450 jaar Ruïnekerk in Bergen, een dag om nooit te vergeten

Een gebeurtenis op 22 februari 1574 in Bergen heeft zijn sporen tot op de dag van vandaag achtergelaten...

450 jaar Ruïnekerk in Bergen, een dag om nooit te vergeten

Waren het de Spaanse troepen die net terug waren van het beleg van Alkmaar, waren het de Geuzen die wilde voorkomen dat de dorpskerk van Bergen gebruikt zou worden door de vijand, waren het zwervers die in de barre winterkou in de kerk een vuur stookten? We weten het niet. Maar wat we wel weten is dat 450 jaar geleden de trotse dorpskerk van Bergen in vlammen opging. Na de herbouw van het koor ging de Petrus en Pauluskerk sindsdien door het leven als de Ruïnekerk van Bergen, en zo wordt zij nog steeds genoemd.

Op 18 februari 2024 staan wij stil bij deze voor Bergen beeldbepalende gebeurtenis.
De dag begint met een speciale oecumenische Taizé-dienst, om 10 uur in de Ruïnekerk.

Een werkgroep met vertegenwoordigers van beide grote kerken van Bergen, de Historische Vereniging Bergen en het Erfgoedplatform Bergen/Egmond/Schoorl heeft een bijzonder middagprogramma samengesteld dat de bezoeker mee neemt naar de tijd van toen. Ook vindt op die middag de afsluiting plaats van een educatieprogramma van de Stichting Tijdgeest, die een aantal schoolklassen in de weken ervoor al heeft ingewijd in de geheimen van de Tachtigjarige Oorlog en de betekenis daarvan in de huidige tijd.
De opening van de middag vindt plaats door de voorzitter van de Stichting Ruïnekerk Jan van den Akker en wethouder Cultuur en Erfgoed van de gemeente Bergen Ernest Briët.

De dank van de werkgroep gaat uit naar de gemeente Bergen, de Stichting Ruïnekerk, de Vrienden van de Ruïnekerk en de Historische Vereniging Bergen voor hun feitelijke en financiële steun.

Bijzonder is dat de Bergense dichter Theo Olthuis speciaal voor deze gelegenheid een gedicht schreef over de plaats van de Ruïnekerk in de Bergense gemeenschap.
Als klap op de vuurpijl zal Brouwerij Egmond een nieuw blond bier ten doop houden, speciaal gebrouwen voor de Ruïnekerk. Een deel van de verkoopprijs komt ten goede aan de kerk.
Te midden van touwslagers, wolspinners en boogschutters zal een tingieter een exclusieve tinnen penning gieten met een afbeelding van de Ruïnekerk. We zijn bijzonder trots op de aanwezigheid van de kinderburgemeester van Bergen Tygo Fontijn. Hij zal de eerste penning gieten. Voor de jeugd van Bergen is deze daarna gratis verkrijgbaar.

Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd. De Bergense wereldkampioen Snert koken Michel Rekers heeft voor deze gelegenheid een speciale Soldatensoep gemaakt die samen met een even bijzonder Ruïnebroodje voor iedereen verkrijgbaar is.

Tussendoor worden de buitenactiviteiten aangevuld met koorzang, orgelspel en liederen van het muziekgezelschap Vive Les Gueux, voor velen al bekend van het 8-oktober feest in Alkmaar.

Al met al belooft dit een daverende middag te worden waar nog lang over zal worden nagepraat.

Zondag 18 februari
Kerkdienst 10.00-11.30
Taizé Dienst met Marc van de Giessen (PGB) en Ingrid van der Aart (Petrus en Pauluskerk)
Orgel Frank van Wijk
Koor van de Ruïnekerk

In en bij de Ruïnekerk 10.00-17.00
13.30
Opening met orgelspel Frank van Wijk
Gedicht Theo Olthuis
Wethouder Briët, Jan van den Akker (voorzitter stichting Ruïnekerk) en kinderburgemeester Tygo Fontijn

14.00
Muziekgroep Vive les Gueux
Rondleidingen, historische infomarkt, foto expositie

Voor de kinderen
Poppentheater (4-8 jaar)
Speciale herdenking penning tingieten
Compagnie van Brederode boogschuttersbaan
Wol- en viltdemonstraties
Touwslagersgilde

15.00
Presentatie speciaal bier Ruïne Blond
Uitdelen Soldatensoep van Michel Rekers (5x wereldkampioen snertkoken)
Ruïnebrood uitdelen

16.45-17.00
Muzikale afsluiteng met Vive les Gueux