Ben jij een zzp’er? Tips en tricks…

Bergenaar Peter Bosman schreef er een boek over

Ben jij een zzp’er? Tips en tricks…

Dankzij of ondanks de coronacrisis starten er veel mensen als zzp’er.  Uit onderzoek blijkt dat mensen die ‘gedwongen’ ondernemer worden net zoveel kans hebben om te slagen als mensen met andere startmotieven. Deze editie bevat ook alle regelingen voor ondernemers zoals TOZO en inkomensondersteuning.

Uitgeverij Publimix uit Bergen geeft de gids al vele jaren uit. Ditmaal dus een speciale editie. De groei van het aantal zelfstandige ondernemers zal doorzetten. Tot begin 2019 bleek dat vrijheid en de mogelijkheid om meer geld te verdienen de belangrijkste startmotieven waren. In 2021 is die motivatie drastisch gewijzigd, mensen starten een bedrijf omdat ze weinig kans denken te hebben op de arbeidsmarkt. Ook de beginsituatie van starters is anders, in 2019 gaven mensen hun baan op om voor zichzelf te beginnen. Als het eigen bedrijf niet zou lukken was de kans op een nieuwe baan nog redelijk groot. Nu starten veel mensen een eigen bedrijf vanuit een parttime baan of vanuit een re-integratietraject.

Coronasteun
De politiek helpt ondernemers met verschillende regelingen. Startersaftrek, mkb-vrijstelling, en het veranderde urencriterium zijn daar de belangrijkste voorbeelden van, maar ook regelingen in het kader van corona. Een belangrijk obstakel voor het starten van een eigen bedrijf blijft echter nog het ontbreken van een vangnet. Werknemers krijgen een uitkering als ze ontslagen worden, wie stopt met ondernemen heeft daar geen recht op.
De stijgende werkloosheid zal het komende jaar leiden tot een nieuwe golf van ondernemers. Verwacht wordt dat het UWV en re-integratiebureaus het druk gaan krijgen met het begeleiden van startende ondernemers. De praktijk leert dat de kwaliteit van deze ondernemers minstens zo goed is als die van andere starters. Wie via deze weg ondernemer wil worden, kan wel terugvallen op een ww-uitkering.

Succesfactoren
Motivatie en marktinzicht zijn de belangrijkste voorwaarden voor ondernemerssucces. Het maakt niet uit of dit ‘negatieve motivatie’ is (als ik niet onderneem heb ik niets te eten) of ‘positieve motivatie’ (ik heb een geweldig idee, ik wordt rijk). Als je maar gemotiveerd bent.
Daarnaast zijn kennis van wetten en ondernemersvaardigheden onontbeerlijk.
Een andere factor is de markt. Bedrijven die net ontslagrondes achter de rug hebben, zullen bij een aantrekkende economie niet snel vast personeel aannemen maar eerder zzp’ers inhuren. Daarnaast biedt de vergrijzing ook enorme mogelijkheden, de vraag naar arbeid lijkt de komende jaren voldoende.

De nieuwe ZZP Gids speelt in op de veranderende starter, in de nieuwe vijftiende druk worden verschillende manieren benoemd om te starten met hulp van de overheid. Daarnaast bevat het alle informatie over geldzaken, fiscale onderwerpen en de start van een eigen bedrijf. Alle belangrijke punten worden behandeld die elke startende ondernemer moet weten en kunnen.

Technische informatie:
ISBN: 978-90-74312-41-7
ZZP Gids, handboek voor zelfstandigen en freelancers
132 pagina’s gebonden
Prijs 24,50
Te bestellen via www.publimix.nl