Deel

advertentie

Aan de slag met ‘groen’ beleid

Wethouder Erik Bekkering: “Gemeente Bergen is misschien wel de groenste gemeente van Nederland...

Aan de slag met ‘groen’ beleid

De natuur in de gemeente Bergen is prachtig. Niet alleen vanwege de zee en de duinen; ook in de kernen, wijken en straten is veel groen aanwezig. De gemeente beheert een groot deel van dat groen. Hoe we dat de komende tien jaar willen doen, staat in het concept groenbeleidsplan. In de aanloop naar het plan konden inwoners laten weten wat zij belangrijk vinden. Dit kon tijdens twee digitale gespreksavonden en door het invullen van een enquête op www.ikdenkmeeoverbergen.nl. Ook werd inwoners gevraagd particuliere bomen aan te melden voor de waardevolle bomenlijst. Het college legt het groenbeleidsplan op 16 december voor aan de gemeenteraad.

Groenbeheer met oog voor de toekomst
Een groot deel van het nieuwe beleidsplan gaat over het onderhoud van het groen dat er al is. Daarnaast zijn er ontwikkelingen waarmee de gemeente rekening wil houden de komende jaren. Wethouder Erik Bekkering: “Gemeente Bergen is misschien wel de groenste gemeente van Nederland, en dat willen we graag zo houden. Groen is belangrijk voor ons, ook met het oog op de toekomst. Daarom bevat het groenbeleidsplan ambities die gaan over klimaatbestendigheid, biodiversiteit, gezondheid en het versterken van de identiteit van de kernen.”

Duurzaam bomenbeleid zorgt voor biodiversiteit
De gemeente maakt zich zorgen over de afname van biodiversiteit. Groen heeft een positief effect op alles wat groeit en bloeit: daarom gaat de gemeente de komende tien jaar inzetten op een duurzaam bomenbeleid. Dit houdt in dat bomen goed worden onderhouden, zodat ze gezond kunnen groeien en oud worden. Ook ecologisch maaien, bermbegrazing door schapen en bloemrijke bijen- en vlinderlinten zijn belangrijk.

Klimaatverandering
Bomen en groen nemen fijnstof en CO2 op en zorgen voor schaduw en koelte. Met het aanplanten van extra bomen en goede zorg voor de huidige, waardevolle bomen, vergroot de gemeente het totale oppervlakte van het groen. Zo is er nog meer profijt van de schaduwwerking van bomen en kan er meer regenwater worden opgevangen en afgevoerd.

Groene omgeving nodigt uit tot bewegen
Veel groen nodigt uit tot bewegen en zorgt voor een gezondere leefomgeving. In het beleidsplan benadrukt de gemeente het belang van gezondheid door onder meer afspraken te maken over het vermijden van chemische bestrijdingsmiddelen, het creëren van natuurspeelplaatsen en het vergroenen van schoolpleinen.

Identiteit
De sfeer in de kernen wordt mede bepaald door het aanwezige groen en de bomen. In elke kern is dat weer een beetje anders. In het beleidsplan staan manieren waarop de gemeente de identiteit en herkenbaarheid van de verschillende kernen wil versterken. Manieren om dat te doen zijn het aanbrengen van streekeigen beplanting en het inzaaien met plantensoorten die in de omringende gebieden voorkomen. Bij de ontwikkeling van nieuwbouwwijken moet rekening gehouden worden met bestaande groene verbindingen.

Betrokken inwoners
Groen is een onderwerp dat veel inwoners aan het hart gaat. De digitale meedenkavonden en de resultaten van de enquête leverden veel goede ideeën en inzichten op. Een aantal daarvan is meegenomen in het plan. Zo gaat de gemeente onderzoeken of de aanleg van een voedselbos en pluktuinen mogelijk zijn en komt er meer aandacht voor natuur-inclusief bouwen. Inwoners kunnen in de toekomst altijd helpen met het vergroenen van de gemeente door meer groen te planten in hun tuin en door minder te bestraten.

advertentie

Meer 'Politiek':

Provincie boos over Plan Dorp en Duin in Egmond

28 januari 2022

Advocatenkantoor ziet vooralsnog geen reden om Plan Dorp en Duin af te blazen

In een reactie voorafgaand aan de commissievergadering liet het college weten dinsdag te reageren op de ingekomen brief van de provincie. ‘Er is contact geweest met de provincie en er is gevraagd om meer duiding, maar vooralsnog nog geen verder antwoord op onze vragen’, aldus wethouder Klaas Valkering.

Reactie van Stichting Mooier Bergen op nieuwbouwplannen Plein

28 januari 2022

Geacht college,

Op dit moment ligt een tweetal omgevingsvergunningen voor de gebiedsontwikkeling Mooi Bergen 2.0 in de kern Bergen ter inzage.

Sloopvergunning voor Bakemaflat afgegeven

26 januari 2022

Sloop gepland voor de zomer

Het college heeft onlangs een sloopvergunning afgegeven voor de Bakemaflat in het centrum van Bergen. De flat staat al lange tijd op de nominatie om te worden afgebroken en is inmiddels intern al voor een groot deel onklaar gemaakt. De sloop van de flat luidt de start in van de werkzaamheden aan het Dorpsplein.

Verkiezing voor onze gemeenteraad komt eraan!

28 januari 2022

Maar wat is en doet de gemeenteraad nou precies?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen stemt u op de kandidaten voor de gemeenteraad van onze gemeente. De kandidaten met de meeste stemmen komen als raadslid in de gemeenteraad. Hierdoor oefent u invloed uit op de keuzes die de raad maakt.

Op weg naar een beleidsnota beeldbepalend erfgoed in Bergen

25 januari 2022

Het aanwijzen van beeldbepalende panden zorgt voor behoud van het straatbeeld

Het college van de gemeente Bergen wil beeldbepalende panden aanwijzen. Hiervoor wordt een beleidsnota beeldbepalend erfgoed opgesteld. Ook stelt het college geld beschikbaar om een pilotonderzoek te starten om ervaringen op te doen...

PvdA Egmond-Bergen-Schoorl

21 januari 2022

Sociaal, Groen, meer Huizen

Vandaag, twee maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen, maakt de PvdA het verkiezingsprogramma https://bergen.pvda.nl/standpunten/ en de kandidatenlijst bekend...

Kandidatenlijst VVD: Fris nieuw team met een ander geluid

21 januari 2022

Lijsttrekker Meis de Jongh: ‘Het nieuwe VVD-team staat voor Verantwoordelijk, Vertrouwd en Dichtbij. Daar gaan we voor!'

De VVD Bergen staat klaar met een fris nieuw team voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 -15 -16 maart 2022. De VVD valt op omdat de partij met een lijst komt waarop veel nieuwe en jonge gezichten staan.

Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen…

21 januari 2022

Verkiezingsprogramma D66 aan de hand van thema's

D66 heeft haar verkiezingsprogramma opgedeeld in een aantal voor de partij belangrijke thema’s.

Bewonersvereniging Bergen Centrum blij met bouwplannen Bergen Centrum

18 januari 2022

De discussie over een vernieuwde invulling van het centrum in Bergen is al geruime tijd bezig

Het bestuur van de Bewonersvereniging Bergen Centrum (BBC) is verheugd over de plannen zoals de gemeente Bergen en BOT Bouw uit Heerhugowaard deze onlangs voor het centrum hebben gepresenteerd.

Verdrievoudiging van bedreigingen en geweld tegen gemeenteraadsleden

19 januari 2022

De NOS en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden stuurden alle ruim 8000 raadsleden een mail met het verzoek een vragenlijst over hun werk in te vullen

Bedreigingen en geweld tegen gemeenteraadsleden zijn in een paar jaar verdrievoudigd en het werk is een stuk minder leuk geworden door coronabeperkingen. Toch stelt driekwart van de zittende raadsleden zich weer verkiesbaar bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Nieuwe partij ONS DORP maakt verkiezingsprogramma en kandidatenlijst bekend

14 januari 2022

zestien gemotiveerde en enthousiaste kandidaat-raadsleden

Vandaag, twee maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen, maakt ONS DORP het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst bekend.

Burgemeester Lars Voskuil, “Voor 2022 ben ik hoopvol en optimistisch’

14 januari 2022

Vanaf de top van vuurtoren Jan van Speyk in Egmond aan Zee het nieuwjaarsverhaal van burgemeester Lars Voskuil en kinderburgemeester Thomas Meereboer

Mijn optimisme wil ik heel graag overdragen op alle mensen’, aldus de burgemeester. En Thomas wil in zijn laatste jaar als kinderburgemeester graag in 2022 nog een jeugdlintje uitreiken.

De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan

14 januari 2022

Elke stem telt...

In maart dit jaar worden de verkiezingen voor de gemeenteraad gehouden. Op deze gemeentepagina brengen wij u regelmatig op de hoogte van het verkiezingsnieuws. U kunt de informatie ook lezen via onze website www.bergen-nh.nl/verkiezingen.

Brandbrief gemeenteraad en college Bergen NH

11 januari 2022

‘Laat onze ondernemers weer ondernemen’

In navolging van de brief van college en gemeenteraad Bergen nu ook een oproep namens alle zestien burgemeesters van regio NHN aan de minister-president.

Annemieke Born nieuw VVD-raadslid

7 januari 2022

Ter vervanging van de uitgestapte Laura Hoogendonk

Het Bergense VVD-raadslid Laura Hoogendonk stapte eind vorig jaar op als raadslid voor de VVD. In een brief aan de raad schreef ze dat ze zich heeft teruggetrokken van de kieslijst voor de komende raadsverkiezingen...

Vanaf 1 januari 2022 meer subsidie voor isolatie en warmtepomp

7 januari 2022

Niet 20 maar 30%

Per 1 januari gelden nieuwe subsidieregels als je je woning wilt verduurzamen. Vanaf dan krijg je, als je twee verduurzamingsmaatregelen neemt, niet 20% van de kosten vergoed, maar 30%. Tot verduurzamingsmaatregelen worden isolatie gerekend (vloer-, dak-, spouwmuurisolatie of HR++glas) en ook de aanschaf van een warmtepomp of een hybride warmtepomp.

Kerstboodschap van het college Bergen NH (filmpje)

24 december 2021

Samen maken we de gemeente Bergen misschien wel tot de mooiste gemeente van Nederland

Burgemeester Lars Voskuil, D66-wethouder Antoine Tromp, CDA-wethouder Klaas Valkering, KIES Lokaal-wethouder Erik Bekkering en VVD-wethouder Arend Jan van den Beld.

College Bergen in verzet tegen versnelde gaswinning

24 december 2021

Kans op aardbevingen niet uitgesloten

Het college van Bergen adviseert de minister van Economische Zaken en Klimaat dringend om de gasvelden in Bergen niet sneller leeg te pompen. Die versnelde gaswinning is onderdeel van het nieuwe winningsbesluit voor diverse gasvelden in Noord-Holland waaronder de gasvelden onder Bergen aan Zee en Groet. De winning in deze velden zou worden afgebouwd, maar het tegenovergestelde lijkt nu te gebeuren.

Twintig sociale huurappartementen in Groet

21 december 2021

Definitief ruimtelijk kader voor herontwikkeling Petrusschool

Het college van de gemeente Bergen heeft het definitieve ruimtelijk kader voor de herontwikkeling van de voormalige Petrusschool in Groet vastgesteld na participatie met omwonenden en belanghebbenden. De voormalige school maakt plaats voor twintig sociale huurappartementen.

KIES Lokaal en VVD: extra steun nodig voor lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties

21 december 2021

Ondernemers kunnen wel een financiële tegemoetkoming aanvragen maar we merken in de praktijk dat deze niet voor iedereen van toepassing is.

De fracties van KIES Lokaal en de VVD van de gemeenteraad in Bergen vroegen 21 december via een motie het college van B&W om zo spoedig mogelijk met een voorstel te komen hoe lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties, indien aantoonbaar gedupeerd door de nieuwe lockdown, financieel dan wel via andere maatregelen vanuit de gemeente extra kunnen worden ondersteund.

Nog geen toestemming voor kunstwerk nieuwe raadszaal in De Beeck

20 december 2021

Raad: Er hangt nog genoeg kunst in de opslag...

Het voorstel om een Bergense kunstenaar uit te nodigen om een kunstwerk te maken voor 20.000 euro voor de nieuwe raadzaal van Bergen, is ingetrokken. De gemeente krijgt volgend jaar een nieuwe raadzaal in het multifunctionele centrum De Beeck.

Eerste probleemlocaties wateroverlast aangepakt

21 december 2021

Wat kunnen bewoners en bedrijven doen?

De wateroverlast in de gemeente Bergen in juni van dit jaar had veel impact. Dat bleek ook uit de vele foto’s en filmpjes die de gemeente na een oproep mocht ontvangen.

Ex-waarnemend burgemeester Peter Rehwinkel schuift door naar nieuwe gemeente Dijk en Waard

3 december 2021

De benoeming van de waarnemend burgemeester gaat in op 1 januari 2022

In goed overleg met de lijsttrekkers/beoogd fractievoorzitters van de nieuwe gemeente Dijk en Waard heeft commissaris van de Koning Arthur van Dijk besloten dr. J.P. (Peter) Rehwinkel te benoemen tot waarnemend burgemeester.

Lezers met een mening: Uniek museum dreigt te verdwijnen uit de gemeente Bergen

3 december 2021

Het is inmiddels 1 minuut voor 12 voor de Wunderkammer van Nederland

Het voor Nederland unieke museum “Wunderkammer Nicolaes Witsen” in Egmond aan den Hoef zal, als het aan de huidige gemeenteraad ligt, spoedig plaats moeten maken voor een “Bourgondisch Restaurant”

College past doelgroepenverordening aan

30 november 2021

Wethouder Klaas Valkering: "Zodra de wetswijziging van kracht is, kan de Bergense voorrangsregel opnieuw worden ingevoerd"

In samenspraak met het Ministerie van BZK is de doelgroepenverordening van de gemeente aangepast. Deze aanpassing was nodig nadat het ministerie oordeelde dat een Bergense regel om inwoners voorrang te geven bij de bouw van nieuwe koopwoningen niet paste binnen de huidige huisvestingswet. De aangepaste verordening is ter vaststelling naar de gemeenteraad gestuurd.

Lezers met een mening: Zie, de maan schijnt door de monumentale bomen

26 november 2021

Het betreft de boomsoort Pinus sylvestris oftewel de Grove Den

Zie, de maan schijnt door de bomen’ klinkt op dit moment met grote regelmaat op schoolpleinen, vanuit kinderzitjes, bakfietsen en midden in de supermarkt.

Meer aandacht voor natuur bij omgevingsvergunning Hotel Nassau

26 november 2021

Wethouder Klaas Valkering: “Hotel Nassau is gesitueerd op een beeldbepalende locatie op het duin bij de strandopgang

De herontwikkeling van Hotel Nassau in Bergen aan Zee is weer een stap verder. In oktober 2020 heeft de ontwerp omgevingsvergunning zes weken ter inzage gelegen. Mede door ingestuurde zienswijzen is het plan aangescherpt en kan de omgevingsvergunning worden verleend.

Lezers met een mening: Nieuwe parkeervergunning

27 november 2021

Ik roep op om de ervaringen te delen via Flessenpost

Afgelopen zondag mijn parkeervergunning proberen te regelen. Lang aan de telefoon gehangen en veel mensen aan de lijn gehad die er geen verstand van hebben. De meest onzinnige antwoorden gekregen.

Wonen en winkelen aan Dorpsplein Bergen Centrum

24 november 2021

De sloop van de Bakemaflat en het bouwrijp maken starten begin 2022

De gemeente Bergen heeft een anterieure overeenkomst gesloten met Bot Bouw uit Heerhugowaard voor de herontwikkeling van het Dorpsplein in Bergen Centrum.

Samen stappen zetten naar energiebesparing

19 november 2021

Online informatieavonden energiebesparing woningen

De gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo organiseren samen met het Duurzaam Bouwloket verschillende digitale informatieavonden voor hun inwoners om energie te besparen. Samen optrekken om stappen te zetten naar een verduurzaming van de woning. De webinars gaan over de inkoopactie woningisolatie, het verduurzamen van een vooroorlogse woning en een jaren 90-2000 woning.

Lezers met een mening: Kunstenaar John Ory reageert op subsidieregeling voor makers in de kunst

19 november 2021

Het is in de eerste plaats positief te noemen dat de gemeente geld beschikbaar stelt voor professionele "makers in de kunst"

Het is in de eerste plaats positief te noemen dat de gemeente geld beschikbaar stelt voor professionele "makers in de kunst". Maar zelf heb ik net als zeker 98% (of meer) van de professionele "makers in de kunst" gewoon een inkomen.

De uitrol van PMD-containers in de gemeente Bergen

19 november 2021

In een vlog licht wethouder Bekkering de brieven en de reden voor de komst van de PMD-container toe

Deze en komende week ontvangen 12.500 huishoudens een brief van de gemeente Bergen over de komst van de rolcontainer voor Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en...

Akkoord over herontwikkeling winkelhart (Plein) Bergen

16 november 2021

Nieuwe invulling verbrande panden een stap dichterbij

De gemeente Bergen en de Bewonersvereniging Bergen Centrum (BBC) hebben een akkoord bereikt over de herontwikkeling van het winkelhart in het centrum van Bergen.

College wil onduidelijkheid wegnemen over voorrangsregels bij nieuwbouwprojecten voor Bergenaren

12 november 2021

Aanpassing van de Doelgroepen-verordening gebeurt in nauwe afstemming met het Ministerie

Naar aanleiding van het interpellatiedebat over de Doelgroepenverordening staan twee punten open. De eerste is de aanpassing van de Doelgroepenverordening op basis van de brief van het Ministerie van BZK.

Terug