Afgelopen weken hebben zich door de actie in de Flessenpost tientallen nieuwe donateurs voor de Ruinekerk gemeld

De Bergense tandarts Jan Kraak ontvangt kunstwerk

Afgelopen weken hebben zich door de actie in de Flessenpost tientallen nieuwe donateurs voor de Ruinekerk gemeld

Voorzitter Bert Wolven (l) van de Stichting Vrienden van de Ruïnekerk overhandigt een mooi zeegezicht van schilderes Maja Boot aan één van de vrienden, de Bergense tandarts Jan Kraak. “De prachtige kleuren doen me denken aan Terschelling. Het krijgt een mooi plekje in de wachtkamer.” Deze schilderijen, speciaal voor de Ruïnekerk gemaakt op de Art-Battle tijdens de Kunst10Daagse, zijn voor díe Vrienden die zich als eerste meldden.

Afgelopen weken hebben zich door de actie in de Flessenpost tientallen nieuwe donateurs voor de Ruïnekerk gemeld.
Het totaal aantal Vrienden benadert daarmee de 500. “En daar zijn we vanzelfsprekend blij mee, maar we zijn er nog lang niet”, aldus Bert Wolven, voorzitter van de Stichting Vrienden van de Ruïnekerk.
“Dus sluit u zich svp ook bij ons aan als Vriend.”

Het is vijf voor twaalf voor de Ruïnekerk, het unieke cultureel historisch erfgoed in het centrum van Bergen. De financiële situatie is rampzalig. Als we niets doen, moet de Protestantse Kerk, die daarnaast wordt gebruikt voor tal van evenementen, binnen afzienbare tijd de deuren sluiten.

De inkomsten blijven zwaar achter bij de uitgaven. Onderhoud en exploitatie van de Ruïnekerk moeten uit eigen middelen komen. Wij, Vrienden van de Ruïnekerk, proberen dit unieke erfgoed voor de toekomst te bewaren. Maar daar hebben we uw steun hard bij nodig.
Sluit u daarom aan bij onze Vriendenclub.
Met een jaarlijkse donatie van (minimaal) € 25,- draagt u bij tot de instandhouding van dit prachtige monument. U kunt zich opgeven via [email protected]

U helpt de Ruïnekerk:
– in stand te houden
– te restaureren
– te verfraaien
– multifunctioneel te maken
– technisch aan de hedendaagse norm aan te passen

U ontvangt:
– twee (digitale) nieuwsbrieven per jaar
– één Vriendendag of -avond per jaar
– kortingsaanbiedingen voor activiteiten
– dank voor uw betrokkenheid bij dit prachtige stukje Bergen

Wilt u eenmalig een donatie doen?
Dat kan natuurlijk ook. Maak uw donatie over onder vermelding van ‘eenmalige donatie’ en uw naam en adres, ten name van de Stichting Vrienden van de Ruïnekerk, bankrekeningnummer NL02ABNA0437040232.

ANBI instelling
De Stichting Vrienden van de Ruïnekerk is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat de stichting u een aantal interessante fiscale voordelen biedt.