Aftreden voorzitter Niek Weel van de Historische Vereniging Bergen

Aftreden na achttien jaar HVB-voorzitterschap

Aftreden voorzitter Niek Weel van de Historische Vereniging Bergen

Afgelopen dinsdagavond hield de Historische Vereniging Bergen NH (HVB) haar bijzondere ledenvergadering in een bomvolle Ruïnekerk. Met aansluitend een levendige lezing met fotomateriaal, smakelijk verteld door Jesse van Dijl van het Regionaal Archief Alkmaar.

De agenda was voorzien van stevige agendapunten die door de voorzitter Niek Weel kort en vlotjes behandeld werden. Onder andere de aangekondigde statuten met aanpassingen, de invoeging van de WBTR (Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen) en de voorgestelde contributieverhoging. De laatste contributieverhoging was zeventien jaar geleden.

De huidige voorzitter Niek Weel moest statutair, na achttien jaar voorzitterschap, aftreden. Door de vergadering werd hij, na langdurig applaus, benoemd tot ere-voorzitter. De zittende bestuursleden dankten Niek Weel voor zijn fantastische voorzitterschap, van verbinden, inspireren, luisteren en enthousiasmeren. Een echt mensenmens, een voortreffelijke voorzitter.
De voorzittershamer en bel werden door de oud-voorzitter Niek Weel overhandigd aan de nieuwe voorzitter Peter van Huissteden, die, na zijn introductie, met een luid applaus van harte welkom werd geheten.

Na de vergadering kondigde de vice-voorzitter Leo Rotthier een korte filmimpressie aan over de activiteiten van de Junior Ambassadeurs van het afgelopen jaar.
De nieuwe voorzitter introduceerde de spreker van deze avond Jesse van Dijl van het Regionaal Archief Alkmaar met een voordracht “Het Bergen van weleer”.
De HVB keek terug op een bijzonder jaar met de viering van haar 30-jarig bestaan en is inmiddels met 2130 leden een van de grootste Historische Verenigingen van Nederland met als uniek aspect de Junior Ambassadeurs.
Buiten de ledenvergadering en lezing was het voor de leden vooral ook een avond van elkaar gezellig ontmoeten met een hoog reüniegehalte. De avond was ook alleen toegankelijk voor leden. Mocht u lid willen worden dan kan dat via de website www.hvb-nh.nl.