Deel

Bergenaren met een mening: Vincent Dekker

Sophie Hilbrand glijdt met ‘Opstandelingen’ wel erg graag uit over elke bananenschil

Bergenaren met een mening: Vincent Dekker

‘Opstandelingen’, een nieuwe tv-serie over boze burgers die door gemeentebesturen met totaal onbegrip zouden worden behandeld, hield woensdagavond het Noord-Hollandse dorp Bergen aan de buis gekluisterd. Maakster Sophie Hilbrand zette de lijdensweg van de plaatselijke stucadoor Fred Vos neer. Zij accepteerde al zijn uitspraken met zichtbare instemming en met grote verbazing over het handelen van het gemeentebestuur. Wat jammer voor Hilbrand dat bijna al zijn ‘onthullingen’ bananenschillen waren die na een klein beetje extra onderzoek het tv-scherm niet hadden mogen halen. Maar Hilbrand gleed er maar al te graag over uit.

De avond tevoren waren Hilbrand en Vos al te gast bij Jeroen Pauw, en toen moest het ergste al worden gevreesd voor de werkelijke uitzending. Van enige bescheidenheid wegens gebrekkig onderzoek door Hilbrand was niets te merken. En Pauw had de uitzending al mogen zien en kon zich heel goed voorstellen dan Fred Vos enorm kwaad was op de gemeente. Nou, dat kon Vos beamen!

Als je een artikel schrijft of een tv-reportage maakt waarin je de ene partij laat leeglopen en de tegenpartij amper de gelegenheid geeft de vaak zeer zware aantijgingen met feiten te weerleggen, moet je als journalist verschrikkelijk sterk in je schoenen staan. Je moet de zaak van haver tot gort kennen en zeker weten dat je hoofdpersoon het bij het rechte eind heeft en niet een loopje met je neemt. Hilbrand kan die zekerheid onmogelijk hebben gehad. Daarvoor zitten er te veel enorme missers in haar documentaire, fouten die bij simpel onderzoek niet gemaakt zouden zijn.

Ik zal er een paar noemen.

Het begin is niet het begin
Hilbrand zegt dat haar serie bedoeld is om te laten zien hoe een enorm wantrouwen van burgers jegens hun gemeentebestuur begint. Daarvoor voert ze Fred Vos op, die met zijn gezin in een tot woonhuis omgebouwde schuur woont. ‘Plotseling komt er een brief van de gemeente dat zijn schuur geen woonhuis is en dat hij moet verhuizen.’

Maar die brief is niet het begin van de affaire, zo zou Hilbrand kunnen weten en hebben moeten melden. Vos heeft eerst bij de gemeente geprotesteerd tegen de schuur die zijn buurman bouwt. Die buurman is daar niet blij mee en onderzoekt hoe het zit met de schuur van Vos zelf. Hij klaagt bij de gemeente dat Vos formeel niet in die schuur mag wonen. De gemeente is daarop verplicht de zaak te onderzoeken en komt tot dezelfde conclusie. Dan rest er niets anders dan Vos te manen zijn schuur te ontruimen. Niks geen ‘plotselinge, op willekeur gebaseerde actie’: zonder Vos die een buurman dwars wil zitten zou er geen klacht van de buurman zijn geweest en zou Vos misschien nog altijd in zijn schuur hebben gewoond.

Maar ja, zo’n verhaal maakt de held van je verhaal natuurlijk niet geloofwaardiger. Heeft Hilbrand ooit gecheckt of de versie van Vos klopt?

Een vrouw mag wel wat Vos niet mag
Een van de bewijzen dat er in Bergen sprake is van willekeur komt langs als Vos en Hilbrand door de polder rijden en een wit schuurtje/huisje zien waar een vrouw ‘illegaal’ mag blijven wonen terwijl Vos uit huis is gezet. Hilbrand begrijpt er ook niks van hoe dat toch kan.

Misschien had de programmamaakster even specifiek naar dit geval kunnen informeren bij de gemeente. De vrouw in kwestie wilde lang geleden enkele huizen bouwen in Schoorl en de gemeente Schoorl (toen nog geen deel van de gemeente Bergen) stond toe dat zij tijdelijk in een zomerhuisje op hetzelfde perceel zou wonen. Na enige tijd bleek de bouw van de huizen, door Schoorl toegestaan, door de Provincie verboden te worden. De vrouw had haar eerdere woning opgegeven – ze had immers een nieuw huis in het verschiet – en stond nu op de keien. Dat vond Schoorl toch wel erg bitter en de vrouw mocht blijven zitten. De gemeente Bergen heeft deze kwestie geërfd en op aandringen van de gemeenteraad heeft het gemeentebestuur na veel werk een juridische mogelijkheid gevonden waardoor de vrouw, inmiddels op leeftijd, tot haar dood in het zomerhuisje van welgeteld 50 m2 kan blijven wonen. Niks willekeur, zeer zorgvuldig afgewogen en uitvoerig behandeld in de gemeenteraad.

Ik begrijp dat óf Hilbrand deze achtergrond niet kent, óf vindt dat je oude vrouwen gewoon uit huis moet zetten, ongeacht hun situatie. Het laatste is mogelijk, maar dan denk ik dat BNNVara de scène waarin Hilbrand dat duidelijk maakt toch niet graag had uitgezonden.

Veroordeeld door de media
Fred Vos is er trots op dat hij een ambtenaar van de gemeente heeft ontmaskerd die ‘corrupt bleek te zijn door steekpenningen van een aannemer aan te nemen’. Vos neemt geregeld het woord corrupt in de mond. De ambtenaar is door de gemeente op staande voet ontslagen. De gemeente had Vos dankbaar moeten zijn dat dankzij hem deze ‘rotte appel’ kon worden verwijderd, meent Hilbrand vol overtuiging. Dat de burgemeester die dank niet spontaan uitspreekt vindt zij vreemd.

Maar: ‘corrupt’ en ‘rotte appel’? In Nederland ben je toch pas schuldig als je door de rechter bent veroordeeld? Heeft Hilbrand die veroordeling al op internet of elders zien langskomen? Zo ja, dan zie ik graag het bewijs. Ik heb het nog niet gevonden. Bijna een jaar na het besluit tot vervolging heeft justitie de zaak kennelijk nog altijd niet rond, en zou het zomaar kunnen zijn dat de betrokken ambtenaar iets heel doms heeft gedaan maar zeker niet corrupt is geweest. Ik weet dat niet, en beschuldig voorlopig dan ook niemand.

En oh, de ‘wethouder die door onthullingen van Vos werd weggestuurd’, die werd niet weggestuurd. Die stapte zelf op. Heeft Hilbrand de achtergrond daarvan goed onderzocht? Zou een mooie documentaire kunnen opleveren over een goedbedoelende burger die door andere burgers en voormalige politieke vrienden wordt opgeknoopt.

Oude wethouder als tweede held
Moet ik nog doorgaan? Ja, laat ik toch nog een paar voorbeelden van onzorgvuldige journalistiek toevoegen.
Hilbrand introduceert een tweede hoofdpersoon, de vroegere Bergense wethouder Frans Zomers, medestander van Fred Vos en belangenbehartiger van bewoners van de Bergense goudkust. Zomers is een soort omgekeerde Robin Hood: hij eist namens miljonairs een schadevergoeding als gevolg van een nieuw bestemmingsplan. Omdat een eerste schade van een paar ton door de gemeente niet goed is afgehandeld, chartert hij 25 buurtgenoten die samen zo’n twintig miljoen claimen. Ja, dat krijg je ervan als je als gemeente niet goed omgaat met je bewoners, is de strekking van het verhaal van Zomers en Hilbrand. Als de zet van Zomers slaagt, moeten de burgers van Bergen die miljoenen via hogere belastingen ophoesten. Niet alle Bergenaren zijn even blij met deze Frans Zomers.

Weet Hilbrand wie Zomers is? Je krijgt niet de indruk. Ze noemt hem wel oud-wethouder, maar bijvoorbeeld niet ‘de tien jaar geleden weggestuurde wethouder’. Onderzoek naar waarom Bergen niet verder wilde met wethouder Zomers had voor Hilbrand wel eens bijzondere inzichten kunnen opleveren, maar ja, dat onderzoek lijkt niet te hebben plaatsgevonden.
En die rechtszaken die Bergen 20 miljoen kunnen gaan kosten? Daar zijn er nu 18 van afgerond, Zomers heeft er 1 gewonnen en 17 verloren, als ik het goed heb geteld. 17-1 voor de gemeente. Nog 7 te gaan. En gelukkig geen miljoenen aan extra belastingen voor de doorsnee Bergenaar.

De genadeklap
Ik rond af zoals de documentaire ook afsluit, met de onthulling dat zes panden door de gemeente ver onder de Woz-waarde zijn verkocht. Vos en een medestander zitten vergenoegd achter hun computer de rekensommetjes te maken. Een miljoen verlies voor de gemeente! Hilbrand vindt de voorbeelden kennelijk zo evident, dat hier geen weerwoord meer bij nodig is Heel weldenkend Nederland is nu rijp voor de genadeklap: zó door en door corrupt is het bestuur van Bergen dus! Jeroen Pauw had het de vorige avond al gezegd: kijken! Hij kon eigenlijk niet geloven dat zoiets in Nederland gebeurt.

Jammer dat Pauw zijn ongeloof vooraf niet wat krachtiger heeft overgebracht op de onderzoekers van zijn talkshowredactie. Want ook die hadden nog simpel kunnen uitzoeken dat zoiets inderdaad niet in Nederland gebeurt. Althans niet in Bergen. De huizen die ‘veel te goedkoop’ zijn verkocht, waren huurhuizen, met niet al te koopkrachtige huurders. De huizen waren toe aan een kostbare opknapbeurt en daar wilde de gemeente geen geld meer in investeren. Dus werd voor verkoop gekozen. Maar omdat de gemeente niet alleen aan rijke huizenkopers denkt, maar ook aan arme huurders, wilde de gemeente de woningen het liefst aan die huurders verkopen. Dan hoefden zij ook hun huis niet uit. Om ondanks al die goede bedoelingen niet de verdenking van vriendjespolitiek op zich te laden, besloot de gemeente dat de verkoopprijs door vier onafhankelijke makelaars moest worden vastgesteld. Aldus geschiedde. Een sociale gemeente verkoopt voor een zachte maar reële prijs een paar oude huizen aan minder daadkrachtige huurders.

In de auto rijdend door donker Bergen meldt Fred Vos aan Sophie Hilbrand dat ze in de buurt zijn van ‘de vrouwelijke ambtenaar’ die verantwoordelijk zou zijn voor de ongetwijfeld corrupte huizenverkoop die de gemeente maar liefst een miljoen heeft gekost. “Zij is de volgende van wie de kop eraf gaat”, aldus Vos. Hilbrand kan zich dat zichtbaar heel goed voorstellen.

Ik kan me voorstellen dat er een heel andere kop rolt. Want: mijn hemel, wat was dit journalistiek van het magerste soort! En BNNVara, Sophie Hilbrand en Jeroen Pauw zouden onmiddellijk openbaar excuses moeten aanbieden aan de gemeente Bergen, haar ambtenaren, raadsleden, burgemeester en wethouders. Ja, aan de hele bevolking van de gemeente Bergen. Nou vooruit, op een paar Bergenaren na.

Vincent Dekker,
Gepensioneerd onderzoeksjournalist
Inwoner van Bergen

Meer 'Politiek':

Permanent wonen in je vakantiehuis?

15 november 2019

Permanente bewoning van een recreatiewoning: het mag niet in Nederland en er bestaan een heleboel misverstanden over

Sommige mensen denken dat het toegestaan wordt als je een paar weken per jaar weg bent, als je een postbus ergens huurt.

‘Stikstofcrisis was niet nodig, Nederland is te voorzichtig’

15 november 2019

Is Nederland te streng?

Nederland had op een hele andere manier de stikstofkwestie kunnen oplossen, zegt hoogleraar Chris Backes. "Er wordt niet realistisch gedacht.”

Kwartiermaker bekend

15 november 2019

CDA’er Theo van Eijk moet de klus gaan klaren

Voormalig waarnemend burgemeester van Medemblik, Hollands Kroon en Uitgeest wordt de kwartiermaker zoals voorgesteld in het rapport van Bernt Schneiders.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

15 november 2019

Ruud Bredewold interviewt VVD-wethouder Jan Houtenbos

FlessenpostTV beoogt de kijkers zo goed mogelijk op de hoogte te brengen over de ontwikkelingen in het gemeentehuis.

Fractievoorzitter Kies Lokaal, Janina Swart, stapt uit de politiek

8 november 2019

Donderdag 12 december neemt de oprichtster van KiesLokaal afscheid van de gemeenteraad

Janina Swart: "Na de onrustige tijd na de laatste verkiezingen is er nu een stabiele raad, een stabiele coalitie...

Bergen onderzoekt reparatie Egmondse bestemmingsplannen

8 november 2019

De gemeente gaat de onderwerpen onderzoeken waarop - volgens de Raad van State - de bestemmingsplannen tekort schoten

De gemeente Bergen onderzoekt of reparatie mogelijk is van de bestemmingsplannen voor de voetbalfusielocatie in Egmond aan den Hoef en...

Bergenaren in de media: John Bok wint rechtszaak Lex Schrama

8 november 2019

De vergunning voor de dakopbouw is volgens de RvS onherroepelijk

Bergenaar John Bok krijgt ook groen licht van de Raad van State voor het realiseren van een tweede recreatiewoning bij zijn woning.

Recreatief verhuur van woningen in Bergen alleen nog in juli en augustus

5 november 2019

Besluit kan leiden tot 1100 extra woningen die worden toegevoegd aan de woningmarkt

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor de huisvestingverordening (HVV) aan te passen om recreatief verhuur van...

"Zie politici niet als leugenaars en graaiers", zegt filosoof, schrijver en tv-maker Alicja Gescinska

8 november 2019

"Als je er werkelijk van doordrongen bent dat politici niets kunnen verwezenlijken, dan is de democratie dood"

Het is zeer gevaarlijk als er op grote schaal getwijfeld wordt aan politici. "Als je er werkelijk van doordrongen bent dat politici niets kunnen verwezenlijken...

Startschot voor lokaal sportakkoord (filmpje)

8 november 2019

Sociale en vitale gemeente door aantrekkelijk sportklimaat

Afgelopen dinsdag 5 november jl. ondertekenden in het gemeentehuis van Bergen wethouder Sport Antoine Tromp en vertegenwoordigers...

Gemeente Bergen actualiseert parkeerbeleid

1 november 2019

‘inbreng ervaring inwoners en ondernemers onmisbaar’

De gemeente Bergen gaat het parkeerbeleid actualiseren. Inwoners kunnen hun mening geven en ervaringen en ideeën inbrengen op www.argu.co/parkereninbergen.

Vijf BUCH ambtenaren geschorst

1 november 2019

Zij zijn geschorst in afwachting van hun ’onvoorwaardelijk ontslag’

De BUCH werkorganisatie heeft vijf ambtenaren geschorst omdat zij misbruik hebben gemaakt van hun bevoegdheden.

Heeft u 'Prangende vragen aan het college?'

1 november 2019

Interviewer Ruud Bredewold stelt vragen aan VVD-wethouder Jan Houtenbos

U kunt iedere vraag stellen die betrekking heeft op de portefeuille van de wethouder. Stuur uw vraag naar...

Bergen in de media: Kwartiermaker moet orde op zaken stellen in Bergen

1 november 2019

Arend Jan van den Beld van de VVD vergelijkt de kwartiermaker met de coach van een voetbalteam

Er komt een kwartiermaker die een einde moet maken aan de politieke onrust in Bergen. Dat heeft de gemeenteraad...

Het Paddenpad in Bergen is toe aan vernieuwing. En de inwoners van Bergen bepalen zelf hoe het er uit gaat zien.

1 november 2019

U kunt meedenken door de enquête in te vullen. U kunt aangeven welk ontwerp uw voorkeur heeft.

Het Paddenpad is het fietspad dat loopt tussen de Meerweg en de Sluislaan. Het ligt in een gevoelig natuurgebied (Natura 2000).

Bergenaren in de media: Memoires van een oud-burgemeester - Niet bezig om iedereen te vriend te houden

1 november 2019

Ivo Opstelten was al op zijn 28ste burgemeester

Deze week verschijnen de memoires van oud-burgemeester en oud-VNG-voorzitter Ivo Opstelten.

Gemeentebelangen is op vakantie en kan niet aanwezig zijn tijdens gemeenteraadsvergaderingen

27 oktober 2019

Vanaf 18 november a.s. is M. van Kranenburg weer present

Gemeentebelangen acht openheid en transparantie van cruciaal belang en daarom wil ik graag het onderstaande met u delen.

Informatieavond over jongerenhuisvesting in de gemeente Bergen

25 oktober 2019

Waar en wanneer: Jongerencentrum de Kazerne op woensdag 20 november

Het sociaal team Bergen organiseert in samenwerking met Kennemer Wonen een informatieve bijeenkomst over jongerenhuisvesting.

Bergen in de media: Ex-wethouder GroenLinks, ’Bestuurscultuur in gemeente is verziekt’

25 oktober 2019

’Blaas in de raad je spieren niet zo op’

"Zo mooi als de gemeente Bergen is, zo ziek is de bestuurscultuur.” Met deze tweet kijkt Yolan Koster...

Voordelige zonnepanelen-actie voor inwoners Bergen

25 oktober 2019

Collectieve inkoop = scherpe prijs

Een collectief van regionale installateurs biedt huiseigenaren de mogelijkheid om zonnepanelen te laten installeren tegen...

Warm welkom voor nieuwe inwoners

25 oktober 2019

Voor de eerste bijeenkomst zijn ruim vijfhonderd nieuwe inwoners uitgenodigd

Vanaf dit jaar vinden bijeenkomsten met nieuwe inwoners plaats in de gemeente Bergen. “Het college wil nieuwe inwoners een warm welkom geven...

Herbouw De Beeck laat nog wel even op zich wachten

18 oktober 2019

De gemeente denkt binnen een maand duidelijkheid te hebben

De gemeente Bergen NH heeft nog geen aannemer gevonden voor de herbouwplannen van De Beeck.

Landelijke pilot ‘Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling’ gestart in Bergen

18 oktober 2019

Tien woningen geselecteerd voor uniek project

De gemeente Bergen is als eerste in Nederland gestart met de pilot ‘Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling’.

Lezers met een mening: Belangenvereniging Eeuwigelaan

18 oktober 2019

Bedreiging leefomgeving Eeuwigelaan

Het zal u bekend zijn dat er een bestuurscrisis gaande is in de gemeente Bergen. Niet voor niets is Bergen de laatste tijd...

Het rapport over de bestuurscultuur in Bergen van Bernt Schneiders

11 oktober 2019

In de gesprekken nam niemand een blad voor de mond...

Inleiding: De coalitiepartijen in de gemeenteraad van Bergen hebben mij gevraagd om een onderzoek te doen naar de bestuurscultuur in Bergen...

GroenLinks wethouder Yolan Koster stapt uit college

17 oktober 2019

Wederzijds vertrouwen verloren

GroenLinks maakt niet langer deel uit van de coalitie in Bergen. De fractie heeft helaas moeten concluderen...

Potentiële bouwlocaties 1200 woningen bekend

11 oktober 2019

Bergen 437 - de Egmonden 584 - Schoorl 177

Wethouder Klaas Valkering heeft de locaties bekendgemaakt waar het college de komende jaren 1200 woningen wil laten bouwen.

Bouwbegroting Bergen: 1200 woningen realiseren

8 oktober 2019

Wethouder Klaas Valkering: “Ambitieus, jazeker, maar wat mij betreft ook realistisch."

Gemeente Bergen heeft in een aparte ‘bouwbegroting’ de ambities voor de komende jaren vastgelegd. En die zijn hoog.

Bergen krijgt eerst puinruimer, dan pas nieuwe burgemeester

11 oktober 2019

Een tijdelijk 'zwaargewicht' moet eerst orde op zaken stellen

Bernt Schneiders heeft het onderzoek naar bestuurscultuur afgerond en heeft zijn rapport klaar.

Bergen in de media: Bewoners Bergen zijn politiek zat: "We zijn nog geen stap verder"

11 oktober 2019

Al lange tijd botert het niet tussen de verschillende initiatiefgroepen, het gemeentebestuur en de politiek

Inwoners van Bergen hebben in een brief aan Arthur van Dijk, commissaris van de Koning van Noord-Holland, hulp gevraagd...

Reactie Gemeente Belangen en BBB in antwoord op Manifest Nieuw Vertrouwen

7 oktober 2019

Iets meer harmonie in onze gemeente is altijd welkom want we willen allemaal een mooier Bergen, Egmond en Schoorl

Graag willen Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen langs deze weg hun verontschuldigingen aanbieden aan de gezamenlijke initiatiefgroepen...

Pilot: gemeente wil wonen in recreatiewoningen makkelijker maken

4 oktober 2019

Nieuw plan maakt verkrijgen van vergunningen sneller, goedkoper en eenvoudiger

De gemeente Bergen wil het makkelijker maken om permanent te wonen in een recreatiewoning in stedelijk gebied.

Bergen in de media: Politiek sluit dossier rond lage verkoopprijzen gemeentelijk vastgoed

4 oktober 2019

Volgens dat onderzoek zou er 'niets mis' zijn met de transacties met opvallend lage waardes

Het dossier naar de zeer lage verkoopprijzen van gemeentelijk vastgoed in Bergen lijkt door de politiek gesloten.

Tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag 3 oktober nam Femke Ouëndag van GroenLinks afscheid van de raad

4 oktober 2019

Vertrouwen...

Voorzitter, ik had eerst voor een ieder hier een persoonlijk woordje voorbereid, maar daar is vanavond helaas geen ruimte voor…

Terug