Tegenstrijdige berichten Kieslokaal

Een bericht van KiesLokaal van 13 februari 2014 kopt, ‘Nu al resultaat. Inwoners worden beter geïnformeerd!

Tegenstrijdige berichten Kieslokaal

“KIES Lokaal heeft 24 januari in de flessenpost een van haar standpunten gepubliceerd; “starters en jongeren meer kansen door tijdelijk bewonen van recreatiewoningen toe te staan”.

Het resultaat was dat niet alleen het Noord Hollands Dagblad er een artikel aan wijdde, maar dat dit zelfs de deuren opende voor een politieke aandacht in Bergen. Het verheugt ons dan ook zeer dat dit inmiddels zelfs al op de agenda van het College van Bergen is gezet en dat onze inwoners nader geïnformeerd worden in de gemeente krant van 19 februari. KIES Lokaal kiest voor het versoepelen en verruimen van de beleidsregels ten aanzien van tijdelijke bewoning van recreatie woningen waarbij inwoners beter geïnformeerd moeten worden over de mogelijkheden die hier voor zijn.

Op dit ogenblik is onder strenge voorwaarden maximaal 3 jaar toegestaan voor uitzonderingen en/of schrijnende gevallen, maar dit vindt KIES Lokaal niet voldoende. Er zijn ook voorbeelden van andere gemeenten die er veel soepeler mee omgaan. Waarom in de gemeente Bergen niet?

KIES Lokaal is er duidelijk in. Wij willen deze beleidsregels versoepelen en de inwoners duidelijker en beter informeren. Ook dit heeft het College zich aangetrokken en wordt er inmiddels bij gemeente gekeken naar de mogelijkheden om bestaande regels beter te communiceren. Hiermee heeft KIES Lokaal nu al een succesje bereikt. Dit is natuurlijk geen afdoende oplossing voor het tekort aan woonruimte in onze gemeente. We kunnen hierdoor wel méér mogelijkheden bieden aan jongeren, starters, gescheiden gezinnen en andere mensen die we graag in onze gemeente houden. Dit is goed voor het evenwicht, de samenhang en de hulp aan elkaar.

Eerder deze week,KIES Lokaal : informatie naar bewoners van recreatiewoningen moet beter

KIES Lokaal heeft vragen gesteld over de inhoud van de brief die naar bewoners van recreatiewoningen is gestuurd (reeds verzonden in december). De inhoud van de brief is niet duidelijk en roept vragen op.

KIES Lokaal wil dat die mensen duidelijker geïnformeerd worden zowel persoonlijk als via de website, gemeentekrant en andere media. Dit om mensen zo snel mogelijk informatie te geven om de juiste stappen te nemen zodat ze niet nu in paniek hoeven te handelen.  Janina Luttik-Swart; “sommige inwoners hebben de indruk dat ze direct de recreatiewoning moeten verlaten maar dit is vaak niet aan de orde”.  Vragen hierover zijn in november al bij de portefeuillehouder neergelegd.  Ook een contactpersoon moet genoemd worden in de brief waaraan rechtstreeks(telefonisch) vragen gesteld kunnen worden. KIES Lokaal verwacht dat hier op zeer korte termijn gehoor aan gegeven wordt.