BBC houdt enquête over centrumplannen Bergen Centrum

Deelname vraagt een kleine 10 minuten van uw tijd en is anoniem...

De ledenvergadering van de Bewonersvereniging Bergen Centrum heeft in maart van dit jaar de BBC Participatiecommissie herinrichting Plein Bergen benoemd. Het doel van deze commissie is om met een duidelijk BBC+ standpunt naar buiten te komen over de wijze waarop het Plein moet worden ingericht ná vaststelling van het [nieuwe] bestemmingsplan voor het centrum.

Dorpsplein Bergen
De gemeente gaat binnenkort een nieuw bestemmingsplan maken voor de noordkant van het Plein in het centrum van Bergen. Het betreft grofweg het gebied van het Dorpsplein bij de gesloopte Bakemaflat tot en met de voormalige ABN-AMRO Bank.

Omdat de BBC de gemeente van input wil voorzien, hebben ze een leden- en inwoners raadpleging georganiseerd. Langs thema’s die direct en indirect een rol gaan spelen in het bestemmingsplan, leggen ze de inwoners van Bergen een aantal algemene vragen voor die inzicht geven in wat men belangrijk vindt.
Het bestuur van de BBC zal de uitkomsten van deze brede raadpleging bundelen, publiceren (o.a.) in Flessenpost Bergen en (geanonimiseerd) aanbieden aan de gemeenteraad en het college.

Deelname vraagt een kleine 10 minuten van uw tijd en is anoniem.
Middels de hieronder staande link krijgt u toegang tot de enquête:
https://dashboard.enquetetools.nl/enq/28842bfb0465b7

De enquête blijft tot en met zondag 9 juli 2023 ONLINE.