Bergen Helpt!

Wat is de stand van zaken voor wat betreft onze Oekraïense medebewoners?

Daarover deden wij in augustus verslag en nu een vervolg. Ik stel vragen aan Alexandre, bestuurslid van de Stichting Bergen Helpt en zelf afkomstig uit Oekraïne.

“De Oekraïners in Bergen hebben contact met familie en vrienden daar en zijn erg ongerust, onder andere vanwege de nucleaire dreigingen, naast het toch al heftige oorlogsgeweld in Oekraïne. Er worden daar op dit moment massaal jodiumtabletten uitgedeeld aan de bevolking en militairen krijgen beschermende loodpakken tegen straling. Charkov is bevrijd, maar de dorpen rond Charkov worden nog steeds beschoten en daar vallen veel slachtoffers. En dat geldt voor meer ontzette gebieden. In de media lezen we hier trouwens maar weinig over.
Sinds de mobilisatie in Rusland wordt er ook in Oekraïne gemobiliseerd. Veelal vrijwilligers, maar  er worden ook gewoon mannen van straat geplukt.”

Alexandre hoort dat velen zich afvragen: “Wanneer wij terug kunnen, komen wij dan in Oekraïne of in Rusland?”
De verhalen zijn natuurlijk wisselend omdat ieder weer uit een ander gebied komt. Maar zorgen maakt iedereen zich.

Wat kan Stichting Bergen Helpt doen?
Alexandre: “Op dit moment hebben we een ruimte nodig waar Oekraïners elkaar kunnen ontmoeten. Want ook de gemeente is er nu van overtuigd dat men langer hier zal moeten blijven. Dus zijn we bezig met het opzetten van een ontmoetingscentrum. Want het is heel belangrijk dat men zijn ervaring kan delen en elkaar kan steune.”

www.bergenhelpt.nl  NL76RABO 0190 3486 74

Yvon Bos Eijssen