Aan tafel met… Stichting Welzijn Bergen

Aan tafel met… geeft mensen uit het dorp de gelegenheid om hun verhaal of kennis te delen met anderen

Aan tafel met… Stichting Welzijn Bergen

Stichting Welzijn Bergen is de welzijnsorganisatie voor inwoners van de gemeente Bergen, jong en oud, die een steuntje in de rug nodig hebben in hun dagelijks leven. Het Jongerenwerk en het Volwassenenwerk hebben hierbij hun eigen specialisten en hun eigen werkgebied. Wil je weten wat de Stichting Welzijn Bergen allemaal doet en eventueel voor jou kan betekenen? Schuif aan bij deze Aan tafel met…. in PostaanZee.

Stichting Welzijn Bergen
Er wordt gewerkt vanuit 10 locaties, verspreid over de gemeente Bergen en 1 in Uitgeest. Er zijn 3 wijksteunpunten, 1 centraal bureau, 5 jongerencentra en 1 buurthuis. Er zijn ongeveer 20 vaste medewerkers en ongeveer 450 vrijwilligers. Het Volwassenenwerk biedt onderdak aan en helpt bij sociale initiatieven. Deze kunnen zijn opgezet door inwoners van de gemeente of door medewerkers van Welzijn Bergen.

Denk aan huiskamers, sport en bewegen voor ouderen, samen eten, de PlusBus, WonenPlus, mantelzorgondersteuning etc. Stichting Welzijn Bergen biedt ondersteuning met behulp van vrijwilligers en professionele ondersteuning als het moet. Hiervoor werken de welzijnscoaches nauw samen met het Sociaal Team van de gemeente. De uitdaging is om op tijd voor te sorteren op de vragen en problematiek die op dit moment spelen. Denk aan stijgende armoede, vereenzaming, toename van aantal dementerende ouderen en hun mantelzorgers.

Wanneer
Je bent van harte welkom tijdens deze Aan tafel met… op donderdag 9 november van 13.30 tot 15.00 uur bij PostaanZee, Voorstraat 82A, Egmond aan Zee. De toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig. Schuif aan!

Aan tafel met…
Aan tafel met… geeft mensen uit het dorp de gelegenheid om hun verhaal of kennis te delen met anderen. Dit kan een interessant beroep zijn, een leuke hobby, een onderwerp dat je na aan het hart ligt of iets interessants dat je hebt (mee)gemaakt. De tafel in PostaanZee biedt zo een podium voor interessante workshops, verrassende presentaties en boeiende verhalen. Als je zelf eens een Aan tafel met… wilt verzorgen, kun je je aanmelden bij de medewerker van de bibliotheek.

Stichting Welzijn Bergen, Heereweg 150, 1871 EM Schoorl, www.welzijnbergen.nl