Deel

Bergenaren met een mening: Vincent Dekker

Sophie Hilbrand glijdt met ‘Opstandelingen’ wel erg graag uit over elke bananenschil

Bergenaren met een mening: Vincent Dekker

‘Opstandelingen’, een nieuwe tv-serie over boze burgers die door gemeentebesturen met totaal onbegrip zouden worden behandeld, hield woensdagavond het Noord-Hollandse dorp Bergen aan de buis gekluisterd. Maakster Sophie Hilbrand zette de lijdensweg van de plaatselijke stucadoor Fred Vos neer. Zij accepteerde al zijn uitspraken met zichtbare instemming en met grote verbazing over het handelen van het gemeentebestuur. Wat jammer voor Hilbrand dat bijna al zijn ‘onthullingen’ bananenschillen waren die na een klein beetje extra onderzoek het tv-scherm niet hadden mogen halen. Maar Hilbrand gleed er maar al te graag over uit.

De avond tevoren waren Hilbrand en Vos al te gast bij Jeroen Pauw, en toen moest het ergste al worden gevreesd voor de werkelijke uitzending. Van enige bescheidenheid wegens gebrekkig onderzoek door Hilbrand was niets te merken. En Pauw had de uitzending al mogen zien en kon zich heel goed voorstellen dan Fred Vos enorm kwaad was op de gemeente. Nou, dat kon Vos beamen!

Als je een artikel schrijft of een tv-reportage maakt waarin je de ene partij laat leeglopen en de tegenpartij amper de gelegenheid geeft de vaak zeer zware aantijgingen met feiten te weerleggen, moet je als journalist verschrikkelijk sterk in je schoenen staan. Je moet de zaak van haver tot gort kennen en zeker weten dat je hoofdpersoon het bij het rechte eind heeft en niet een loopje met je neemt. Hilbrand kan die zekerheid onmogelijk hebben gehad. Daarvoor zitten er te veel enorme missers in haar documentaire, fouten die bij simpel onderzoek niet gemaakt zouden zijn.

Ik zal er een paar noemen.

Het begin is niet het begin
Hilbrand zegt dat haar serie bedoeld is om te laten zien hoe een enorm wantrouwen van burgers jegens hun gemeentebestuur begint. Daarvoor voert ze Fred Vos op, die met zijn gezin in een tot woonhuis omgebouwde schuur woont. ‘Plotseling komt er een brief van de gemeente dat zijn schuur geen woonhuis is en dat hij moet verhuizen.’

Maar die brief is niet het begin van de affaire, zo zou Hilbrand kunnen weten en hebben moeten melden. Vos heeft eerst bij de gemeente geprotesteerd tegen de schuur die zijn buurman bouwt. Die buurman is daar niet blij mee en onderzoekt hoe het zit met de schuur van Vos zelf. Hij klaagt bij de gemeente dat Vos formeel niet in die schuur mag wonen. De gemeente is daarop verplicht de zaak te onderzoeken en komt tot dezelfde conclusie. Dan rest er niets anders dan Vos te manen zijn schuur te ontruimen. Niks geen ‘plotselinge, op willekeur gebaseerde actie’: zonder Vos die een buurman dwars wil zitten zou er geen klacht van de buurman zijn geweest en zou Vos misschien nog altijd in zijn schuur hebben gewoond.

Maar ja, zo’n verhaal maakt de held van je verhaal natuurlijk niet geloofwaardiger. Heeft Hilbrand ooit gecheckt of de versie van Vos klopt?

Een vrouw mag wel wat Vos niet mag
Een van de bewijzen dat er in Bergen sprake is van willekeur komt langs als Vos en Hilbrand door de polder rijden en een wit schuurtje/huisje zien waar een vrouw ‘illegaal’ mag blijven wonen terwijl Vos uit huis is gezet. Hilbrand begrijpt er ook niks van hoe dat toch kan.

Misschien had de programmamaakster even specifiek naar dit geval kunnen informeren bij de gemeente. De vrouw in kwestie wilde lang geleden enkele huizen bouwen in Schoorl en de gemeente Schoorl (toen nog geen deel van de gemeente Bergen) stond toe dat zij tijdelijk in een zomerhuisje op hetzelfde perceel zou wonen. Na enige tijd bleek de bouw van de huizen, door Schoorl toegestaan, door de Provincie verboden te worden. De vrouw had haar eerdere woning opgegeven – ze had immers een nieuw huis in het verschiet – en stond nu op de keien. Dat vond Schoorl toch wel erg bitter en de vrouw mocht blijven zitten. De gemeente Bergen heeft deze kwestie geërfd en op aandringen van de gemeenteraad heeft het gemeentebestuur na veel werk een juridische mogelijkheid gevonden waardoor de vrouw, inmiddels op leeftijd, tot haar dood in het zomerhuisje van welgeteld 50 m2 kan blijven wonen. Niks willekeur, zeer zorgvuldig afgewogen en uitvoerig behandeld in de gemeenteraad.

Ik begrijp dat óf Hilbrand deze achtergrond niet kent, óf vindt dat je oude vrouwen gewoon uit huis moet zetten, ongeacht hun situatie. Het laatste is mogelijk, maar dan denk ik dat BNNVara de scène waarin Hilbrand dat duidelijk maakt toch niet graag had uitgezonden.

Veroordeeld door de media
Fred Vos is er trots op dat hij een ambtenaar van de gemeente heeft ontmaskerd die ‘corrupt bleek te zijn door steekpenningen van een aannemer aan te nemen’. Vos neemt geregeld het woord corrupt in de mond. De ambtenaar is door de gemeente op staande voet ontslagen. De gemeente had Vos dankbaar moeten zijn dat dankzij hem deze ‘rotte appel’ kon worden verwijderd, meent Hilbrand vol overtuiging. Dat de burgemeester die dank niet spontaan uitspreekt vindt zij vreemd.

Maar: ‘corrupt’ en ‘rotte appel’? In Nederland ben je toch pas schuldig als je door de rechter bent veroordeeld? Heeft Hilbrand die veroordeling al op internet of elders zien langskomen? Zo ja, dan zie ik graag het bewijs. Ik heb het nog niet gevonden. Bijna een jaar na het besluit tot vervolging heeft justitie de zaak kennelijk nog altijd niet rond, en zou het zomaar kunnen zijn dat de betrokken ambtenaar iets heel doms heeft gedaan maar zeker niet corrupt is geweest. Ik weet dat niet, en beschuldig voorlopig dan ook niemand.

En oh, de ‘wethouder die door onthullingen van Vos werd weggestuurd’, die werd niet weggestuurd. Die stapte zelf op. Heeft Hilbrand de achtergrond daarvan goed onderzocht? Zou een mooie documentaire kunnen opleveren over een goedbedoelende burger die door andere burgers en voormalige politieke vrienden wordt opgeknoopt.

Oude wethouder als tweede held
Moet ik nog doorgaan? Ja, laat ik toch nog een paar voorbeelden van onzorgvuldige journalistiek toevoegen.
Hilbrand introduceert een tweede hoofdpersoon, de vroegere Bergense wethouder Frans Zomers, medestander van Fred Vos en belangenbehartiger van bewoners van de Bergense goudkust. Zomers is een soort omgekeerde Robin Hood: hij eist namens miljonairs een schadevergoeding als gevolg van een nieuw bestemmingsplan. Omdat een eerste schade van een paar ton door de gemeente niet goed is afgehandeld, chartert hij 25 buurtgenoten die samen zo’n twintig miljoen claimen. Ja, dat krijg je ervan als je als gemeente niet goed omgaat met je bewoners, is de strekking van het verhaal van Zomers en Hilbrand. Als de zet van Zomers slaagt, moeten de burgers van Bergen die miljoenen via hogere belastingen ophoesten. Niet alle Bergenaren zijn even blij met deze Frans Zomers.

Weet Hilbrand wie Zomers is? Je krijgt niet de indruk. Ze noemt hem wel oud-wethouder, maar bijvoorbeeld niet ‘de tien jaar geleden weggestuurde wethouder’. Onderzoek naar waarom Bergen niet verder wilde met wethouder Zomers had voor Hilbrand wel eens bijzondere inzichten kunnen opleveren, maar ja, dat onderzoek lijkt niet te hebben plaatsgevonden.
En die rechtszaken die Bergen 20 miljoen kunnen gaan kosten? Daar zijn er nu 18 van afgerond, Zomers heeft er 1 gewonnen en 17 verloren, als ik het goed heb geteld. 17-1 voor de gemeente. Nog 7 te gaan. En gelukkig geen miljoenen aan extra belastingen voor de doorsnee Bergenaar.

De genadeklap
Ik rond af zoals de documentaire ook afsluit, met de onthulling dat zes panden door de gemeente ver onder de Woz-waarde zijn verkocht. Vos en een medestander zitten vergenoegd achter hun computer de rekensommetjes te maken. Een miljoen verlies voor de gemeente! Hilbrand vindt de voorbeelden kennelijk zo evident, dat hier geen weerwoord meer bij nodig is Heel weldenkend Nederland is nu rijp voor de genadeklap: zó door en door corrupt is het bestuur van Bergen dus! Jeroen Pauw had het de vorige avond al gezegd: kijken! Hij kon eigenlijk niet geloven dat zoiets in Nederland gebeurt.

Jammer dat Pauw zijn ongeloof vooraf niet wat krachtiger heeft overgebracht op de onderzoekers van zijn talkshowredactie. Want ook die hadden nog simpel kunnen uitzoeken dat zoiets inderdaad niet in Nederland gebeurt. Althans niet in Bergen. De huizen die ‘veel te goedkoop’ zijn verkocht, waren huurhuizen, met niet al te koopkrachtige huurders. De huizen waren toe aan een kostbare opknapbeurt en daar wilde de gemeente geen geld meer in investeren. Dus werd voor verkoop gekozen. Maar omdat de gemeente niet alleen aan rijke huizenkopers denkt, maar ook aan arme huurders, wilde de gemeente de woningen het liefst aan die huurders verkopen. Dan hoefden zij ook hun huis niet uit. Om ondanks al die goede bedoelingen niet de verdenking van vriendjespolitiek op zich te laden, besloot de gemeente dat de verkoopprijs door vier onafhankelijke makelaars moest worden vastgesteld. Aldus geschiedde. Een sociale gemeente verkoopt voor een zachte maar reële prijs een paar oude huizen aan minder daadkrachtige huurders.

In de auto rijdend door donker Bergen meldt Fred Vos aan Sophie Hilbrand dat ze in de buurt zijn van ‘de vrouwelijke ambtenaar’ die verantwoordelijk zou zijn voor de ongetwijfeld corrupte huizenverkoop die de gemeente maar liefst een miljoen heeft gekost. “Zij is de volgende van wie de kop eraf gaat”, aldus Vos. Hilbrand kan zich dat zichtbaar heel goed voorstellen.

Ik kan me voorstellen dat er een heel andere kop rolt. Want: mijn hemel, wat was dit journalistiek van het magerste soort! En BNNVara, Sophie Hilbrand en Jeroen Pauw zouden onmiddellijk openbaar excuses moeten aanbieden aan de gemeente Bergen, haar ambtenaren, raadsleden, burgemeester en wethouders. Ja, aan de hele bevolking van de gemeente Bergen. Nou vooruit, op een paar Bergenaren na.

Vincent Dekker,
Gepensioneerd onderzoeksjournalist
Inwoner van Bergen

Meer 'Politiek':

Bernt Schneiders doet onderzoek naar bestuurscultuur gemeente Bergen

19 juli 2019

Schneiders was o.a. burgemeester van Haarlem en jarenlang voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters

De Bergense coalitiepartijen hebben Bernt Schneiders opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de bestuurscultuur in de gemeente Bergen.

Wethouder Jan Houtenbos werpt het eerste plastic in de nieuwe container

15 juli 2019

Duurzame perscontainer op het Binnenhof in Bergen en op de Paardenmarkt in Schoorl

Met de nieuwe perscontainer zal het niet vaak meer gebeuren dat hij vol is. Vandaag heeft wethouder Jan Houtenbos een perscontainer...

Breaking... Behoorlijk Bestuur Bergen stapt uit coalitie

12 juli 2019

Koos Bruin: "er is geen echte voortgang gemaakt door de coalitie/College ter uitwerking van het Formatieakkoord"

Behoorlijk Bestuur Bergen heeft per heden besloten niet meer als ondersteunende partij van de coalitie (Kies Lokaal, D66, PvdA , CDA, GroenLinks en VVD) deel uit te maken.

Aanbesteding herbouw “De Beeck” Bergen in rook opgegaan?

12 juli 2019

Wethouder Jan Houtenbos: "We halen zeker de deadline in oktober volgend jaar"

De aanbesteding betrof een nieuw kwalitatief hoogwaardig en duurzaam multifunctioneel sportcomplex...

Reactie van burgemeester Hafkamp op 'manifest Nieuw Vertrouwen'

12 juli 2019

Wij nodigen u van harte uit om met ons in gesprek te gaan...

U heeft in uw brief van 14 juni 2019 het college verzocht om u te informeren over het beoogde proces...

Bergen in de media: Uitbreidingsplan hotel Karel de Grote op tafel bij Raad van State

12 juli 2019

Gemeente geeft uitleg over verkoop gemeentelijk vastgoed

Na jarenlang juridisch gesteggel over de bouw van een extra verdieping op hotel Karel de Grote in Bergen gaat de Raad van State waarschijnlijk...

Geen vergunning voor supermarkt Lidl in voormalig ABN-Amro gebouw

12 juli 2019

Aanvraag voldoet niet aan de parkeernorm

De gemeente Bergen heeft de aanvraag van de Lidl voor het vestigen van een supermarkt in het centrum van Bergen geweigerd.

Heeft u 'Prangende vragen aan het college?'

12 juli 2019

Interviewer Ruud Bredewold stelt vragen aan de nieuwe KiesLokaal wethouder Erik Bekkering

Na het zomerreces volgt er weer een aflevering van 'Prangende vragen' aan het college op FlessenpostTV. U kunt iedere vraag stellen...

De Europese Commissie stopt onderzoek De 7 Dorpelingen

12 juli 2019

Initiatiefgroep Mooier Bergen: "Dat de Europese Commissie de procedure nu on-hold zet, vinden we begrijpelijk

De Europese Commissie heeft het onderzoek naar vermeende staatssteun van de gemeente Bergen aan projectontwikkelaar Lex Schrama stopgezet.

De planschadezaken van ex-wethouder Frans Zomers en Fred Vos

12 juli 2019

Honoreert de Raad al die claims dan is de gemeente 20 miljoen armer

Afgelopen maandag was voorlopig de laatste zittingsdag. De Raad van State mag de komende maanden de knoop gaan doorhakken in de gecompliceerde megakwestie...

Lezers met een mening: Jantina Bruin

12 juli 2019

Bergen terug naar de vorige eeuw?

Rond 1860 hadden mijn overgrootouders een uitspanning, Vrouwtje van Duin, waar aan de passanten thee werd geschonken.

Open brief aan de Leden van de Raad, Gemeente Bergen

3 juli 2019

Op 4 juli a.s. gaat u een besluit nemen over de beperking van recreatieve verhuur

Het voorstel om de recreatieve verhuur voor de incidentele verhuurder (dat is dus de verhuurder...

College Bergen wil snelheid in nieuw bouwplan Parkhotel

28 juni 2019

“We korten de procedure met tot wel 2 jaar in”, aldus wethouder Klaas Valkering

Al geruime tijd wordt in de gemeente Bergen gesproken over een nieuw plan voor het Parkhotel in het centrum.

Gemeentebelangen doet een oproep voor een diepgaand extern onderzoek

21 juni 2019

Bijna twee miljoen euro gemeenschapsgeld blijkt niet ten goede te zijn gekomen aan de inwoners

Met stijgende verbazing heeft Gemeentebelangen kennis genomen van de rapportages van NH Nieuws over een vijftiental bijzondere vastgoed transacties in de gemeente Bergen.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college...

21 juni 2019

Ruud Bredewold interviewt burgemeester Hetty Hafkamp en wethouder Klaas Valkering

De doelstelling: de redactie van de Flessenpost beoogt met het programma ‘Prangende vragen aan het college’ helderheid te verkrijgen voor de inwoners...

Mogelijk acht nieuwe woningen

21 juni 2019

Woningbouw op plek voormalige Petrusschool in Groet

Binnenkort start de gemeente met de voorbereidingen van de sloop van de voormalige Petrusschool aan de Korhoenderweg 2 in Groet.

Op bloemensafari in eigen dorp

21 juni 2019

Ontdekken hoe tuinen en plantsoenen klimaatproof kunnen worden kan op zaterdag 6 juli

Het klimaat verandert en we moeten meer rekening houden met periodes van hitte en droogte of juist flinke stortbuien.

Bergen in de media: Onafhankelijk onderzoek naar dubieuze vastgoedtransacties Bergen

21 juni 2019

De wethouder ziet ook zelf de noodzaak om helderheid te scheppen

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de verkoop van gemeentelijk vastgoed door de gemeente Bergen. Dat heeft de gemeenteraad vanavond besloten. Een motie om dat af te dwingen bij het college van B&W was niet nodig. De wethouder ziet ook zelf de noodzaak om helderheid te scheppen.Bergenaar Fred Vos onthulde deze week dat veel panden in Bergen ver onder de WOZ-waarde zijn verkocht aan bedrijven en particulieren. In totaal liep de gemeentekas hierdoor mogelijk zo'n twee miljoen euro mis, blijkt uit documenten in handen van NH Nieuws en NRC. Lees hier verder

Bergen in de media: Waarom verkocht Bergen huizen voor de helft van de waarde?

21 juni 2019

Wethouder Klaas Valkering: "We willen graag dat ook mensen die geen grote mond of portemonnee hebben in Bergen kunnen wonen"

De gemeente Bergen verkocht tussen 2013 en 2019 zeker zeven woningen voor een prijs ver onder de WOZ- en taxatiewaarde.

Schoonmaak rolcontainers gaat voorlopig door

14 juni 2019

De schoonmaakservice houdt in dat inwoners 5 keer per jaar hun container kunnen laten reinigen

Het zou eindigen per 1 juli, maar de schoonmaakservice voor afvalcontainers blijft voorlopig.

Officiële klacht ingediend bij de commissaris van de Koning tegen burgemeester Hafkamp

14 juni 2019

Het college teleurgesteld (filmfragment)

Gemeentebelangen heeft tegen burgemeester Hetty Hafkamp een officiële klacht ingediend bij de commissaris van de Koning Arthur Van Dijk.

7,8 procent meer aangiftes in gemeente Bergen NH

14 juni 2019

Er zijn 193 misdrijven geregistreerd, dat is een plus van 7,8 procent.

De criminaliteit in de regio Alkmaar en omstreken is in het eerste kwartaal van 2019 met 12,5 procent toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor.

Kom uit je schuld, ook in Bergen

14 juni 2019

Kom jij er uit? Inloopspreekuur geldzaken

Gemeente Bergen steunt deze landelijke campagne en nodigt inwoners met schulden uit in actie te komen en schulden met hulp van de gemeente aan te pakken.

Filmverbod in de raad, storm in een glas water...

7 juni 2019

De voorzitter van de raad (burgemeester Hetty Hafkamp) en de voorzitters van de commissies moeten hier strikter op letten

Er mag niet worden gefotografeerd of gefilmd tijdens de - openbare - vergaderingen van de gemeenteraad van Bergen NH of...

Gemeentebelangen heeft een motie ingediend voor een paar extra ‘liftplekken’

7 juni 2019

Wat vindt u hiervan?

In Bergen aan Zee is al een liftplek bij de rotonde Zeeweg/Elzenlaan voor vertrekkende mensen en tijdens de laatste dorpsraadvergadering in Bergen aan Zee kwam de...

De gemeenteraad Bergen wil einde aan bomenkap in Schoorl

31 mei 2019

College staat daar achter

De gemeenteraad wilde afgelopen dinsdag tijdens de raadsvergadering via een motie het college vragen bij de provincie...

Jantina Bruin nieuwe commissielid bij Gemeentebelangen

31 mei 2019

Jantina is geboren en getogen in Bergen

Dinsdagavond is tijdens de gemeenteraad ons nieuwe commissielid Jantina Bruin geïnstalleerd.

Gemeentekrant gemist?

31 mei 2019

11e jaargang - nummer 22 - 29 mei 2019

De Gemeentekrant is een uitgave van de gemeente Bergen en kunt u hier inzien.

NHNieuws houdt een peiling... Doet u mee?

31 mei 2019

Huisarts noemt hogere pensioenleeftijd 'collectieve ouderenmishandeling'

Actie afgelopen dinsdag in het openbaar vervoer tegen verdere verhoging van de pensioenleeftijd. Ook in andere sectoren rommelt het.

Voorstel college: recreatieve verhuur van juni tot en met augustus met mogelijkheid tot ontheffing

31 mei 2019

Periode opgerekt van twee naar drie maanden

Om de leefbaarheid en het woningtekort in de gemeente Bergen aan te pakken stelt het college maatregelen voor tegen het overmatig recreatief verhuur van gewone woningen.

College stelt borgstelling Tennis Club Bergen voor aan raad

24 mei 2019

Renovatie van één van de grootste verenigingen van Bergen

Het tenniscomplex van Tennis Club Bergen is na 37 jaar aan een renovatie toe. De totaalsom van de renovatie staat begroot op € 615.000,-

Ondernemers komen in opstand tegen afsluiting Kerkstraat tijdens zaterdagmarkt

Voor én tegenstanders

Een aantal ondernemers is een petitie gestart tegen het afsluiten van de Kerkstraat op zaterdagen tijdens de markt rond de Ruïnekerk.

Open brief wethouders aan partijgenoten in kabinet

24 mei 2019

Door de tekorten in de jeugdzorg en GGZ is een 'onverantwoorde' situatie ontstaan

276 wethouders die lid zijn van coalitiepartijen CDA, VVD, CU en D66 vragen hun partijgenoten in het kabinet om 'de handschoen op te pakken...

Een dag na besluit van de gemeenteraad op 9 mei jl. vraagt Lidl alsnog een vergunning aan

24 mei 2019

Wethouder Valkering: " We waren dus net op tijd als gemeente." Lidl: "We waren wel op tijd!"

Volgens Lidl Nederland is de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor een supermarkt op het Plein in Bergen NH wel op tijd gedaan.

Terug