Bergenaar schrijft boek voor ondernemers die in problemen dreigen te komen… (filmpje)

Insolventiespecialist Peek in zijn tweede boek dit jaar: de WHOA is een wonderlijk saneringsmiddel.

Bergenaar schrijft boek voor ondernemers die in problemen dreigen te komen… (filmpje)

In het boek ‘De WHOA voor ondernemers’ legt insolventiespecialist Robbert Peek – in ondernemerstaal – uit hoe de nieuwe WHOA werkt. Het saneren van coronasteun, achterstallige belastingen, bankkredieten en schulden aan crediteuren kunnen door een nieuwe wet op een wonderbaarlijke manier worden opgelost.

Klik hier voor het filmpje.

De overheid steunt het niet terugbetalen van haar eigen steun
Na de corona-overheidssteun aan ondernemers in de vorm van NOW en TVL en het mogen uitstellen van belastingen steunt de overheid ondernemers vervolgens in het niet volledig hoeven (terug)betalen van deze steun en belastingen. Dit klinkt wonderbaarlijk en is dat in de uitvoering ook.

Nu de Belastingdienst aandringt op betaling wint de WHOA aan populariteit

De WHOA werd per 1 januari 2021 versneld ingevoerd om faillissementen te voorkomen. Sinds dit jaar wordt de WHOA ontdekt door ondernemers die noodgedwongen kansen zien om doelmatig te saneren. De WHOA is een schuldenakkoord dat buiten de rechtbank om wordt uitgevoerd maar wel door de rechtbank wordt bekrachtigd. Het unieke is dat dwarsliggende schuldeisers worden gedwongen om toch in te stemmen met het akkoord. Vandaag de dag is de meest dwarsliggende schuldeiser de Belastingdienst, die in een WHOA-procedure braaf meewerkt.

Auteur en ervaringsdeskundige
Peek helpt en redt ondernemingen in zwaar weer. Peek zegt over zijn nieuwe boek ”In deze tijd moet elke ondernemer die in de problemen zit eerst onderzoeken of de WHOA de oplossing is, de kranten staan er vol van. Ik schreef dit boek omdat ik al bij meerdere WHOA betrokken ben geweest en omdat ik denk en handel als ondernemer.” Peek beschrijft de wet op een manier die voor ondernemers te volgen is, zelf zegt hij hierover: ”Je leest het in twee avonden uit en bent volledig op de hoogte.”

Peek schreef in 2020 het boek ’De doorstart, warm of koud?’ en bracht eerder dit jaar (2023) de nieuwe druk uit: ‘Bijna failliet? Zo los je het op’. Nu in de hete herfst die komen gaat, is zijn laatste boek ‘De WHOA voor ondernemers’, zeer actueel.

Over het boek
Prof. dr. Jan Adriaanse, hoogleraar turnaround management aan de Universiteit Leiden schreef over het boek: “De WHOA is een nieuw juridisch instrument om het reorganiserend vermogen van ondernemingen te verbeteren. In de prille praktijk zijn al een aantal successen geboekt, maar er zijn ook praktische hobbels. Dit boek geeft in ‘gewone ondernemerstaal’ weer hoe de WHOA werkt, met waardevolle tips”.

mr. Jacobine van den Dolder is een van de meest succesvolle WHOA-advocaten, zei schreef over het boek: Dit boek is waardevol voor elke ondernemer die te maken krijgt met de WHOA. Ik heb reeds een aantal WHOA-trajecten succesvol mogen begeleiden. Dit boek had de ondernemers in kwestie bij aanvang meer inzicht kunnen geven in wat hen te wachten staat en helpt de ingewikkelde materie en de dynamiek tussen alle betrokken beter te begrijpen.