Deel

advertentie

Bergenaren met een mening: Vincent Dekker

Sophie Hilbrand glijdt met ‘Opstandelingen’ wel erg graag uit over elke bananenschil

Bergenaren met een mening: Vincent Dekker

‘Opstandelingen’, een nieuwe tv-serie over boze burgers die door gemeentebesturen met totaal onbegrip zouden worden behandeld, hield woensdagavond het Noord-Hollandse dorp Bergen aan de buis gekluisterd. Maakster Sophie Hilbrand zette de lijdensweg van de plaatselijke stucadoor Fred Vos neer. Zij accepteerde al zijn uitspraken met zichtbare instemming en met grote verbazing over het handelen van het gemeentebestuur. Wat jammer voor Hilbrand dat bijna al zijn ‘onthullingen’ bananenschillen waren die na een klein beetje extra onderzoek het tv-scherm niet hadden mogen halen. Maar Hilbrand gleed er maar al te graag over uit.

De avond tevoren waren Hilbrand en Vos al te gast bij Jeroen Pauw, en toen moest het ergste al worden gevreesd voor de werkelijke uitzending. Van enige bescheidenheid wegens gebrekkig onderzoek door Hilbrand was niets te merken. En Pauw had de uitzending al mogen zien en kon zich heel goed voorstellen dan Fred Vos enorm kwaad was op de gemeente. Nou, dat kon Vos beamen!

Als je een artikel schrijft of een tv-reportage maakt waarin je de ene partij laat leeglopen en de tegenpartij amper de gelegenheid geeft de vaak zeer zware aantijgingen met feiten te weerleggen, moet je als journalist verschrikkelijk sterk in je schoenen staan. Je moet de zaak van haver tot gort kennen en zeker weten dat je hoofdpersoon het bij het rechte eind heeft en niet een loopje met je neemt. Hilbrand kan die zekerheid onmogelijk hebben gehad. Daarvoor zitten er te veel enorme missers in haar documentaire, fouten die bij simpel onderzoek niet gemaakt zouden zijn.

Ik zal er een paar noemen.

Het begin is niet het begin
Hilbrand zegt dat haar serie bedoeld is om te laten zien hoe een enorm wantrouwen van burgers jegens hun gemeentebestuur begint. Daarvoor voert ze Fred Vos op, die met zijn gezin in een tot woonhuis omgebouwde schuur woont. ‘Plotseling komt er een brief van de gemeente dat zijn schuur geen woonhuis is en dat hij moet verhuizen.’

Maar die brief is niet het begin van de affaire, zo zou Hilbrand kunnen weten en hebben moeten melden. Vos heeft eerst bij de gemeente geprotesteerd tegen de schuur die zijn buurman bouwt. Die buurman is daar niet blij mee en onderzoekt hoe het zit met de schuur van Vos zelf. Hij klaagt bij de gemeente dat Vos formeel niet in die schuur mag wonen. De gemeente is daarop verplicht de zaak te onderzoeken en komt tot dezelfde conclusie. Dan rest er niets anders dan Vos te manen zijn schuur te ontruimen. Niks geen ‘plotselinge, op willekeur gebaseerde actie’: zonder Vos die een buurman dwars wil zitten zou er geen klacht van de buurman zijn geweest en zou Vos misschien nog altijd in zijn schuur hebben gewoond.

Maar ja, zo’n verhaal maakt de held van je verhaal natuurlijk niet geloofwaardiger. Heeft Hilbrand ooit gecheckt of de versie van Vos klopt?

Een vrouw mag wel wat Vos niet mag
Een van de bewijzen dat er in Bergen sprake is van willekeur komt langs als Vos en Hilbrand door de polder rijden en een wit schuurtje/huisje zien waar een vrouw ‘illegaal’ mag blijven wonen terwijl Vos uit huis is gezet. Hilbrand begrijpt er ook niks van hoe dat toch kan.

Misschien had de programmamaakster even specifiek naar dit geval kunnen informeren bij de gemeente. De vrouw in kwestie wilde lang geleden enkele huizen bouwen in Schoorl en de gemeente Schoorl (toen nog geen deel van de gemeente Bergen) stond toe dat zij tijdelijk in een zomerhuisje op hetzelfde perceel zou wonen. Na enige tijd bleek de bouw van de huizen, door Schoorl toegestaan, door de Provincie verboden te worden. De vrouw had haar eerdere woning opgegeven – ze had immers een nieuw huis in het verschiet – en stond nu op de keien. Dat vond Schoorl toch wel erg bitter en de vrouw mocht blijven zitten. De gemeente Bergen heeft deze kwestie geërfd en op aandringen van de gemeenteraad heeft het gemeentebestuur na veel werk een juridische mogelijkheid gevonden waardoor de vrouw, inmiddels op leeftijd, tot haar dood in het zomerhuisje van welgeteld 50 m2 kan blijven wonen. Niks willekeur, zeer zorgvuldig afgewogen en uitvoerig behandeld in de gemeenteraad.

Ik begrijp dat óf Hilbrand deze achtergrond niet kent, óf vindt dat je oude vrouwen gewoon uit huis moet zetten, ongeacht hun situatie. Het laatste is mogelijk, maar dan denk ik dat BNNVara de scène waarin Hilbrand dat duidelijk maakt toch niet graag had uitgezonden.

Veroordeeld door de media
Fred Vos is er trots op dat hij een ambtenaar van de gemeente heeft ontmaskerd die ‘corrupt bleek te zijn door steekpenningen van een aannemer aan te nemen’. Vos neemt geregeld het woord corrupt in de mond. De ambtenaar is door de gemeente op staande voet ontslagen. De gemeente had Vos dankbaar moeten zijn dat dankzij hem deze ‘rotte appel’ kon worden verwijderd, meent Hilbrand vol overtuiging. Dat de burgemeester die dank niet spontaan uitspreekt vindt zij vreemd.

Maar: ‘corrupt’ en ‘rotte appel’? In Nederland ben je toch pas schuldig als je door de rechter bent veroordeeld? Heeft Hilbrand die veroordeling al op internet of elders zien langskomen? Zo ja, dan zie ik graag het bewijs. Ik heb het nog niet gevonden. Bijna een jaar na het besluit tot vervolging heeft justitie de zaak kennelijk nog altijd niet rond, en zou het zomaar kunnen zijn dat de betrokken ambtenaar iets heel doms heeft gedaan maar zeker niet corrupt is geweest. Ik weet dat niet, en beschuldig voorlopig dan ook niemand.

En oh, de ‘wethouder die door onthullingen van Vos werd weggestuurd’, die werd niet weggestuurd. Die stapte zelf op. Heeft Hilbrand de achtergrond daarvan goed onderzocht? Zou een mooie documentaire kunnen opleveren over een goedbedoelende burger die door andere burgers en voormalige politieke vrienden wordt opgeknoopt.

Oude wethouder als tweede held
Moet ik nog doorgaan? Ja, laat ik toch nog een paar voorbeelden van onzorgvuldige journalistiek toevoegen.
Hilbrand introduceert een tweede hoofdpersoon, de vroegere Bergense wethouder Frans Zomers, medestander van Fred Vos en belangenbehartiger van bewoners van de Bergense goudkust. Zomers is een soort omgekeerde Robin Hood: hij eist namens miljonairs een schadevergoeding als gevolg van een nieuw bestemmingsplan. Omdat een eerste schade van een paar ton door de gemeente niet goed is afgehandeld, chartert hij 25 buurtgenoten die samen zo’n twintig miljoen claimen. Ja, dat krijg je ervan als je als gemeente niet goed omgaat met je bewoners, is de strekking van het verhaal van Zomers en Hilbrand. Als de zet van Zomers slaagt, moeten de burgers van Bergen die miljoenen via hogere belastingen ophoesten. Niet alle Bergenaren zijn even blij met deze Frans Zomers.

Weet Hilbrand wie Zomers is? Je krijgt niet de indruk. Ze noemt hem wel oud-wethouder, maar bijvoorbeeld niet ‘de tien jaar geleden weggestuurde wethouder’. Onderzoek naar waarom Bergen niet verder wilde met wethouder Zomers had voor Hilbrand wel eens bijzondere inzichten kunnen opleveren, maar ja, dat onderzoek lijkt niet te hebben plaatsgevonden.
En die rechtszaken die Bergen 20 miljoen kunnen gaan kosten? Daar zijn er nu 18 van afgerond, Zomers heeft er 1 gewonnen en 17 verloren, als ik het goed heb geteld. 17-1 voor de gemeente. Nog 7 te gaan. En gelukkig geen miljoenen aan extra belastingen voor de doorsnee Bergenaar.

De genadeklap
Ik rond af zoals de documentaire ook afsluit, met de onthulling dat zes panden door de gemeente ver onder de Woz-waarde zijn verkocht. Vos en een medestander zitten vergenoegd achter hun computer de rekensommetjes te maken. Een miljoen verlies voor de gemeente! Hilbrand vindt de voorbeelden kennelijk zo evident, dat hier geen weerwoord meer bij nodig is Heel weldenkend Nederland is nu rijp voor de genadeklap: zó door en door corrupt is het bestuur van Bergen dus! Jeroen Pauw had het de vorige avond al gezegd: kijken! Hij kon eigenlijk niet geloven dat zoiets in Nederland gebeurt.

Jammer dat Pauw zijn ongeloof vooraf niet wat krachtiger heeft overgebracht op de onderzoekers van zijn talkshowredactie. Want ook die hadden nog simpel kunnen uitzoeken dat zoiets inderdaad niet in Nederland gebeurt. Althans niet in Bergen. De huizen die ‘veel te goedkoop’ zijn verkocht, waren huurhuizen, met niet al te koopkrachtige huurders. De huizen waren toe aan een kostbare opknapbeurt en daar wilde de gemeente geen geld meer in investeren. Dus werd voor verkoop gekozen. Maar omdat de gemeente niet alleen aan rijke huizenkopers denkt, maar ook aan arme huurders, wilde de gemeente de woningen het liefst aan die huurders verkopen. Dan hoefden zij ook hun huis niet uit. Om ondanks al die goede bedoelingen niet de verdenking van vriendjespolitiek op zich te laden, besloot de gemeente dat de verkoopprijs door vier onafhankelijke makelaars moest worden vastgesteld. Aldus geschiedde. Een sociale gemeente verkoopt voor een zachte maar reële prijs een paar oude huizen aan minder daadkrachtige huurders.

In de auto rijdend door donker Bergen meldt Fred Vos aan Sophie Hilbrand dat ze in de buurt zijn van ‘de vrouwelijke ambtenaar’ die verantwoordelijk zou zijn voor de ongetwijfeld corrupte huizenverkoop die de gemeente maar liefst een miljoen heeft gekost. “Zij is de volgende van wie de kop eraf gaat”, aldus Vos. Hilbrand kan zich dat zichtbaar heel goed voorstellen.

Ik kan me voorstellen dat er een heel andere kop rolt. Want: mijn hemel, wat was dit journalistiek van het magerste soort! En BNNVara, Sophie Hilbrand en Jeroen Pauw zouden onmiddellijk openbaar excuses moeten aanbieden aan de gemeente Bergen, haar ambtenaren, raadsleden, burgemeester en wethouders. Ja, aan de hele bevolking van de gemeente Bergen. Nou vooruit, op een paar Bergenaren na.

Vincent Dekker,
Gepensioneerd onderzoeksjournalist
Inwoner van Bergen

advertentie

Meer 'Politiek':

Vlaggen en signalen, waar kan ik op letten?

14 augustus 2020

Volg altijd de aanwijzingen en adviezen op van de reddingsbrigade.

Op alle stranden in de gemeente Bergen wappert dit jaar ook weer de Blauwe Vlag, een teken van een mooi en schoon strand.

Heeft u ‘Prangende Vragen’ aan wethouder Antoine Tromp?

14 augustus 2020

Binnenkort opname nieuwe aflevering voor FlessenpostTV

U kunt uw vragen mailen naar [email protected]

De redactie krijgt met enige regelmaat de vraag, “hoe staat het nu met de herbouw van De Beeck?”

7 augustus 2020

Bij deze herplaatsen we het artikel van 24 januari jl. met een korte verklaring van wethouder Klaas Valkering

Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen De Beeck te herbouwen. In het voorstel staat dat het gebouw op dezelfde plek moet terugkomen.

Wethouder Erik Bekkering doet oproep aan Bergense ondernemers

7 augustus 2020

We zien de afgelopen weken in Nederland het aantal besmettingen toenemen

Beste ondernemer,

Corona actueel (filmpje)

7 augustus 2020

Burgemeester Peter Rehwinkel doet oproep aan (met name jonge) Bergenaren

Ik ben geen Influencer, maar hoop toch een beetje invloed op jullie te kunnen uitoefenen...

Veilig welkom op het strand, maar… zoek de ruimte!

5 augustus 2020

De komende dagen wordt het zonnig en warm. Ideaal strandweer om te genieten

De gemeente Bergen heet bezoekers veilig welkom op de stranden van Egmond aan Zee, Bergen aan Zee, Hargen/Camperduin en Schoorl aan Zee.

Woningen op het BSV-terrein zullen voor 50% procent bestaan uit sociale huurwoningen…

30 juli 2020

Bergense stikstofoplossing betaalt zich uit, BSV-velden kunnen verder

Eind vorig jaar heeft de gemeente Bergen een oplossing bedacht voor de stikstofproblematiek. Deze oplossing bestond uit een registratiesysteem waarin...

Gemeenten krijgen 450 tot 800 euro per Tozo-besluit

31 juli 2020

Tozo staat voor: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers

De VNG en staatssecretaris Van ’t Wout (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) hebben overeenstemming bereikt over de vergoeding...

Gastcolumn augustus 2020 commissaris van de Koning Arthur van Dijk op websites Duinstichting.nl en Schoorlsebosmoetblijven.nl

31 juli 2020

Arthur van Dijk vertelt in zijn gastcolumn van augustus over zijn passie voor de duinen

Arthur van Dijk (57, lid VVD) is sinds 7 januari 2019 commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland en daarmee voorzitter van zowel Provinciale Staten als...

Bergen in het nieuws: NPO1, coronacrisis in Bergen en hoe nu verder…

29 juli 2020

Burgemeester Peter Rehwinkel maakt zich zorgen over het aantal toegenomen coronabesmettingen

De gemeente Bergen had in korte tijd twaalf nieuwe besmettingen. Zijn de burgemeesters nu aan zet? Een vervroegde bijeenkomst van het veiligheidsberaad... Worden mondkapjes in Bergen verplicht?

Interview: Een kijkje in de keuken bij het Klantcontactcentrum van de gemeente

24 juli 2020

Aanpassingen tijdens corona

Het is momenteel erg druk bij het Klantcontactcentrum (KCC) en u moet misschien langer wachten dan u van ons gewend bent.

De Flessenpost spreekt met burgemeester Peter Rehwinkel over de coronacrisis

24 juli 2020

Na een periode van stabiliteit, grijpt het virus sinds een week, ook landelijk weer sterker om zich heen

In één week tijd zijn er zes nieuwe corona patiënten in de gemeente Bergen bijgekomen.

Digitale inwonersavond over aardgasvrij Bergen druk ‘bezocht’

24 juli 2020

www.ikdenkmeeoverbergen.nl

Vorige maand was er een digitale inwonersavond van de gemeente Bergen over aardgasvrij Bergen. De oorspronkelijke plannen...

Subsidie energiebesparende maatregelen in gemeente Bergen

23 juli 2020

Woningeigenaren kunnen tot 31 maart 2021 subsidie aanvragen

Vanaf maandag 20 juli kan in de gemeente Bergen een subsidie voor energiebesparing van zeventig euro worden aangevraagd.

Flyers voor buitenlandse toeristen over coronamaatregelen in Nederland

17 juli 2020

In het Nederlands, Duits en Engels

In de zomermaanden bezoeken veel binnen- en buitenlandse toeristen de kustdorpen in Noord-Holland. Er gelden in Nederland een aantal basisregels...

Structuurvisie Bergen-Oost: doorpraten over verkeersstructuur en beeldkwaliteit

17 juli 2020

Bewoners bijeenkomsten in september op 2 en 9 september

Tot en met 29 mei lag de concept structuurvisie voor Bergen Oost ter inzage. Na de eerste participatieronde gaven inwoners aan...

Piet Bruinooge is burgemeester van Alkmaar en voorzitter van de veiligheidsregio

10 juli 2020

‘Waar het kon, heb ik buiten de lijntjes gekleurd’

In deze functie heeft hij het sinds half maart op veel terreinen voor het zeggen in Noord-Holland Noord. Vanaf dat moment staat hij, zoals hij het zelf zegt, ook “24/7 op standje aan'”.

BUCH neemt maatregelen tegen ambtenaar

10 juli 2020

Dagvaarding vier partijen op verdenking van fraude

In de zaak van de frauderende ambtenaar gaat de BUCH-werkorganisatie vier partijen dagvaarden.

Krappe beurs?

10 juli 2020

Via het Jeugdfonds Sport en Cultuur kunnen uw kinderen meedoen

Kinderen uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve...

Regio’s in Noord-Holland Noord zetten stappen in aanpak om verblijfsrecreatie te versterken

10 juli 2020

Het uitgevoerde onderzoek is onderdeel van het regionale plan van aanpak om te komen tot een samenhangende en integrale regionale programmering

De 18 gemeenten in Noord-Holland Noord hebben samen de ambitie om in 2030 de beste verblijfsrecreatiesector van Nederland te hebben.

Burgercommissieleden gemeente Bergen leggen eed/belofte af

19 juni 2020

Het integriteitsbeleid en voorkomen van belangenverstrengeling is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle bestuurders

Burgemeester Peter Rehwinkel heeft gisteravond kennisgemaakt met de burgercommissieleden in de gemeente Bergen.

Recreatieve verhuur van het eigen huis mag straks negen weken, en de eigenaar mag kiezen wanneer

19 juni 2020

Zelf bepalen wanneer die 63 dagen vallen en die hoeven ook niet aaneengesloten te zijn

Het gaat alleen om mensen die een eigen huis hebben en die zijn ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie in Bergen.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel

19 juni 2020

Corona-actueel...de laatste stand van zaken

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

BUCH-gemeenten werken aan programma Klimaat

19 juni 2020

Erik Bekkering, wethouder gemeente Bergen: “Duurzaamheid is van ons allemaal

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo krijgen steeds meer opdrachten vanuit de Rijksoverheid om klimaatverandering tegen te gaan:

In de gemeente Bergen is er een inwonersinitiatief opgestaan uit alle kernen van de gemeente

15 juni 2020

Burgemeester Rehwinkel en participatie wethouder Arend Jan van den Beld gaan kennismaken

De groep heeft ideeën over bewonersparticipatie en burgerinitiatieven. Hun doel is door inspireren, co-creëren en meebeslissen professionele...

College past structuurvisie Bergen Oost aan na participatie

Wethouder Klaas Valkering: “Als college hebben we goed geluisterd naar de wensen van de inwoners uit Bergen Oost

Tot en met 29 maart lag de concept structuurvisie voor Bergen Oost ter inzage. Na de eerste participatieronde – inwoners konden een digitale enquête invullen...

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

12 juni 2020

Ruud Bredewold interviewt de kersverse VVD-wethouder Arend Jan van den Beld

FlessenpostTV beoogt de kijkers zo goed mogelijk op de hoogte te brengen over de ontwikkelingen in het gemeentehuis.

Bewoners tekenen bezwaar aan tegen structuurvisie Bergen Oost

12 juni 2020

De bewoners menen dat de structuurvisie in onvoldoende mate de belangrijke cultuurhistorische en landschappelijke waarde van het gebied in bescherming neemt

Bewoners van de Kerkedijk, de Oudtburghweg en de 9 Nessen in Bergen NH tekenen bezwaar aan tegen de door de gemeente uitgegeven structuurvisie Bergen Oost.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel

12 juni 2020

Corona-actueel... met o.a. het nieuws dat de Kunst10Daagse voor dit jaar gacancelled is

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Gemeente Bergen is financieel stabiel én heeft een ambitieuze agenda

12 juni 2020

Nieuwe wethouder Arend Jan van den Beld: "de lastenstijging blijft beperkt, maar er zijn ook onzekerheden”

Het college van Bergen biedt de Kadernota 2021 en de Jaarrekening 2019 ter vaststelling aan de raad aan.

Denk mee over een aardgasvrij Bergen! (filmpje)

12 juni 2020

De gemeente Bergen wil graag op 23 juni met u in gesprek over een aardgasvrij Bergen

Wij onderzoeken momenteel welke alternatieven er zijn, en in welke volgorde de wijken in Bergen, de Egmonden en Schoorl van het aardgas af gaan.

Bergenaren met een mening: Carina Nan

12 juni 2020

Huisvestingsverordening

Met nodige betrokkenheid volg ik al enige tijd het nieuws met betrekking tot bovengenoemd onderwerp. Het baart mij echt grote zorgen...

BUCH-gemeenten doen aangifte wegens vermoedens fraude door ambtenaar

6 juni 2020

De Werkorganisatie BUCH heeft onlangs een onderzoek laten uitvoeren door een extern bureau naar aanleiding van een vermoeden van onregelmatigheden

Op basis van de uitkomst van dit onderzoek denkt de Werkorganisatie BUCH (Bergen -Uitgeest - Castricum -Heiloo) dat er is gefraudeerd met facturen die betrekking hadden op onze bedrijfsvoering.

Verslag ARC Huisvestingsverordening recreatieve verhuur

5 juni 2020

Iets wat velen binnen de gemeente Bergen bezig houdt

Dinsdag 2 juni werd de Huisvestingsverordening recreatieve verhuur uitgebreid besproken tijdens de Algemene Raadscommissie (ARC).

Terug