Aanleg glasvezelnetwerk gestart

Voor de aanleg van het glasvezelnetwerk heeft de gemeente E-fiber toestemming gegeven te graven in de openbare ruimte

Komende tijd is E-fiber in de gemeente bezig met de aanleg van het glasvezelnetwerk. Dit doen zij wijk voor wijk. Enkele dagen voordat ze beginnen in een straat, ontvangt u als bewoner van hen een brief. De werkzaamheden zullen voor beperkte overlast zorgen, maar dit duurt volgens E-fiber vaak niet langer dan drie dagen.

Graven in het groen
Voor de aanleg van het glasvezelnetwerk heeft de gemeente E-fiber toestemming gegeven te graven in de openbare ruimte. Het betekent dat er naast het openbreken van stoepen en wegen ook gegraven wordt in bermen en groenstroken. Soms gaat dat helaas ten koste van struiken en groen. De gemeente gaat deze schade herstellen. Dat gebeurt niet altijd meteen, omdat er rekening moet worden gehouden met het juiste seizoen om struiken aan te planten.

Kadastergrenzen
E-fiber legt de glasvezelkabel aan in het door de gemeente vastgestelde bestaande kabel- en leidingentracé en zij graven dus alleen in grond die eigendom is van de gemeente. Deze openbare gronden moeten dus vrij zijn of gemaakt worden voor de aanleg van het glasvezelnetwerk.

Meer informatie
Hebt u vragen over de werkzaamheden, het herstellen van gemeentegroen en kadastrale grenzen dan kunt u contact opnemen met E-fiber via 0186 – 724152. Op www.bergen-nh.nl vindt u onder ‘werkzaamheden’ meer informatie over de aanleg van het glasvezelnetwerk en de rol van de gemeente.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.bergen-nh.nl