Deel

Bergenaren met een mening: Haye van der Werf

Herinrichting Schoorl Centrum: mag het een onsje meer zijn?!

Bergenaren met een mening: Haye van der Werf

“The gap of rising expectation” staat voor het gat tussen gewekte verwachtingen en de uiteindelijke resultaten. In het centrum van Schoorl dreigt zich zo’n verschijnsel voor te doen.

Al jaren wordt er immers gesproken over herinrichting, verkeersmaatregelen en een versterking van de aantrekkelijkheid voor bewoners, dagjesmensen en verblijfstoeristen.
“Zowel de gedateerdheid van de huidige kern als de ontwikkelingen op de terreinen van demografie en toerisme vragen om een duidelijke standpuntbepaling en visie naar de toekomst.”

(Visie Dorpshart Schoorl)
Kosten nog moeite zijn gespaard om zo’n duidelijke standpuntbepaling en visie tot stand te brengen.
Bureaus zijn ingeschakeld, besprekingen in Merlet, “Schoorl Klopt”, de notitie ‘Visie Dorpshart Schoorl” en nu weer de inspraakronde “Dorpshart Schoorl”.

Verbaal wordt te pas en te onpas gewezen op de aantrekkingskracht van Schoorl, de unieke ligging aan de voet van de duinen en het Klimduin als ‘unique selling point’ en aanjager van de welvaart voor de winkeliers en de bewoners.
De gemeente kent zich in deze een faciliterende en regisserende rol toe en zij zal ‘de markt uitdagen om te ontwikkelen op de plekken waar transitie mogelijk is, met oog voor de omgeving, de unieke ligging en versterking van de identiteit van het dorp als uitgangspunt’. (Visie Dorpshart Schoorl)
“Het Klimduin is het juweel en landmark van Schoorl Centrum. Nieuwe ontwikkelingen dienen hiermee rekening te houden en de uitstraling van het Klimduin te versterken.” (idem)

Mooie woorden maar hier dreigt dus de ‘gap of rising expectations’.
Want als we de laatste mogelijkheden bezien die zich nu voordoen t.a.v. de herinrichting van het centrum dan blijken de intenties en de slagkracht van de gemeente ineens aanzienlijk verschrompeld.
Uit de informatie voor en de tussentijdse rapportage van het lopende inspraakproces blijkt dat de mogelijkheden uiterst beperkt zijn.
Feitelijk mogen de insprekers zich vooral buigen over drie zaken:
– de al-of-niet autoluwe invulling van de Heereweg;
– het nieuwe straatmeubilair en de bodembedekkers;
– de verkeersafwikkeling rond de Laanweg, de Heereweg en de Duinvoetweg.
Voor het overige geen enkele ambitie van de zijde van het gemeentebestuur om daadwerkelijk de eerder zo fraai geformuleerde doelstelling te bereiken.
Een aantal essentiële voorwaarden om de doelstellingen te bereiken zijn verdwenen of opgegeven.

Zoals:
– het betrekken van het parkeerterrein achter de Roode Leeuw bij het plangebied;
– een meer daadkrachtige gemeentelijke bemoeienis bij de verplaatsing van de supermarkt;
(Terwijl in Bergen Centrum krachten nog moeite gespaard worden om vernieuwing te realiseren  (aankoop maisonnettes Bakemaflat, KCB, verkoop de Harmonie etc.) gaat men in de Schoorl op de handen zitten en is men niet bereid daadwerkelijk te investeren ter bereiking van genoemde doelstellingen.)
– ook zo’n houding t.a.v. de Paardenmarkt en het voormalige postkantoor.
In deze is misschien wel tekenend dat de ‘Duinvoetweg’ in de ‘Startnotitie Herinrichting Openbare Ruimte Schoorl” vooral gezien wordt als “toegang tot de parkeerplaats achter de supermarkt.”

Conclusie
Het valt te prijzen dat de gemeente Bergen opnieuw kosten noch moeite spaart om belanghebbenden te betrekken bij beleidsvoornemens.
Maar dan moet er wel iets te beslissen zijn. Anders dan eerder gewekte verwachtingen wordt nu veel geld geïnvesteerd in een participatietraject dat, in deze opzet, leidt tot een schamele uitkomst.
Een keuze uit de catalogus van straatmeubilair en bodembedekkers, een suggestie aangaande de verkeersstromen op de Heereweg en een iets ander kruispunt voor het Trefpunt.
Echte stappen om ‘de aantrekkingskracht van Schoorl, de unieke ligging aan de voet van de duinen en het Klimduin als “unique selling point’’ daadwerkelijk te versterken worden hier niet mee gezet.
Daar zijn immers andere maatregelen voor nodig:
– verplaatsing van de JUMBO;
– opheffing van het parkeerterrein achter de Roode Leeuw in deze vorm;
– aanpassing fietsroutes, gevaarlijke opgang achter de ‘Zilte Zoen” veilig maken;
– aantrekkelijke wandel- en fietsverbinding naar Buitencentrum IJgenwijs;
– open verbinding van Sportlaan via de Paardenmarkt naar winkelgebied en Klimduin;
– etc.

Maar !!! Er is nog Hoop!
In een recent uitgekomen – maar weer ijlings verwijderd – verkiezingsfilmpje van D66 verwoordt wethouder Odile Rasch (verantwoordelijk voor de ontwikkelingen Schoorl Centrum) de ambities van haar partij. Vooral als het om woningbouw gaat.
Zij doet dit staande op genoemd parkeerterrein achter de Roode Leeuw en met een weids gebaar geeft zij aan dat dit plein de komende 4 jaar één van de beoogde bouwlocaties is voor woningen!
Zo mag ik het graag zien en horen. Nu nog de daad bij het woord voegen want – om met de slogan van de plaatselijke PvdA te spreken – “Denken is goed. Doen is beter!”.

Haye van der Werf
Bewoner ‘Roode Leeuw’

Meer 'Politiek':

Lezers leveren suggesties aan: Stemmen mannen en vrouwen hetzelfde? Nee, de verschillen zijn groot

23 augustus 2019

Door: Hans Haring

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat vrouwen kiesrecht kregen. Hun stem maakt een groot verschil, want vrouwen stemmen anders dan mannen...

Het giftige discussieklimaat maakt dat ik minder rouwig ben dat dit mijn laatste column is

23 augustus 2019

Volkskrant columnist: René Cuperus

Met het boerkaverbod en de zaak van de zoon van Femke Halsema hebben we net weer een paar naargeestige voorbeelden achter de rug van hoe de discussie in Nederland steeds giftiger...

Bergen in de media: Schneiders zet tanden in Bergen

16 augustus 2019

Eerste onderzoek bestuurscultuur was vernietigend

In een artikel afgelopen woensdag in het NHD waarin de mededeling staat dat Bernt Schneiders voor zijn onderzoek naar de...

Onderzoek naar top-ambtenaar E.v.H. duurt voort

16 augustus 2019

Mogelijk eind oktober duidelijkheid

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is het onderzoek door de rijksrecherche naar de handel en wandel...

Reactie Gemeentebelangen op commotie rond wethouder Valkering

9 augustus 2019

Volgens de wethouder is er geen omgevingsvergunning nodig

Afgelopen maandag heeft wethouder Klaas Valkering (CDA) in het Noord-Hollands Dagblad een interview gegeven...

Bergen in de media: Wethouder Klaas Valkering noemt Fred Vos van ‘Samen Bergen Verzetten’ verwarde man

9 augustus 2019

Valkering is het modder gooien zat!

Aanleiding is het opzichtig stalken met verrekijkers van Vos en een aantal medestanders van zijn zuster die mantelzorger is voor haar schoonmoeder.

Wat is het beleid t.a.v. zorgmijders in de gemeente Bergen?

2 augustus 2019

Vrouw 71 jaar dood aangetroffen in woning aan de Van Blaaderenweg

Na een melding van vermoeden van overlijden van de vrouw in een woning aan de Van Blaaderenweg is in de nacht van zondag op maandag de politie ter plekke gekomen...

Bergen in de media: KHN... Particuliere verhuur maximaal 60 dagen in gemeente Bergen

2 augustus 2019

KHN is tevreden met de uitkomst van de lobby

Om de particuliere verhuur in de gemeente Bergen in goede banen te leiden, heeft KHN de afgelopen jaren gelobbyd voor duidelijke maatregelen.

Lezers met een mening: Wim van Lijnschoten

26 juli 2019

Er mag een verdieping worden gebouwd op de stolpboerderij?!

Met verbijstering las ik dat de Raad van State gaat beslissen of "er een verdieping mag worden gebouwd op de stolpboerderij aan de Karel de Grotelaan...

Raad Bergen: recreatief verhuur binnen venster van zestig dagen

26 juli 2019

Reguleren recreatieve verhuur woonhuizen voor behoud leefbaarheid

Om de leefbaarheid terug te brengen en de woningkrapte in de gemeente Bergen aan te pakken, stelt het college maatregelen voor...

Ook bij laadpalen geldt nu betaald parkeren

26 juli 2019

De borden waren nog niet aangepast

Wie de e-auto bij een oplaadpaal parkeert, moet sinds juni ook parkeergeld betalen, net zoals dat geldt op andere parkeerplekken.

Lezers met een mening: Ruud Jongedijk

26 juli 2019

Streng handhaven van burgers in plaats van reguleren

De reactie van Jantina Bruin in Flessenpost heeft mij over de streep getrokken: ik ga reageren op het aanstaande beleid m.b.t. het verhuren van woningen in de recreatieve sector.

Bij de buren... gemeente investeert 4 miljoen in Egmonds Slotkwartier

19 juli 2019

Nieuw plan is overlast vrij en biedt ruimte voor alle huidige gebruikers

Na maanden van overleg tussen de gemeente en de gebruikers van het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef ligt er een nieuw ontwikkelplan.

De burger is heilig verklaard, vindt deze oud-burgemeester Bernt Schneiders in een interview in de Volkskrant

19 juli 2019

Sommige burgers maken het wel heel erg bont met hun jarenlange beroeps-, bezwaar- en WOB-procedures tegen de overheid

De goeden niet te na gesproken, maar sommige burgers maken het wel heel erg bont met hun jarenlange beroeps...

Voetbal bij de buren...

19 juli 2019

Stand van zaken Project Voetbalfusie Egmond

De drie voetbalverenigingen van Egmond willen fuseren. Door samen te gaan, ontstaat één sterke, aantrekkelijke en toekomstbestendige Egmondse voetbalclub.

Staatsbosbeheer trekt vergunning boskap in

19 juli 2019

Er wordt gewerkt aan een compromis waarbij zoveel mogelijk bomen behouden blijven

Na overleg tussen de provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer en de gemeente Bergen, trekt Staatsbosbeheer de vergunningaanvraag voor het omvormen van 20 hectare dennenbos tot duingrasland

Bernt Schneiders doet onderzoek naar bestuurscultuur gemeente Bergen

19 juli 2019

Schneiders was o.a. burgemeester van Haarlem en jarenlang voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters

De Bergense coalitiepartijen hebben Bernt Schneiders opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de bestuurscultuur in de gemeente Bergen.

Wethouder Jan Houtenbos werpt het eerste plastic in de nieuwe container

15 juli 2019

Duurzame perscontainer op het Binnenhof in Bergen en op de Paardenmarkt in Schoorl

Met de nieuwe perscontainer zal het niet vaak meer gebeuren dat hij vol is. Vandaag heeft wethouder Jan Houtenbos een perscontainer...

Breaking... Behoorlijk Bestuur Bergen stapt uit coalitie

12 juli 2019

Koos Bruin: "er is geen echte voortgang gemaakt door de coalitie/College ter uitwerking van het Formatieakkoord"

Behoorlijk Bestuur Bergen heeft per heden besloten niet meer als ondersteunende partij van de coalitie (Kies Lokaal, D66, PvdA , CDA, GroenLinks en VVD) deel uit te maken.

Aanbesteding herbouw “De Beeck” Bergen in rook opgegaan?

12 juli 2019

Wethouder Jan Houtenbos: "We halen zeker de deadline in oktober volgend jaar"

De aanbesteding betrof een nieuw kwalitatief hoogwaardig en duurzaam multifunctioneel sportcomplex...

Reactie van burgemeester Hafkamp op 'manifest Nieuw Vertrouwen'

12 juli 2019

Wij nodigen u van harte uit om met ons in gesprek te gaan...

U heeft in uw brief van 14 juni 2019 het college verzocht om u te informeren over het beoogde proces...

Bergen in de media: Uitbreidingsplan hotel Karel de Grote op tafel bij Raad van State

12 juli 2019

Gemeente geeft uitleg over verkoop gemeentelijk vastgoed

Na jarenlang juridisch gesteggel over de bouw van een extra verdieping op hotel Karel de Grote in Bergen gaat de Raad van State waarschijnlijk...

Geen vergunning voor supermarkt Lidl in voormalig ABN-Amro gebouw

12 juli 2019

Aanvraag voldoet niet aan de parkeernorm

De gemeente Bergen heeft de aanvraag van de Lidl voor het vestigen van een supermarkt in het centrum van Bergen geweigerd.

Heeft u 'Prangende vragen aan het college?'

12 juli 2019

Interviewer Ruud Bredewold stelt vragen aan de nieuwe KiesLokaal wethouder Erik Bekkering

Na het zomerreces volgt er weer een aflevering van 'Prangende vragen' aan het college op FlessenpostTV. U kunt iedere vraag stellen...

De Europese Commissie stopt onderzoek De 7 Dorpelingen

12 juli 2019

Initiatiefgroep Mooier Bergen: "Dat de Europese Commissie de procedure nu on-hold zet, vinden we begrijpelijk

De Europese Commissie heeft het onderzoek naar vermeende staatssteun van de gemeente Bergen aan projectontwikkelaar Lex Schrama stopgezet.

De planschadezaken van ex-wethouder Frans Zomers en Fred Vos

12 juli 2019

Honoreert de Raad al die claims dan is de gemeente 20 miljoen armer

Afgelopen maandag was voorlopig de laatste zittingsdag. De Raad van State mag de komende maanden de knoop gaan doorhakken in de gecompliceerde megakwestie...

Lezers met een mening: Jantina Bruin

12 juli 2019

Bergen terug naar de vorige eeuw?

Rond 1860 hadden mijn overgrootouders een uitspanning, Vrouwtje van Duin, waar aan de passanten thee werd geschonken.

Open brief aan de Leden van de Raad, Gemeente Bergen

3 juli 2019

Op 4 juli a.s. gaat u een besluit nemen over de beperking van recreatieve verhuur

Het voorstel om de recreatieve verhuur voor de incidentele verhuurder (dat is dus de verhuurder...

College Bergen wil snelheid in nieuw bouwplan Parkhotel

28 juni 2019

“We korten de procedure met tot wel 2 jaar in”, aldus wethouder Klaas Valkering

Al geruime tijd wordt in de gemeente Bergen gesproken over een nieuw plan voor het Parkhotel in het centrum.

Bergenaren met een mening: Vincent Dekker

21 juni 2019

Sophie Hilbrand glijdt met ‘Opstandelingen’ wel erg graag uit over elke bananenschil

‘Opstandelingen’, een nieuwe tv-serie over boze burgers die door gemeentebesturen met totaal onbegrip zouden worden behandeld...

Gemeentebelangen doet een oproep voor een diepgaand extern onderzoek

21 juni 2019

Bijna twee miljoen euro gemeenschapsgeld blijkt niet ten goede te zijn gekomen aan de inwoners

Met stijgende verbazing heeft Gemeentebelangen kennis genomen van de rapportages van NH Nieuws over een vijftiental bijzondere vastgoed transacties in de gemeente Bergen.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college...

21 juni 2019

Ruud Bredewold interviewt burgemeester Hetty Hafkamp en wethouder Klaas Valkering

De doelstelling: de redactie van de Flessenpost beoogt met het programma ‘Prangende vragen aan het college’ helderheid te verkrijgen voor de inwoners...

Mogelijk acht nieuwe woningen

21 juni 2019

Woningbouw op plek voormalige Petrusschool in Groet

Binnenkort start de gemeente met de voorbereidingen van de sloop van de voormalige Petrusschool aan de Korhoenderweg 2 in Groet.

Op bloemensafari in eigen dorp

21 juni 2019

Ontdekken hoe tuinen en plantsoenen klimaatproof kunnen worden kan op zaterdag 6 juli

Het klimaat verandert en we moeten meer rekening houden met periodes van hitte en droogte of juist flinke stortbuien.

Terug