Bergen in de Media…

Plan voor ‘tijdelijk’ permanent wonen in de gemeente Bergen

Hooguit vijf jaar wonen in recreatiewoning, zo meldde het NHD eerder deze week. Dat wonen in de recreatiewoning zou dan alleen mogen in stedelijk gebied. Dat staat in de planologische visie op particuliere erven met een woonbestemming van het college van B en W van Bergen. B en W merken op dat de raad vorig jaar al heeft besloten deze recreatiewoningen ruimer in te zetten voor tijdelijk permanent wonen. Dit met als doel jongeren, gescheiden mensen en eventuele andere groepen die nu niet aan een woning kunnen komen, aan huisvesting te helpen. Een voorwaarde is dat die woningen binnen stedelijk gebied liggen. Over het buitengebied gaat de provincie en die verbiedt dit. Gaat de raad hier binnenkort mee akkoord dan moet de eigenaar wel een vergunning aanvragen, aldus het NHD