Deel

advertentie

Aangepast bestemmingsplan voor Aldi Bergerweg

Wethouder Valkering geeft aan te hopen dat alle punten van de provincie goed zijn verwerkt

Aangepast bestemmingsplan voor Aldi Bergerweg

Het college heeft dinsdag ingestemd met een gewijzigd bestemmingsplan voor de locatie Bergerweg 125, de huidige locatie van horecagroothandel Scholten. Het plan is dat de Aldi uit het centrum van Bergen verhuist naar deze locatie. Bij de supermarkt worden 14 appartementen en 24 woningen gerealiseerd. Het bestemmingsplan lag vanaf 31 juli zes weken ter visie; in die periode is door geen enkele inwoner of belangenorganisatie uit Bergen een zienswijze ingediend. Vanwege een zienswijze van de Provincie Noord-Holland is het plan aangepast.
In het bestemmingsplan wordt nu meer aandacht besteed aan een verkeersveilige aansluiting van het bouwplan op de Bergerweg. Zo is er een veilige fietsoversteek opgenomen met een aparte afslag en wordt de snelheid op de Bergerweg teruggebracht van 80 naar 50 kilometer per uur door het verplaatsen van het bebouwde kom bord. De gemeente neemt op dit punt alle adviezen van de provincie over.

Eerder al liet de gemeente Bergen weten meer aandacht te hebben besteed aan het ontwerp van het bouwplan. De provincie had namelijk vraagtekens gezet bij de ruimtelijke kwaliteit. Om die kwaliteit te borgen is niet alleen een nieuw ontwerp gemaakt maar ook een speciaal beeldkwaliteitsplan opgesteld. Hiermee wordt ook aan deze zorg van de provincie tegemoet gekomen.

Weidewinkel
De gemeente en provincie verschillen van mening over of de huidige locatie valt aan te merken als ‘bestaand stedelijk gebied’. Nieuwe winkels mogen volgens de provinciale regels alleen binnen bestaand stedelijk gebied worden gebouwd. Anders is sprake van een verboden ‘weidewinkel’. Om hierover duidelijkheid te krijgen, heeft de gemeente advies gevraagd aan twee experts op het gebied van het bestuursrecht: mr. Lam en professor Nijmeijer. Zij zijn beiden verbonden aan de Radboud Universiteit. In hun onafhankelijke advies komen zij tot de conclusie dat de huidige horecagroothandel valt aan te merken als bestaand stedelijk gebied. Met de uitkomst van dit advies is er volgens de gemeente geen grond meer voor dit bezwaar van de provincie.

Goede hoop
Wethouder Valkering geeft aan te hopen dat alle punten van de provincie goed zijn verwerkt: “We hebben de zienswijze van de provincie goed bestudeerd en met de meest gerenommeerde juristen en adviesbureaus van Nederland het plan aangepast. Dat doen we omdat de provincie voor ons een belangrijke partner is en we willen laten zien dat we haar zienswijze serieus nemen. Nu we het plan hebben aangepast, hopen we werk te kunnen maken van de opdracht van de gemeenteraad ‘geen Aldi in het centrum’ en zo rust te kunnen brengen in het dorp Bergen.”

Op agenda commissie en raad
Het bestemmingsplan staat op 24 november op de agenda van de commissie Bestemmingsplannen en wordt op 10 december in de gemeenteraad besproken.

advertentie

Meer 'Politiek':

Opnieuw steun voor ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties

5 maart 2021

Coronavoorstel verlenging financiële compensatie tot 1 juli 2021

De gemeenteraad heeft gisteravond unaniem ingestemd met het verlengen van de coronasteun aan maatschappelijke organisaties, verenigingen en instellingen. “Het gaat om het bieden van meer ‘armslag’ op korte termijn. We weten niet hoe lang deze situatie nog duurt. Wat we wel weten is dat de situatie in bepaalde situaties nijpend is”, aldus wethouder Erik Bekkering. Het is zoeken naar een financiële balans tussen de landelijke (financiële) steunmaatregelen en lokale financiële maatregelen. Vorig jaar november werd besloten tot een corona steunpakket van de gemeente. Dit pakket sloot aan op de maatregelen van de rijksoverheid. Ondanks al deze maatregelen krijgt de gemeente signalen dat een deel van de ondernemers zich niet of onvoldoende gesteund voelt. Ook wordt gevreesd dat ondernemers later in de problemen komen, omdat ze nu nog uitstel van betalingen krijgen voor zaken als de gemeentelijke belastingen. Het voorstel betreft collectieve maatregelen die ten goede komen aan de dorpen en individueel maatwerk om getroffenen te ondersteunen. “Om te zorgen dat het economisch en maatschappelijk leven in Bergen blijft bestaan, is het belangrijk om beide op diverse manieren te blijven ondersteunen”, aldus wethouder Bekkering. De voorgestelde verlengde maatregelen bestaan onder andere uit: o Financiële steun voor partijen met een maatschappelijke doelstelling; o Verlenging van de looptijd van het lokale Herstelfonds Bergen; o Aanvragen bij de rijksoverheid van de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties. Deze wordt na ontvangst uitgekeerd aan de huurders in de buitensportsector; o Maatwerk bij het innen van de gemeentelijke belastingen; o Verlenging verruiming terrassen tot 25-10-2021 mits passend binnen landelijke richtlijnen; o Steun en advies aan midden- en kleinbedrijf in aanvulling op landelijke steunmaatregelen. Einddatum en bedrag voorstel voor verlenging steunmaatregelen De voorgestelde steunmaatregelen gelden tot 1 juli 2021. Hiervoor wordt € 193.000,- gestort in de bestemmingsreserve herstelfonds corona.

Update: Rechtbank Haarlem, “geen Lidl aan het plein in Bergen”

5 maart 2021

Alle beroepen Lidl ongegrond verklaard...

De rechtbank in Haarlem heeft woensdag 3 maart uitspraak gedaan in de procedure tussen de Lidl en de gemeente Bergen. De bestuursrechter heeft alle beroepen tegen het besluit van het college om geen Lidl toe te staan op de voormalig ABN AMRO-locatie op het Plein ongegrond verklaard.

Het Centraal Planbureau heeft de verkiezingsprogramma’s doorgerekend op de gevolgen voor decentrale overheden

5 maart 2021

Variërend van 0,4 miljard bij de SGP tot 4 miljard bij de PvdA

In de verkiezingsspecial van VNG Magazine stond een overzicht van de maatregelen voor gemeenten. Nu is er ook een financiële vertaling van beschikbaar.

Lezers met een mening: woningen bouwen

5 maart 2021

Er komen allemaal vakantieparken bij met dure woningen, voor ons niet te betalen en we mogen er ook niet permanent wonen

Wij, senioren echtpaar, wonen al meer dan 50 jaar in een wijk in Schoorl. Vele wonen inmiddels met twee of een persoon in deze (huur) gezinswoningen met 3 slaapkamers.

Bijeenkomsten nieuw parkeerbeleid op 16, 24 en 30 maart

5 maart 2021

U kunt zich aanmelden voor een van de online avonden

Het parkeerbeleid in de gemeente Bergen wordt vernieuwd. Dat is ook hard nodig, want we zien de parkeerdrukte toenemen in alle kernen.

Wijziging luchthavenverkeer Schiphol ter inzage

6 maart 2021

Informatiebijeenkomsten op 9 en 11 maart (online)

Tot en met maandag 29 maart 2021 kunt u uw zienswijze geven over de ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol en het daarvoor opgestelde milieueffectrapport.

De verkiezingen staan voor de deur. Weet jij al op welke partij je gaat stemmen?

5 maart 2021

Doe de StemWijzer 2021

Een kieswijzer vat de standpunten van politieke partijen ten aanzien van bepaalde onderwerpen samen. Het doel is de kiezers te ondersteunen bij hun besluitvorming.

Papieren parkeervignet blijft geldig tot nader order

Voorlopig uitstel digitaal aanvragen parkeervergunning

Het papieren vignet dat inwoners van de gemeente Bergen gebruiken voor parkeren blijft voorlopig geldig.

Belastingaanslag in aantocht

26 februari 2021

Hebt u vragen over de belastingaanslag?

Binnenkort ontvangt u uw gemeentelijke belastingaanslag voor 2021. U krijgt die via (digitale) post van Cocensus.

Verkiezingen Tweede Kamer op 15-16-17 maart 2021

26 februari 2021

Weet u al op wie u gaat stemmen?

Er zijn veel verschillen tussen politieke partijen en soms zien we door de bomen het bos niet meer. Toch zijn er ook overeenkomsten te vinden.

Enquête gemeente Bergen over vuurwerk

26 februari 2021

Ervaart u overlast of juist veel plezier tijdens de jaarwisseling

De gemeente Bergen wil graag weten wat de inwoners vinden van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Daarom voert het onafhankelijke bureau I&O Research komende maand een onderzoek uit in opdracht van de gemeente.

Heeft u ‘Prangende vragen’ aan wethouder Klaas Valkering?

4 maart 2021

Binnenkort opname nieuwe aflevering voor FlessenpostTV

Heeft u vragen aan de wethouder? Mail naar: [email protected] en Ruud Bredewold stelt ze!

Brandbrief bestuurders ten bate van lokale bedrijven

22 februari 2021

Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo: Rijksoverheid moet nu ingrijpen

“Een noodsignaal namens onze ondernemers” - dat is de kern van een brief van de vier portefeuillehouders van Economische Zaken van de BUCH-gemeenten aan het ministerie van Economische Zaken (EZ). De collegeleden van de gemeenten Uitgeest...

College stuurt brief naar andere gemeenten over motorenoverlast

19 februari 2021

Het college geeft in de brief aan dat samenwerking belangrijk is, omdat goede wet- en regelgeving nodig is op nationaal maar ook Europees niveau

Het college stuurt een brief naar alle gemeenten in Nederland over geluidsoverlast van motorvoertuigen. “Onze inwoners en ondernemers ondervinden veel geluidoverlast door motorvoertuigen en...

Actieplan voor 1 miljoen woningen (landelijk) in 10 jaar

19 februari 2021

Foto: Impressies herontwikkeling Scholtenlocatie Bergen

De komende 10 jaar moeten er 1 miljoen woningen uit de grond worden gestampt. Een coalitie van 34 organisaties op het gebied van wonen, bouwen en zorg en welzijn heeft daarvoor in samenwerking met gemeenten

Een nieuw jasje voor de gemeentekrant Bergen

19 februari 2021

Misschien mist u iets in de gemeentekrant? Laat het ons vooral weten

Met veel trots presenteert de gemeente Bergen u het nieuwe uiterlijk van onze gemeentepagina. Zoals u van ons gewend bent, blijven wij u informeren over actualiteiten, wegwerkzaamheden en leuke ‘weetjes’ uit de gemeente.

Lokale democratie in de frontlinie

19 februari 2021

Het aantal raadsleden dat te maken heeft met intimidatie en soms geweld schommelt al jaren tussen de 25 en 35 procent

De gemeente speelt een belangrijke rol bij het bestrijden van antidemocratische tendensen, constateert rechtsfilosoof en jurist Bastiaan Rijpkema.

D66: Stop het delen van persoonsinformatie door gemeenten zonder toestemming

19 februari 2021

Alexandra Otto, “Wij willen dat gemeenten vooraf toestemming vragen aan inwoners wanneer er persoonsinformatie wordt gedeeld met andere organisaties”

D66 Bergen NH wil dat inwoners niet langer zelf actief moeten aangeven dat zij bezwaar hebben bij het delen van persoonsgegevens. Zij zal de komende gemeenteraadsvergadering een motie indienen.

Opnieuw steun voor ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties

18 februari 2021

Coronavoorstel verlenging financiële compensatie tot 1 juli 2021

Het college van Bergen stelt aan de gemeenteraad voor om in het kader van corona opnieuw ondersteuning te geven aan maatschappelijke organisaties, verenigingen en instellingen.

KIES Lokaal – Middeninkomens hebben geen toegang tot de sociale huursector

12 februari 2021

Delversduin biedt meer kansen

KIES Lokaal wil dat de woningbouw in de gemeente Bergen tegemoet komt aan de behoefte die er in onze gemeente is. Die behoefte is bij onze eigen inwoners heel groot.

Profielschets burgemeester van de gemeente Bergen officieel vastgelegd

12 februari 2021

Op de foto: links D66-raadslid Marcel Halff en rechts commissaris van de Koning Arthur van Dijk

De gemeenteraad van Bergen stelde afgelopen dinsdagavond in De Blinkerd de profielschets voor de nieuwe burgemeester officieel vast.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

12 februari 2021

Ruud Bredewold interviewt wethouder Antoine Tromp

Ruud Bredewold stelt ‘Prangende vragen’ aan wethouder Antoine Tromp van D66.

Molenweidtje wordt tijdelijk geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer

9 februari 2021

In de komende jaren komt er door deze ontwikkelingen meer vrachtverkeer/bouwverkeer

Verschillende deelgebieden rondom het Molenweidtje worden de komende jaren (her)ontwikkeld. Zwembad De Beeck wordt gebouwd, op het BSV-terrein...

College wil investeren in culturele identiteit

9 februari 2021

Gemeente Bergen als culturele buitenplaats

Kunst in uitvoering, kunst voor iedereen en kunst in de kern. Dat zijn de drie hoofdlijnen van de nieuwe Cultuurnota waarmee het college dinsdag heeft ingestemd.

CDA tegen zonnepanelen in bollengebieden

5 februari 2021

De agrariërs die in dat gebied hun bollen telen, vonden van het begin af aan dat het een slecht idee is

De CDA-fractie is tegen het plaatsen van zonnepanelen in het landschap zonder dat er draagvlak is bij de landeigenaren.

‘Maak van de Schoorlse Duinen een Nationaal Park’

9 februari 2021

Het college van Bergen heeft in een brief aan de provincie adhesie betuigd aan de oproep om van de Schoorlse Duinen een Nationaal Park te maken

De Stichting ter behoud van het Schoorlse en Noord-Kennemerduingebied heeft de provincie hiertoe eerder opgeroepen.

Gemeenten starten informatiecampagne rond Tweede Kamerverkiezingen

5 februari 2021

Vrijwel alle scholen en verzorgingshuizen worden dit keer niet gebruikt als stemlokaal

De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn op 17 maart. Dan zullen er nog steeds coronamaatregelen gelden. Dus maken de gemeenten Bergen...

College in gesprek met agrariërs Egmond over zoekgebied zonnepanelen

5 februari 2021

Bij enkele agrariërs in de Egmonden is onrust ontstaan over de participatie rond de plaatsing van zonnepanelen in de gemeente Bergen

Het gaat om een agrarisch gebied in Egmond-Binnen dat is aangewezen als zoekgebied voor zonnepanelen.

Plannen rond Aldi opnieuw uitgesteld

29 januari 2021

De raad wilde de relatie met de provincie niet helemaal op de spits drijven.

De VVD (Meis de Jongh) vond en vindt het cruciaal dat de provincie meewerkt en diende daarom een motie in om het agendapunt aan te houden...

Fietsrotonde op kruising Laanweg-Sportlaan in Schoorl

29 januari 2021

Nieuwe inrichting centrumplan Duindorp Schoorl

In de raadsvergadering van donderdag 28 januari 2021 hebben het college en de raad overeenstemming bereikt over de invulling van het amendement...

Regionale Energiestrategie krijgt vorm

29 januari 2021

Participatieavond over duurzame energieopwekking op 2 februari

Inwoners van de gemeente Bergen worden uitgenodigd voor het bijwonen van een participatieavond over duurzame energieopwekking...

Welke vrouw verdient de Ribbius Peletier-penning?

29 januari 2021

Kent u iemand die een actieve rol vervult voor vrouwen in de politiek?

Welke vrouw verdient een onderscheiding voor haar inzet voor vrouwen in de Noord-Hollandse politiek? Welke vrouw is een politiek voorbeeld voor andere vrouwen?

De begroting 2021 in één oogopslag

29 januari 2021

Naast de begroting voor 2021 maakt de gemeente ook een financieel overzicht voor de komende jaren; de meerjarenbegroting

Een gemeentebegroting is geen eenvoudige kost. Dat horen wij regelmatig. Daarom hebben we de begroting voor 2021 weergegeven in een...

Aanpak twee verloederde locaties in Catrijp Schoorl

29 januari 2021

Wethouder Klaas Valkering: "Het feit dat we nu deze twee plekken kunnen aanpakken, is goed nieuws"

Het is veel inwoners al jaren een doorn in het oog en al eerder is aandacht gevraagd voor de 'rotte plekken' in Schoorl.

Inschrijven Flessenpost uit Bergen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Bergen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug