13.000 bomen in Bergen aan Zee gaan alsnog tegen de vlakte

Alle gekapte bomen worden door herplant gecompenseerd...

Tegen de verleende kapvergunning door de gemeente was beroep aangetekend door de Duinstichting en de Fietsersbond. Die bezwaren zijn niet overgenomen.

De ruim 16 hectare naaldbos langs het Lange Vlak, bij de Verspyckweg ten noorden van Bergen aan Zee, moet verdwijnen om de duinen daar weer aan het stuiven te krijgen. Door die bomen weg te halen, ontstaat er een grotere doorgang voor de wind richting het achterliggend duingebied.
Volgens PWN gaat het niet goed met meer dan zestig hectare duinnatuur bij het kustdorp. “Dat komt door teveel stikstof in de bodem en te weinig zand en zout vanaf de kust. In een gezond duingebied heeft de wind vrij spel, stuift het zand.” De werkzaamheden vloeien voort uit het beheerplan Natura 2000, in opdracht van de provincie.

De Duinstichting en de Fietserbond waren het dus niet eens met de vergunning, maar hun bezwaren vonden geen gehoor bij de commissie en de gemeente.

Voor de Fietsersbond was het onderstuiven van fietspaden bij het te kappen gebied het grootste pijnpunt. Een voorbeeld hiervan is de Blijdensteinsweg in Schoorl, waar de bond eerder actie voerde. Zij kregen wel voor elkaar dat de gemeente de vergunning nog aanpast, zodat niet één maar álle fietspaden in en om het Lange Vlak toegankelijk blijven.

Bron: NHnieuws.nl