, besloot de gemeente dat de verkoopprijs door vier onafhankelijke makelaars moest worden vastgesteld. Aldus geschiedde. Een sociale gemeente verkoopt voor een zachte maar reële prijs een paar oude huizen aan minder daadkrachtige huurders.

In de auto rijdend door donker Bergen meldt Fred Vos aan Sophie Hilbrand dat ze in de buurt zijn van ‘de vrouwelijke ambtenaar’ die verantwoordelijk zou zijn voor de ongetwijfeld corrupte huizenverkoop die de gemeente maar liefst een miljoen heeft gekost. “Zij is de volgende van wie de kop eraf gaat”, aldus Vos. Hilbrand kan zich dat zichtbaar heel goed voorstellen.

Ik kan me voorstellen dat er een heel andere kop rolt. Want: mijn hemel, wat was dit journalistiek van het magerste soort! En BNNVara, Sophie Hilbrand en Jeroen Pauw zouden onmiddellijk openbaar excuses moeten aanbieden aan de gemeente Bergen, haar ambtenaren, raadsleden, burgemeester en wethouders. Ja, aan de hele bevolking van de gemeente Bergen. Nou vooruit, op een paar Bergenaren na.

Vincent Dekker,
Gepensioneerd onderzoeksjournalist
Inwoner van Bergen

Meer 'Politiek':

VVD Bergen NH over het BING onderzoek naar vastgoedtransacties binnen onze gemeente

20 september 2019

"De uitkomsten van het onderzoek dienen in alle openheid en transparant te worden gecommuniceerd."

Afgelopen juni ontstond er grote onrust onder de inwoners: klopte het nieuws dat er meerdere panden in eigendom van de gemeente verkocht waren...

Ieder jaar biedt de minister van Financiën op Prinsjesdag de Miljoenennota en de Rijksbegroting in een koffertje aan de Tweede Kamer aan

20 september 2019

Gezamenlijk reactie van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland

Aantal goede koerswendingen kabinet, verwaarloos ondernemingsklimaat echter niet...

En ja hoor, de zwartepietendiscussie laait al weer op

20 september 2019

Blijft Bergen bij zijn 'zwarte pieten?'

Bij de landelijke intocht van Sinterklaas in Apeldoorn zijn alleen nog roetveegpieten, meldt de NTR.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

20 september 2019

Ruud Bredewold interviewt wethouder Antoine Tromp

Ruud Bredewold stelt ‘Prangende vragen’ aan wethouder Antoine Tromp van D66.

Persverklaring Gemeentebelangen Bergen

13 september 2019

Concept BING rapport wordt in geheime vergadering besproken Gemeentebelangen Bergen niet uitgenodigd

Op 20 juni jongstleden is er een spoeddebat gevoerd over de verkoop van Gemeentelijk Vastgoed naar aanleiding van rapportages in NRC...

Reactie gemeente op uitspraak Raad van State op miljoenenprojecten

13 september 2019

Aanleiding… strengere stikstofwetgeving

Afgelopen woensdag heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Watertorengebied in Egmond aan Zee.

Ingezonden brief aan De Flessenpost over gaswinning uit kleine velden

13 september 2019

Gaswinning in de gemeente Bergen loopt af, niet op

Vorige week berichtten diverse landelijke media over een brandbrief van een aantal gemeenten aan de minister van Economische Zaken...

Ook Bergense projecten 'getroffen' door het verstikkende stikstofslot

13 september 2019

Ondernemersorganisaties lanceren 10-puntenplan om de impasse te doorbreken

"De neerslag van stikstof heeft een bemestend effect op onze natuur, waardoor Europees beschermde soorten in het gedrang komen.

Waarom een MANIFEST Nieuw Vertrouwen?

13 september 2019

Afgelopen maandag is een afvaardiging van de gezamenlijke initiatiefgroepen bij burgemeester Hafkamp en wethouder Tromp geweest

Afgelopen maandag is een afvaardiging van de gezamenlijke initiatiefgroepen bij burgemeester Hafkamp en wethouder Tromp geweest...

Gemeenten boos op minister om gaswinning buiten Groningen

6 september 2019

Wethouder Klaas Valkering,"Kans op zware aardbevingen door heel Nederland"

Een coalitie van gemeenten met kleine gasvelden heeft een brief geschreven naar minister Wiebes van Economische Zaken...

Pilot verduurzaming bestaande koopwoningen van start

6 september 2019

Informatiesessie voor woningeigenaren in Bergen (NH)

De gemeente Bergen nodigt woningeigenaren van harte uit om naar de informatiesessie van De Woonpas te komen.

Wereldwijde kaalslag bossen: Filmpje

6 september 2019

Van Schoorlse duinen tot aan de Amazone in Brazilië

Biomassale Kaalkap is een no-budget film van Robin Noorda. “Het is met eenvoudige middelen gerealiseerd, maar wij vonden dat dit gezegd moest worden.”

Lezers met een mening: Bezorgde grootouders

6 september 2019

Kinderen van 12, 13 en 14 jaar die voor de half open deur staan bij een dealer

Wij zijn uitermate ongerust hoe hier in Bergen, waar wij ons hele leven al wonen, wordt omgegaan met de overlast van zeer jonge jongens die drugs komen kopen...

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

6 september 2019

Ruud Bredewold interviewt wethouder Erik Bekkering

Ruud Bredewold stelt ‘Prangende vragen’ aan wethouder Erik Bekkering van KiesLokaal.

Bergen in de media: Burgemeester Hafkamp "van urenlang interview bleven vier minuten over"

6 september 2019

Sophie Hilbrand liet Bergen in shock achter

Wat gebeurt er met een gemeente wanneer ze op de landelijke televisie wordt beschuldigd van corruptie, willekeur en machtsmisbruik en daar niets tegenin kan brengen?

Femke Ouëndag (GroenLinks) stapt uit Bergense gemeenteraad

31 augustus 2019

Ze herkent zich onvoldoende in de weg die de fractie van GroenLinks is ingeslagen

Ik heb besloten dat ik de gemeenteraad van Bergen ga verlaten. Mijn besluit om uit de fractie van GroenLinks te stappen, is ingegeven door verschillende redenen.

Bergen in de media: Bernt Schneiders start onderzoek in Bergen: "Zie gesprek met Fred Vos best zitten"

30 augustus 2019

Schneiders doet het onderzoek in opdracht van de gemeenteraad van Bergen

Bernt Schneiders - voorheen burgemeester in Heemskerk, Haarlem en plaatsvervangend burgemeester van Bloemendaal- start deze week met een onderzoek naar de bestuurscultuur in Bergen. "Stap één is dat ik voor drie avonden naar het dorp afreis om te praten met de fracties", aldus de 'politieke dokter'. Bergenaar Fred Vos is sceptisch: "Hij komt vast met smoesjes."

Verkeerschaos tijdens de zaterdagmarkt rond de Ruïnekerk

30 augustus 2019

Bergenaar Jelle Jongerius stuurde de redactie deze foto toe

Zie hier het wekelijkse verkeersinfarct tijdens de zaterdagmarkt in Bergen. Je kunt voor of tegen verkeer zijn, maar...

Buch gemeenten bungelen onderaan op NH lijst nieuwe woningen

30 augustus 2019

En in deze gemeenten werd het meeste bijgebouwd

In twintig jaar tijd is Nederland steeds verder volgebouwd: tussen 1996 en 2015 is er bijna zestigduizend hectare aan woonwijken...

Lezers met een mening: Anita van der Stap

30 augustus 2019

Onrust in Schoorlse bossen

Het is onrustig in en rond de Schoorlse bossen. Steeds meer bewoners van de duinstreek verzetten zich tegen de plannen van Staatsbosbeheer...

Lezers leveren suggesties aan: Stemmen mannen en vrouwen hetzelfde? Nee, de verschillen zijn groot

23 augustus 2019

Door: Hans Haring

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat vrouwen kiesrecht kregen. Hun stem maakt een groot verschil, want vrouwen stemmen anders dan mannen...

Het giftige discussieklimaat maakt dat ik minder rouwig ben dat dit mijn laatste column is

23 augustus 2019

Volkskrant columnist: René Cuperus

Met het boerkaverbod en de zaak van de zoon van Femke Halsema hebben we net weer een paar naargeestige voorbeelden achter de rug van hoe de discussie in Nederland steeds giftiger...

Bergen in de media: Schneiders zet tanden in Bergen

16 augustus 2019

Eerste onderzoek bestuurscultuur was vernietigend

In een artikel afgelopen woensdag in het NHD waarin de mededeling staat dat Bernt Schneiders voor zijn onderzoek naar de...

Onderzoek naar top-ambtenaar E.v.H. duurt voort

16 augustus 2019

Mogelijk eind oktober duidelijkheid

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is het onderzoek door de rijksrecherche naar de handel en wandel...

Reactie Gemeentebelangen op commotie rond wethouder Valkering

9 augustus 2019

Volgens de wethouder is er geen omgevingsvergunning nodig

Afgelopen maandag heeft wethouder Klaas Valkering (CDA) in het Noord-Hollands Dagblad een interview gegeven...

Bergen in de media: Wethouder Klaas Valkering noemt Fred Vos van ‘Samen Bergen Verzetten’ verwarde man

9 augustus 2019

Valkering is het modder gooien zat!

Aanleiding is het opzichtig stalken met verrekijkers van Vos en een aantal medestanders van zijn zuster die mantelzorger is voor haar schoonmoeder.

Wat is het beleid t.a.v. zorgmijders in de gemeente Bergen?

2 augustus 2019

Vrouw 71 jaar dood aangetroffen in woning aan de Van Blaaderenweg

Na een melding van vermoeden van overlijden van de vrouw in een woning aan de Van Blaaderenweg is in de nacht van zondag op maandag de politie ter plekke gekomen...

Bergen in de media: KHN... Particuliere verhuur maximaal 60 dagen in gemeente Bergen

2 augustus 2019

KHN is tevreden met de uitkomst van de lobby

Om de particuliere verhuur in de gemeente Bergen in goede banen te leiden, heeft KHN de afgelopen jaren gelobbyd voor duidelijke maatregelen.

Lezers met een mening: Wim van Lijnschoten

26 juli 2019

Er mag een verdieping worden gebouwd op de stolpboerderij?!

Met verbijstering las ik dat de Raad van State gaat beslissen of "er een verdieping mag worden gebouwd op de stolpboerderij aan de Karel de Grotelaan...

Raad Bergen: recreatief verhuur binnen venster van zestig dagen

26 juli 2019

Reguleren recreatieve verhuur woonhuizen voor behoud leefbaarheid

Om de leefbaarheid terug te brengen en de woningkrapte in de gemeente Bergen aan te pakken, stelt het college maatregelen voor...

Ook bij laadpalen geldt nu betaald parkeren

26 juli 2019

De borden waren nog niet aangepast

Wie de e-auto bij een oplaadpaal parkeert, moet sinds juni ook parkeergeld betalen, net zoals dat geldt op andere parkeerplekken.

Lezers met een mening: Ruud Jongedijk

26 juli 2019

Streng handhaven van burgers in plaats van reguleren

De reactie van Jantina Bruin in Flessenpost heeft mij over de streep getrokken: ik ga reageren op het aanstaande beleid m.b.t. het verhuren van woningen in de recreatieve sector.

Bij de buren... gemeente investeert 4 miljoen in Egmonds Slotkwartier

19 juli 2019

Nieuw plan is overlast vrij en biedt ruimte voor alle huidige gebruikers

Na maanden van overleg tussen de gemeente en de gebruikers van het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef ligt er een nieuw ontwikkelplan.

De burger is heilig verklaard, vindt deze oud-burgemeester Bernt Schneiders in een interview in de Volkskrant

19 juli 2019

Sommige burgers maken het wel heel erg bont met hun jarenlange beroeps-, bezwaar- en WOB-procedures tegen de overheid

De goeden niet te na gesproken, maar sommige burgers maken het wel heel erg bont met hun jarenlange beroeps...

Terug