Belangrijke bijeenkomst voor Bergense ondernemers

Bijeenkomst op 14 maart a.s.

Nederland gaat weer geleidelijk open! Stap voor stap versoepelen de coronamaatregelen. Daardoor hebben ondernemers weer meer ruimte om te ondernemen.

Vooruitkijken
Dat komt goed uit, want ondernemers van Bergen centrum willen graag vooruitkijken. Daarom hebben Yvo Smit (collega ondergetekende) en ik (ondergetekende) in november 2021 een aantal van u bezocht om een beeld te krijgen van wat er leeft in Bergen centrum. Waar zijn ondernemers tevreden over? En wat kan er beter?

Ondernemersbijeenkomst 14 maart 2022
Graag nodig ik u uit voor de ondernemersbijeenkomst op 14 maart 2022. De bevindingen koppel ik dan terug.
Tevens gaan we er in gezamenlijkheid voor zorgen dat er een antwoord komt op de volgende vragen:
-Met welke kansen en bedreigingen krijgt Bergen centrum de komende jaren te maken?
-Wat is de rol van de ondernemers, de gemeente Bergen en de vastgoedeigenaren als het gaat om het verzilveren van kansen voor de toekomst?
-Hoe kunnen de thema’s: ondernemerschap (retail en horeca), toerisme (natuur) en kunst en cultuur elkaar versterken?
-Hoe kan de samenhorigheid tussen en de organisatiekracht van ondernemers worden versterkt (met Vereniging Ondernemend Bergen, met Bijzonder Bergen of is een Ondernemersfonds of een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) een oplossing voor Bergen centrum)?

Ondergetekende is gevraagd om deze avond te begeleiden en u als onafhankelijke expert te helpen bij het formuleren van antwoorden op deze vragen.

Praat en beslis mee!
We hopen op 14 maart samen met u allen het glas te kunnen heffen op een mooie toekomst voor Bergen centrum. Ook wethouder Erik Bekkering van de gemeente Bergen zal aanwezig zijn. Laat weten of u er bij bent en meld u aan door een mail te sturen naar: [email protected].

Met vriendelijke groet,
Farzad Ghaus
Directeur Stad & Co/adviseur Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS)