3D-geprint rif voor de kust van Bergen?

Oesterbanken tussen de windmolens, want Noordzee heeft riffen nodig

3D-geprint rif voor de kust van Bergen?

Op de Borkumse Stenen, ten noorden van Schiermonnikoog, wordt 6.000 kilo Noorse platte oesters geplaatst, deels op 3D-geprinte rifstructuren. Het is voor het eerst dat in diepere delen van de Noordzee oesterbanken worden hersteld en tevens het eerste 3D geprinte rif in de Noordzee.
Om de Noordzee weer in balans te krijgen zijn riffen nodig. Die toekomstvisie ontvouwt Tinka Murk hoogleraar Ecologie van Mariene Dieren.

Het milieu in de Noordzee is volgens Murk volledig uit balans. De zeebodem is hevig verstoord, waardoor tal van organismen geen kans meer hebben om zich te vestigen. Murk bepleit daarom een Noordzee met mogelijkheden voor een rijk en divers ecosysteem. ‘Zorg dat je weer riffen krijgt, met schelpdieren die het water schoon filteren, met zeegrasvelden en rijke delta’s die zoet en zout water verbinden. Een habitat met woonruimte voor vissen die holletjes en riffen nodig hebben, waar jonge kabeljauw en roggen kunnen opgroeien.’

Vanuit de haven van IJmuiden zijn de rifstructuren met een installatieschip van Van Oord geplaatst in windpark Eneco Luchterduinen op ca. 20 meter diepte. Het kunstrif bestaat uit onder meer kooien met volwassen oesters en rifballen. De totale oppervlakte van deze pilot beslaat 3 hectare (100 x 300m).

Monitoring van de riffen

De natuurontwikkeling in het windpark wordt tot 2022 door Bureau Waardenburg, Sas consultancy en Wageningen Marine Research wetenschappelijk onderzocht met o.a. onderwatercamera’s. Hierbij zal bekeken worden of de oesters voldoende groeien en zich voortplanten, en of hun larven zich in de nabijheid vestigen en een rif gaan vormen.

Natuurlijke riffen vervullen een belangrijke functie. Ze filteren water en zijn een aanhechtingsplek voor en bron van voedsel. Helaas komen deze riffen door menselijk ingrijpen en ziektes vrijwel niet meer voor in de Noordzee. Deze organisaties onderzoeken nu wat de beste omstandigheden zijn om de onderwaternatuur op te laten bloeien in windparken op zee.

Blauwdruk voor alle windparken

Windparken op zee zijn hard nodig in de strijd tegen klimaatverandering. De komende jaren groeit het aantal windparken in de Noordzee dan ook sterk. Deze grootschalige bouw van windparken zorgt voor ingrijpende gevolgen voor zowel de natuur als voor de ruimtelijke ordening op de Noordzee. Tegelijkertijd bieden windparken op zee kansen om, naast duurzame energie, positief bij te dragen aan de onderwaternatuur.

Dit demonstratieproject draagt bij aan een blauwdruk voor natuurherstel onder water in windparken op zee, welke toegepast kan worden bij nieuw te bouwen windparken. Zo willen Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee stimuleren dat de groei van windparken op zee hand in hand gaat met natuurversterking.

Ideale locatie

Vissen over de bodem is in windparken verboden. Daarnaast bieden de palen van windmolens een aanhechtingsplek voor zeeleven. Dat maakt windparken de ideale locatie voor het actief versterken van onderwaternatuur. De geplaatste oesters produceren larven, waardoor er in het gebied een volwaardig rif kan ontstaan dat veel andere soorten aantrekt, zoals krabben, vissen en zeehonden. Zo dient een windpark als kraamkamer voor onderwaternatuur.

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

3D-geprint rif voor de kust van Bergen? 3D-geprint rif voor de kust van Bergen?