Deel

Lezers met een mening: Loet Spaanstra

De inbraak... de dader woont met medeweten van de politie naast zijn slachtoffers

Lezers met een mening: Loet Spaanstra

 

Afgelopen zomer verhuisden na dertig jaar onze overburen. Ze prezen zich gelukkig dat hun huurwoning werd toegewezen aan een jong gezin, met vader, moeder en jong kind. We zagen de nieuwe buren eigenlijk nooit en van enig contact of begroeting was geen sprake. Iedereen moet uiteraard zelf weten hoe hij/zij het leven inricht. Toch is het gedrag van de nieuwe buren, objectief beoordeeld, opmerkelijk te noemen. Na korte tijd is er een incident waar de politie aan te pas komt. Naderhand hoor ik dat er meer incidenten waren, zelfs zo ernstig dat beide ouders uit de ouderlijke macht zijn ontzet. Het kind liep ’s nachts huilend over straat. De vader werd eenmaal in de steeg aangetroffen. Gekleed in slechts een onderbroek was hij volledig de weg (naar huis) kwijt.

Voor de ernaast wonende alleenstaande moeder, met puberdochter, zijn de nieuwe buren evenmin een aanwinst. Reden is dat de nieuwe buren in zeer ruime mate drugs gebruiken. Het blijft overduidelijk niet beperkt tot een blowtje. Want midden in de nacht staan man en vrouw elkaar luid schreeuwend en tierend naar het leven. Vrijwel zonder uitzondering levert de scheldpartij na verloop van tijd een handgemeen op. Aan het middernachtelijk krijsen te oordelen, vallen er rake klappen. Het is niet verwonderlijk dat de uit de slaap gehouden buurvrouw enkele keren de politie belt. Ze wil slapen!
Dan is er ineens in het huis van de alleenstaande buurvrouw ingebroken. Op een vaste doordeweekse avond slaapt ze elders. Haar huis is vakkundig overhoop gehaald. Alles is zichtbaar doorzocht. Haar inboedel is onherstelbaar beschadigd. De nieuwe bank is met kleurstof bewerkt en kan naar de stort. Naast televisie en laptop is haar ondergoed ontvreemd! Ook alle schoonmaakmiddelen zijn verdwenen(?). Ik bespaar u de details, die kunt u zelf wel bedenken. Hoe langer ik over de zaak nadenk, des te vreemder komt het op me over.

Dan komt de aap uit de mouw: de nieuwe buurman is de dader! Alle spulletjes staan in zijn schuur. De nieuwe buurvrouw komt het samen met haar vader opbiechten. Tollend op haar benen, stijf van de drugs, vertelt ze dat dit haar toch te ver gaat. De buurman is spoorloos en wordt gezocht door de politie. Het blijft opvallend stil. Na een week zie ik een paar straten verder de auto van de nieuwe buurman staan. Een opvallend ding. Natuurlijk informeer ik direct het slachtoffer over het feit dat de nieuwe buurman gewoon weer bij zijn vriendin thuis woont. De vriendin voor wie de maat vol was?
De politie wordt gebeld. Helaas ‘is de zaak een week later nog niet in behandeling genomen’. Er gebeurt niets! Iets later biedt de wijkagent voor deze omissie zijn excuus aan het slachtoffer aan. Dat is het. De nieuwe buurman wordt weliswaar gezocht voor inbraak, maar hij woont nu zelfs met medeweten van de politie naast zijn slachtoffers – moeder en puberdochter. Het geeft me een gevoel van machteloosheid. Misschien zelfs een soort van plaatsvervangende schaamte voor de sterke arm. Ronduit woedend hoor ik aan dat verhuurder Kennemer Wonen geen afdoende maatregelen treft door het schoelje uit hun woning te zetten. Waar onomwonden alle aandacht gericht moet zijn op de slachtoffers, stelt een compleet verdwaasde werknemer van Kennemer Wonen voor een gesprek te arrangeren tussen daders en slachtoffers. Ook met een combinatie van lafheid en doorgeschoten fatsoen kun je de grens van het onbetamelijke passeren. Het gebeurt!
Het Sociaal Domein van de gemeente Bergen hult zich in stilzwijgen. De burgemeester opent elders een brouwerij. Geen greintje medeleven van bestuur en ambtenaren. De praktijk laat zien dat er geen enkele coördinatie is tussen Sociaal Domein, politie en bestuur en dat daardoor de slachtoffers domweg in de kou blijven staan. Dat moet echt anders en daar zal ik me de komende jaren politiek sterk voor maken. Slachtoffers verdienen meer aandacht en steun.

In deze onmogelijke situatie dienen daders domweg uitgezet te worden. Onmogelijk? Onzin, want wietkwekers gooit men zonder pardon uit hun huurhuis. Doe dat dan ook met criminelen! Of wachten we op eigenrichting, omdat loyale mensen uit de buurt vinden dat de maat vol is? Met een preek toe van de boven ons gestelden? Over gezag, handhaving en de scheiding der machten? Menigeen moet zich diep schamen voor deze immer voortdurende wanvertoning.

Loet Spaanstra

Hoe denkt u hier over? Laat het ons weten via: [email protected]

Meer 'Politiek':

Herbouw De Beeck laat nog wel even op zich wachten

18 oktober 2019

De gemeente denkt binnen een maand duidelijkheid te hebben

De gemeente Bergen NH heeft nog geen aannemer gevonden voor de herbouwplannen van De Beeck.

Landelijke pilot ‘Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling’ gestart in Bergen

18 oktober 2019

Tien woningen geselecteerd voor uniek project

De gemeente Bergen is als eerste in Nederland gestart met de pilot ‘Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling’.

Lezers met een mening: Belangenvereniging Eeuwigelaan

18 oktober 2019

Bedreiging leefomgeving Eeuwigelaan

Het zal u bekend zijn dat er een bestuurscrisis gaande is in de gemeente Bergen. Niet voor niets is Bergen de laatste tijd...

Het rapport over de bestuurscultuur in Bergen van Bernt Schneiders

11 oktober 2019

In de gesprekken nam niemand een blad voor de mond...

Inleiding: De coalitiepartijen in de gemeenteraad van Bergen hebben mij gevraagd om een onderzoek te doen naar de bestuurscultuur in Bergen...

GroenLinks wethouder Yolan Koster stapt uit college

17 oktober 2019

Wederzijds vertrouwen verloren

GroenLinks maakt niet langer deel uit van de coalitie in Bergen. De fractie heeft helaas moeten concluderen...

Potentiële bouwlocaties 1200 woningen bekend

11 oktober 2019

Bergen 437 - de Egmonden 584 - Schoorl 177

Wethouder Klaas Valkering heeft de locaties bekendgemaakt waar het college de komende jaren 1200 woningen wil laten bouwen.

Bouwbegroting Bergen: 1200 woningen realiseren

8 oktober 2019

Wethouder Klaas Valkering: “Ambitieus, jazeker, maar wat mij betreft ook realistisch."

Gemeente Bergen heeft in een aparte ‘bouwbegroting’ de ambities voor de komende jaren vastgelegd. En die zijn hoog.

Bergen krijgt eerst puinruimer, dan pas nieuwe burgemeester

11 oktober 2019

Een tijdelijk 'zwaargewicht' moet eerst orde op zaken stellen

Bernt Schneiders heeft het onderzoek naar bestuurscultuur afgerond en heeft zijn rapport klaar.

Bergen in de media: Bewoners Bergen zijn politiek zat: "We zijn nog geen stap verder"

11 oktober 2019

Al lange tijd botert het niet tussen de verschillende initiatiefgroepen, het gemeentebestuur en de politiek

Inwoners van Bergen hebben in een brief aan Arthur van Dijk, commissaris van de Koning van Noord-Holland, hulp gevraagd...

Reactie Gemeente Belangen en BBB in antwoord op Manifest Nieuw Vertrouwen

7 oktober 2019

Iets meer harmonie in onze gemeente is altijd welkom want we willen allemaal een mooier Bergen, Egmond en Schoorl

Graag willen Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen langs deze weg hun verontschuldigingen aanbieden aan de gezamenlijke initiatiefgroepen...

Pilot: gemeente wil wonen in recreatiewoningen makkelijker maken

4 oktober 2019

Nieuw plan maakt verkrijgen van vergunningen sneller, goedkoper en eenvoudiger

De gemeente Bergen wil het makkelijker maken om permanent te wonen in een recreatiewoning in stedelijk gebied.

Bergen in de media: Politiek sluit dossier rond lage verkoopprijzen gemeentelijk vastgoed

4 oktober 2019

Volgens dat onderzoek zou er 'niets mis' zijn met de transacties met opvallend lage waardes

Het dossier naar de zeer lage verkoopprijzen van gemeentelijk vastgoed in Bergen lijkt door de politiek gesloten.

Tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag 3 oktober nam Femke Ouëndag van GroenLinks afscheid van de raad

4 oktober 2019

Vertrouwen...

Voorzitter, ik had eerst voor een ieder hier een persoonlijk woordje voorbereid, maar daar is vanavond helaas geen ruimte voor…

U wilt ook een B&B beginnen in de gemeente Bergen?

2 oktober 2019

Wat zijn de regels...

Gemeente Bergen is voor inwoners en bezoekers een zeer aantrekkelijke gemeente met diverse mogelijkheden voor recreatie en toerisme.

Bergen in de media: Onderzoek Rijksrecherche naar 'foute' ambtenaar Bergen jaar later nog niet klaar

4 oktober 2019

De hooggeplaatste ambtenaar zou steekpenningen hebben aangenomen...

Het strafrechtelijke onderzoek naar de ontslagen Bergense topambtenaar Van H. is nog niet afgerond. Dat laat het Openbaar Ministerie weten.

Gemeente Bergen zet in op het halen van de duurzaamheidsdoelen

27 september 2019

Wat houdt het vlaggen 4Global Goals in?

Afgelopen donderdag is het vier jaar geleden dat de Global Goals door de VN zijn aangenomen. Om te laten zien dat de gemeente Bergen werk maakt...

Inwoners en ondernemers Bergen vaker tevreden over dienstverlening

27 september 2019

Maar... inwoners noemen verbeterpunten: "Eerder luisteren naar inwoners en ondernemers en ze tijdig betrekken bij initiatieven"

Inwoners en ondernemers in Bergen zijn iets vaker tevreden over de gemeentelijke dienstverlening dan drie jaar geleden. Dat blijkt uit de grootschalige...

College brengt advies uit over drukverhoging gasopslag Bergermeer

27 september 2019

Het college zal de minister vragen om goed te kijken naar de nut en noodzaak van de gasopslag

Het college van de gemeente Bergen heeft in haar vergadering van 24 september 2019 besloten om advies uit te brengen over de door TAQA voorgenomen...

Woningeigenaren tonen beperkt draagvlak voor aardgasvrij wonen

27 september 2019

Duurzaam denken is nog niet duurzaam doen

Het draagvlak voor aardgasvrij wonen lijkt beperkt te zijn; men legt zich neer bij het kabinetsbesluit, maar vanwege verwachtingen

NPO-Ombudsman buigt zich over 'Opstandelingen' in Bergen

27 september 2019

De specifieke insteek brengt mogelijk eerder een invoelende dan een kritische houding mee...

In het BNNVARA-programma Opstandelingen zien we burgers in conflict met overheden of met elkaar. Hoe kan het dat sommige kwesties zó uit de hand lopen?

Heeft u prangende vragen aan wethouder Yolan Koster?

27 september 2019

Binnenkort interviewt Ruud Bredewold GroenLinks wethouder Koster

Binnenkort gaan we een nieuwe aflevering opnemen van 'Prangende Vragen' voor #FlessenpostTV. De vragen worden gesteld...

Gemeente Bergen verlaagt opnieuw de lokale lasten

24 september 2019

De lagere lasten voor inwoners worden vooral gerealiseerd door de lagere rioolheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan de gemeenteraad opnieuw een sluitende begroting presenteren zonder te hoeven ombuigen.

BING concludeert: "Integer en zorgvuldig gehandeld bij verkoop vastgoed."

24 september 2019

Opluchting bij Bergense raadsleden om uitkomst vastgoedonderzoek

Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) heeft naar aanleiding van berichtgeving in de media op verzoek van het college van B&W onderzoek gedaan...

VVD Bergen NH over het BING onderzoek naar vastgoedtransacties binnen onze gemeente

20 september 2019

"De uitkomsten van het onderzoek dienen in alle openheid en transparant te worden gecommuniceerd."

Afgelopen juni ontstond er grote onrust onder de inwoners: klopte het nieuws dat er meerdere panden in eigendom van de gemeente verkocht waren...

Ieder jaar biedt de minister van Financiën op Prinsjesdag de Miljoenennota en de Rijksbegroting in een koffertje aan de Tweede Kamer aan

20 september 2019

Gezamenlijk reactie van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland

Aantal goede koerswendingen kabinet, verwaarloos ondernemingsklimaat echter niet...

En ja hoor, de zwartepietendiscussie laait al weer op

20 september 2019

Blijft Bergen bij zijn 'zwarte pieten?'

Bij de landelijke intocht van Sinterklaas in Apeldoorn zijn alleen nog roetveegpieten, meldt de NTR.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

20 september 2019

Ruud Bredewold interviewt wethouder Antoine Tromp

Ruud Bredewold stelt ‘Prangende vragen’ aan wethouder Antoine Tromp van D66.

Persverklaring Gemeentebelangen Bergen

13 september 2019

Concept BING rapport wordt in geheime vergadering besproken Gemeentebelangen Bergen niet uitgenodigd

Op 20 juni jongstleden is er een spoeddebat gevoerd over de verkoop van Gemeentelijk Vastgoed naar aanleiding van rapportages in NRC...

Reactie gemeente op uitspraak Raad van State op miljoenenprojecten

13 september 2019

Aanleiding… strengere stikstofwetgeving

Afgelopen woensdag heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Watertorengebied in Egmond aan Zee.

Ingezonden brief aan De Flessenpost over gaswinning uit kleine velden

13 september 2019

Gaswinning in de gemeente Bergen loopt af, niet op

Vorige week berichtten diverse landelijke media over een brandbrief van een aantal gemeenten aan de minister van Economische Zaken...

Ook Bergense projecten 'getroffen' door het verstikkende stikstofslot

13 september 2019

Ondernemersorganisaties lanceren 10-puntenplan om de impasse te doorbreken

"De neerslag van stikstof heeft een bemestend effect op onze natuur, waardoor Europees beschermde soorten in het gedrang komen.

Waarom een MANIFEST Nieuw Vertrouwen?

13 september 2019

Afgelopen maandag is een afvaardiging van de gezamenlijke initiatiefgroepen bij burgemeester Hafkamp en wethouder Tromp geweest

Afgelopen maandag is een afvaardiging van de gezamenlijke initiatiefgroepen bij burgemeester Hafkamp en wethouder Tromp geweest...

Gemeenten boos op minister om gaswinning buiten Groningen

6 september 2019

Wethouder Klaas Valkering,"Kans op zware aardbevingen door heel Nederland"

Een coalitie van gemeenten met kleine gasvelden heeft een brief geschreven naar minister Wiebes van Economische Zaken...

Pilot verduurzaming bestaande koopwoningen van start

6 september 2019

Informatiesessie voor woningeigenaren in Bergen (NH)

De gemeente Bergen nodigt woningeigenaren van harte uit om naar de informatiesessie van De Woonpas te komen.

Terug