Bergen in de media...

In Bergen is weinig hoop op eind aan politieke ruzies

Bergen in de media...

Collegevorming Bergen, berucht om de politieke omgangsvormen, heeft bijna een coalitie. Die zoekt per bus de burgers op. De oppositie wilde niet mee. De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen is al bijna twee maanden voorbij en toch: in Bergen, Noord-Holland, lijkt niemand ervan op te kijken als op zaterdag een Amerikaanse schoolbus naast een plein parkeert en raadsleden van GroenLinks, Gemeentebelangen, VVD en Behoorlijk Bestuur Bergen uitstappen.

Lees hier verder