Ben jij... nog geen vriend van de Ruïnekerk?

Ben jij... nog geen vriend van de Ruïnekerk?

Hallo beste lezers van de Flessenpost.

Ik ben Susannah Olieux, ik woon bij Antwerpen en ik ben glaskunstenaar! Regelmatig ben ik bij mijn verloofde in Wimmenum (Egmond aan den Hoef) en samen gaan wij graag richting Bergen.
Wij genieten vanaf het terras van De Pilaren met een heerlijk glas wijn van de prachtige Ruïnekerk. Ik was erg verbaasd te horen dat de Ruïnekerk moeite heeft om financieel rond te komen.
In Vlaanderen wordt het cultureel erfgoed beheerd door een erfgoedcel. Dergelijke cellen zijn actief in verschillende steden en coördineren lokale initiatieven met betrekking tot cultureel erfgoed.
Een erfgoedcel spant zich op heel diverse manieren in voor het cultureel erfgoed in een regio of stad. Zo zijn er de publieksprojecten. Daarmee maakt zij het lokaal erfgoed bekend bij het publiek.
De bewaring en inventarisering van dat erfgoed is ook een belangrijke opdracht!

Ik voelde mij direct geïnspireerd om Vriend te worden van de Ruïnekerk! Natuurlijk moeten wij met elkaar zorgdragen dat dit cultureel erfgoed mag blijven bestaan!
Ook al woon ik de helft van de maand in België, ik wil graag mij steentje bijdragen aan het in stand houden van deze prachtige Ruïnekerk in Bergen! U toch ook?

“Het is vijf voor twaalf voor dit unieke cultureel historische erfgoed in het centrum van Bergen.

De financiële situatie is rampzalig. Als we niets doen, moet de Ruïnekerk die wordt gebruikt voor tal van sociaal-culturele evenementen binnen afzienbare tijd de deuren sluiten.”

De inkomsten blijven zwaar achter bij de uitgaven. Onderhoud en exploitatie van de Ruïnekerk moeten uit eigen middelen komen. Wij, Vrienden van de Ruïnekerk, proberen dit unieke erfgoed voor de toekomst te bewaren. Maar daar hebben we uw steun hard bij nodig.

Klik hier om vriend te worden.

U helpt de Ruinekerk:
– in stand te houden
– te restaureren
– te verfraaien
– multifunctioneel te maken
– technisch aan de hedendaagse norm aan te passen

U ontvangt:
– twee (digitale) nieuwsbrieven per jaar
– één Vriendendag of -avond per jaar
– kortingsaanbiedingen voor activiteiten
– dank voor uw betrokkenheid bij dit prachtige stukje Bergen

Wilt u eenmalig een donatie doen?
Dat kan natuurlijk ook. Maak uw donatie over onder vermelding van ‘eenmalige donatie’ en uw naam en adres, ten name van de Stichting Vrienden van de Ruïnekerk, bankrekeningnummer NL02ABNA0437040232.

ANBI instelling
De Stichting Vrienden van de Ruïnekerk is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat de stichting u een aantal interessante fiscale voordelen biedt.

Klik op de foto voor een uitvergroting.