Deel

Bergenaren met een mening: Haye van der Werf

Herinrichting Schoorl Centrum: mag het een onsje meer zijn?!

Bergenaren met een mening: Haye van der Werf

“The gap of rising expectation” staat voor het gat tussen gewekte verwachtingen en de uiteindelijke resultaten. In het centrum van Schoorl dreigt zich zo’n verschijnsel voor te doen.

Al jaren wordt er immers gesproken over herinrichting, verkeersmaatregelen en een versterking van de aantrekkelijkheid voor bewoners, dagjesmensen en verblijfstoeristen.
“Zowel de gedateerdheid van de huidige kern als de ontwikkelingen op de terreinen van demografie en toerisme vragen om een duidelijke standpuntbepaling en visie naar de toekomst.”

(Visie Dorpshart Schoorl)
Kosten nog moeite zijn gespaard om zo’n duidelijke standpuntbepaling en visie tot stand te brengen.
Bureaus zijn ingeschakeld, besprekingen in Merlet, “Schoorl Klopt”, de notitie ‘Visie Dorpshart Schoorl” en nu weer de inspraakronde “Dorpshart Schoorl”.

Verbaal wordt te pas en te onpas gewezen op de aantrekkingskracht van Schoorl, de unieke ligging aan de voet van de duinen en het Klimduin als ‘unique selling point’ en aanjager van de welvaart voor de winkeliers en de bewoners.
De gemeente kent zich in deze een faciliterende en regisserende rol toe en zij zal ‘de markt uitdagen om te ontwikkelen op de plekken waar transitie mogelijk is, met oog voor de omgeving, de unieke ligging en versterking van de identiteit van het dorp als uitgangspunt’. (Visie Dorpshart Schoorl)
“Het Klimduin is het juweel en landmark van Schoorl Centrum. Nieuwe ontwikkelingen dienen hiermee rekening te houden en de uitstraling van het Klimduin te versterken.” (idem)

Mooie woorden maar hier dreigt dus de ‘gap of rising expectations’.
Want als we de laatste mogelijkheden bezien die zich nu voordoen t.a.v. de herinrichting van het centrum dan blijken de intenties en de slagkracht van de gemeente ineens aanzienlijk verschrompeld.
Uit de informatie voor en de tussentijdse rapportage van het lopende inspraakproces blijkt dat de mogelijkheden uiterst beperkt zijn.
Feitelijk mogen de insprekers zich vooral buigen over drie zaken:
– de al-of-niet autoluwe invulling van de Heereweg;
– het nieuwe straatmeubilair en de bodembedekkers;
– de verkeersafwikkeling rond de Laanweg, de Heereweg en de Duinvoetweg.
Voor het overige geen enkele ambitie van de zijde van het gemeentebestuur om daadwerkelijk de eerder zo fraai geformuleerde doelstelling te bereiken.
Een aantal essentiële voorwaarden om de doelstellingen te bereiken zijn verdwenen of opgegeven.

Zoals:
– het betrekken van het parkeerterrein achter de Roode Leeuw bij het plangebied;
– een meer daadkrachtige gemeentelijke bemoeienis bij de verplaatsing van de supermarkt;
(Terwijl in Bergen Centrum krachten nog moeite gespaard worden om vernieuwing te realiseren  (aankoop maisonnettes Bakemaflat, KCB, verkoop de Harmonie etc.) gaat men in de Schoorl op de handen zitten en is men niet bereid daadwerkelijk te investeren ter bereiking van genoemde doelstellingen.)
– ook zo’n houding t.a.v. de Paardenmarkt en het voormalige postkantoor.
In deze is misschien wel tekenend dat de ‘Duinvoetweg’ in de ‘Startnotitie Herinrichting Openbare Ruimte Schoorl” vooral gezien wordt als “toegang tot de parkeerplaats achter de supermarkt.”

Conclusie
Het valt te prijzen dat de gemeente Bergen opnieuw kosten noch moeite spaart om belanghebbenden te betrekken bij beleidsvoornemens.
Maar dan moet er wel iets te beslissen zijn. Anders dan eerder gewekte verwachtingen wordt nu veel geld geïnvesteerd in een participatietraject dat, in deze opzet, leidt tot een schamele uitkomst.
Een keuze uit de catalogus van straatmeubilair en bodembedekkers, een suggestie aangaande de verkeersstromen op de Heereweg en een iets ander kruispunt voor het Trefpunt.
Echte stappen om ‘de aantrekkingskracht van Schoorl, de unieke ligging aan de voet van de duinen en het Klimduin als “unique selling point’’ daadwerkelijk te versterken worden hier niet mee gezet.
Daar zijn immers andere maatregelen voor nodig:
– verplaatsing van de JUMBO;
– opheffing van het parkeerterrein achter de Roode Leeuw in deze vorm;
– aanpassing fietsroutes, gevaarlijke opgang achter de ‘Zilte Zoen” veilig maken;
– aantrekkelijke wandel- en fietsverbinding naar Buitencentrum IJgenwijs;
– open verbinding van Sportlaan via de Paardenmarkt naar winkelgebied en Klimduin;
– etc.

Maar !!! Er is nog Hoop!
In een recent uitgekomen – maar weer ijlings verwijderd – verkiezingsfilmpje van D66 verwoordt wethouder Odile Rasch (verantwoordelijk voor de ontwikkelingen Schoorl Centrum) de ambities van haar partij. Vooral als het om woningbouw gaat.
Zij doet dit staande op genoemd parkeerterrein achter de Roode Leeuw en met een weids gebaar geeft zij aan dat dit plein de komende 4 jaar één van de beoogde bouwlocaties is voor woningen!
Zo mag ik het graag zien en horen. Nu nog de daad bij het woord voegen want – om met de slogan van de plaatselijke PvdA te spreken – “Denken is goed. Doen is beter!”.

Haye van der Werf
Bewoner ‘Roode Leeuw’

advertentie

Meer 'Politiek':

Inspreken Algemene Raads Commissievergaderingen 2 en 4 juni a.s.

29 mei 2020

Aanmelden vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering

Op 2 en 4 juni zijn er Algemene Raads Commissievergaderingen (ARC). Deze vergaderingen vinden plaats...

De jeugd heeft de toekomst… maar hoe moet die er volgens jou uitzien?

29 mei 2020

Vragen over jouw omgeving (Bergen)

Wat vind jij belangrijk in de omgeving waar je woont, naar school gaat of werkt, sport en je vrije tijd doorbrengt?

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

29 mei 2020

Wat doet de gemeente voor de horeca, en vragen van inwoners én kinderen

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Hans Haring stapt definitief uit de Bergense politiek

25 mei 2020

"Een Bergen, dat geen Opstandelingen nodig heeft, om ‘mooi Bergen‘ te zijn."

Welgeteld dertien jaar en een maand raadslidmaatschap voor Gemeentebelangen, voorafgegaan door een paar jaar lid commissie kunst & cultuur...

Fractievoorzitter Koos Bruin: “Plaatselijke politiek bedrijven zal vanaf ‘morgen’ in de gemeente Bergen echt anders moeten

23 mei 2020

Rapportage van de kwartiermaker zal vooralsnog als ‘vertrouwelijk’ worden beschouwd

Ingevolge de Gemeentewet en het Reglement van Orde van de gemeenteraad dient deze aan de gemeenteraad gerichte rapportage van de kwartiermaker...

Wethouder Erik Bekkering roept vastgoedeigenaren op het goede voorbeeld te volgen

22 mei 2020

Gemeente Bergen geeft zelf een duidelijk signaal af

Bekkering doet klemmend beroep op deze ondernemers.

Participatie structuurvisie Bergen Oost

22 mei 2020

Bekijk de online-informatieavond op vrijdagavond 22 mei om 19:30 uur

De oostrand van de kern Bergen is een gebied waarin verschillende functies aanwezig zijn en waar in de nabije toekomst een aantal dingen gaat veranderen.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

22 mei 2020

Burgemeester Rehwinkel verklaar waarom er een verhoging is van het coronapatiënten in de gemeente Bergen

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Participatie structuurvisie Bergen Oost

22 mei 2020

In de structuurvisie worden nog geen keuzes gemaakt voor de invulling van Bergen Oost

De oostrand van de kern Bergen is een gebied waarin verschillende functies aanwezig zijn en waar in de nabije toekomst...

Lezers met een mening: Lonneke Klein-Aarts

22 mei 2020

Recht op verstening campings DuynDomein, voormalig camping Bregman

In het interview Prangende vragen met wethouder Erik Bekkering worden een aantal stappen gemist als het gaat om 'recht op verstening'.

FlessenpostTV: “Prangende vragen aan het college”

15 mei 2020

Ruud Bredewold interviewt wethouder Erik Bekkering

FlessenpostTV beoogt de kijkers zo goed mogelijk op de hoogte te brengen over de ontwikkelingen in het gemeentehuis.

Dank en waardering voor docenten en kinderopvangmedewerkers

15 mei 2020

Net als alle basisscholen en kinderopvanglocaties in Bergen, ontvingen zij de taart en de bloemen

Net als in heel Nederland openden ook in Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo basisscholen en de kinderopvang vanaf 11 mei weer hun deuren.

Economisch Herstelfonds van € 300.000 en een taskforce per kern

20 mei 2020

Onder leiding van gebiedsregisseurs is per kern (Bergen, Egmond en Schoorl) een taskforce opgericht

Het college van Bergen stelt aan de gemeenteraad voor om een Economisch Herstelfonds op te richten.

Bezoekerscentrum en cultuurhuis voor Egmond aan den Hoef

12 mei 2020

Wethouder Klaas Valkering, "Op het fundament van het Slot op de Hoef is door de Stichting Historisch Egmond een prachtig plan gebouwd"

Egmond aan den Hoef krijgt een bezoekerscentrum en cultuurhuis voor het Slotkwartier. Stichting Historisch Egmond maakte...

College Bergen wil huurders tegemoet komen

12 mei 2020

Eigenaren van strandpaviljoens en huurders in de categorie Cultuur, Sport en Welzijn kunnen een hogere korting krijgen

Het college van Bergen stelt aan de gemeenteraad voor om huurvermindering te geven aan huurders van gemeentelijk vastgoed.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

15 mei 2020

Wat zijn de volgende stappen van de gemeente nu er dingen veranderen tijdens de coronacrisis

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Wat staat er te gebeuren aan de oostzijde van Bergen…

15 mei 2020

De ontwerp-structuurvisie Bergen Oost ligt nog t/m 29 mei ter inzage

De oostrand van de kern Bergen is nu een gebied met verschillende functies. In het gebied liggen verschillende sportcomplexen...

De VVD draagt Arend Jan van den Beld voor als wethouderskandidaat

11 mei 2020

De nieuwe fractievoorzitter wordt mevrouw Meis de Jongh

Na het vertrek van wethouder Houtenbos (VVD) is er een vacature ontstaan. De VVD-fractie heeft in goed overleg met de coalitiepartijen unaniem gekozen...

‘Ontwikkeling Harmonielocatie zonder supermarkt’

8 mei 2020

Geen nieuwe supermarkten in centrum

De gemeente is samen met betrokken partijen waaronder Stichting Mooier Bergen, de Bewonerscommissie Bergen Centrum en de familie Schrama...

Fractievoorzitter Koos Bruin van BBB zegt vertrouwen op in wethouder Klaas Valkering

8 mei 2020

Met reactie van de wethouder...

(Persbericht) Het vertrouwen in wethouder Klaas Valkering van de gemeente Bergen is door Behoorlijk Bestuur Bergen per direct opgezegd.

Kent u iemand die een lintje verdient?

8 mei 2020

Een Koninklijke onderscheiding kan worden uitgereikt bij twee gelegenheden

Tijdens de lintjesregen op 24 april dit jaar zijn er maar liefst negen inwoners van onze gemeente telefonisch geïnformeerd dat zij een Koninklijke...

Nieuwe noodverordening – Kampeerterreinen en permanente strandhuisjes

Nieuwe regels vanaf vanaf 1 mei 2020

De regels in de noodverordening rondom campings en kampeerterreinen zijn in Noord-Holland Noord aangepast. Dat geldt dus ook voor de gemeente Bergen.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

8 mei 2020

Een reactie op de toespraak van Mark Rutte en wat nu te doen voor de Bergense horeca

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Lezers met een mening: Desiree Zijlstra

8 mei 2020

Bergen werkt aan Omgevingsvisie en haar burgers kunnen meedenken!

Volgend jaar treedt de nieuwe Omgevingswet in werking, de grootste wetswijziging in Nederland in 100 jaar! Bestemmingsplannen worden vanaf dan officieel...

Verzet tegen meer gas in Bergermeer

1 mei 2020

“Het kan niet zo zijn dat gas uit Groningen straks Bergen doet beven.”

Het college van de gemeente Bergen heeft in haar vergadering van 14 april 2020 besloten zich te verzetten tegen het ontwerp-instemmingsbesluit opslagplan Bergermeer.

Stap verder met bouwplan oude Oosterkimschool in Schoorl

21 april 2020

De behoefte aan betaalbare huurwoningen in de gemeente Bergen is groot

Woningbouwcorporatie Kennemer Wonen en Woongraag hebben een bouwplan gemaakt voor de oude Oosterkimschool in Schoorl.

Helpt u meedenken over onze toekomst?

1 mei 2020

Gemeente in overleg met ondernemers

De Vereniging Ondernemend Bergen (VOB) heeft overleg gevoerd met de gemeente, de horeca en Loes Berkhout (namens Bijzonder Bergen).

WerkgeversServicepunt helpt ondernemers met ‘NHN werkt door‘

1 mei 2020

Een samenwerking tussen o.a. de Buch-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo)

Voor ondernemers in de regio Noord-Holland Noord die hulp kunnen gebruiken in de coronacrisis start het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord...

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

1 mei 2020

Herstelfonds €300.000 - 4 en 5 mei - wel of geen optredens meer voor ouderen?

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Ik ben een werknemer. Wat betekent de NOW-regeling voor mij?

1 mei 2020

Wordt mijn loon doorbetaald als mijn werkgever een NOW-toekenning heeft?

Ja. Voor werknemers in dienst van de werkgever geldt dat zij recht hebben op 100% doorbetaling van het loon, zolang het dienstverband voortduurt.

Gemeentelijke noodmaatregelen

1 mei 2020

Betalingsregelingen en tegemoetkomingen

De gemeente Bergen heeft een pakket aan steunmaatregelen samengesteld. Een overzicht van de maatregelen treft u hieronder aan.

Herstelfonds om economie na corona op gang te krijgen

28 april 2020

Taskforce voor Bergen, de Egmonden en Schoorl. 300.000 euro beschikbaar voor maatregelen

Het college van Bergen treft de voorbereidingen voor een economisch Herstelfonds. Het fonds stelt in totaal 300.000 euro beschikbaar voor maatregelen...

Digitale participatie voor structuurvisie en bestemmingsplan Bergen

24 april 2020

Op dit moment liggen twee belangrijke besluiten ter inzage

Vanwege de maatregelen rond het coronavirus kunnen er voorlopig geen informatieavonden en andere participatiebijeenkomsten worden...

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

24 april 2020

De stand van zaken in tijden van de coronacrisis

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Terug