100 jaar Bosschool in Bergen. 1919-2019

Expressief, eigenzinnig en ambitieus zijn de kernwaarden waar wij al 100 jaar voor staan!

100 jaar Bosschool in Bergen. 1919-2019

Een paar weken geleden is er een artikel verschenen van de BSG, waarin naast het aankondigen van ‘Open dagen’ hun aankomende jubileum in november 2019 beschreven stond. Tot het jaar 2000 waren de BSG (voortgezet onderwijs) en de Bosschool (basisonderwijs) ondergebracht onder één stichting, de BSV (Berger School Vereniging).

Wij, de Bosschool gaan niet in november, maar vanaf woensdag 27 februari, 6 weken lang ons jubileum vieren! Het startsein zal door burgemeester Hetty Hafkamp gegeven worden in het bijzijn van alle leerlingen en ouders! Zij zal door een tijdmachine stappen na haar speech. Hierbij willen wij jullie uitnodigen om hiervan verslag te doen.

Het project ‘100 jaar Bosschool’ doen wij in samenwerking met een heleboel organisaties vanuit de gemeente Bergen en Alkmaar.
– Cultuur primair Alkmaar, Historische Vereniging van Bergen, het Oude Hof
– Kranenburgh/ cultuurcoaches, Regionaal Archief Alkmaar
– Sterkenhuis, Stedelijk museum, NHADO busvervoer, Stichting Tijdgeest e.v.a.

Door het integrale overleg dat startte in het vorige schooljaar tussen leerkrachten en bovenstaande organisaties is er nu een duidelijk plan voor de hele school om tot een eindpresentatie/viering te komen. Iedere groep heeft een onderwerp gekozen dat onderzocht gaat worden door de leerlingen. U moet denken aan: Speelgoed, Voeding, Textiel, Vervoer, de Bosschool/ Schoolomgeving, Communicatie, School van de toekomst.
Daarnaast hebben de kinderen van de groepen 3 t/m 8 allemaal een keramisch herinneringstegeltje gemaakt. Vanaf 27 februari t/m 26 april zullen de kinderen gedurende 6 weken met hun leerkracht en verschillende gastdocenten 100 jaar terug gaan in de tijd. De tijdbalk zal de industrialisatie/ einde stoomtijdperk, WO I en II in Bergen en Bergen aan Zee, de bleekneusjes, verandering van het dorp door toerisme etc. behandelen. Er komen excursies naar Zuiderzee Museum, Sterkenhuis, Stedelijk Museum, Stoommuseum, Regionaal Archief.
Alle bevindingen zullen door de leerlingen gepresenteerd worden op de laatste vrijdagochtend voor de meivakantie, te weten 26 april.

Belangrijke data
*woensdag 27 februari om 8.30 uur: opening jubileumjaar H.Hafkamp (met fotograaf?).
* dinsdag 23 april: Dans in School aanwezig. Thema: Feest.
* vrijdag 26 april: presentaties 100 jaar in alle klassen 9.00-11.30 uur.

Korte geschiedenis school
Er was behoefte aan neutraal algemeen onderwijs, maar de gemeente bleek niet bereid te zijn om maar enige concessie te doen. Bergense kinderen van niet-katholieke origine bleven aangewezen op een school in Alkmaar.
*Op 1 september 1919 werd de Berger Schoolvereniging opgericht door Ir. E. Selleger, F. Kloots en D.L. Beijneveld.
De school bood lager- en voortgezet onderwijs. De eerste huisvesting was aan het Hertenkamp; Huis ’t hoekje op nr. 8 en aan de Kerkelaan in pension Fenna. De school begint met 37 leerlingen en 4 leerkrachten. In 1920 was het aantal leerlingen al verdubbeld.
*In 1925 een nieuw schoolgebouw aan de Rondelaan 26 ( met rieten dak!).
* In 1935 scheiding van ULO-opleiding en de lagere school en in 1937 noodlokalen erbij gebouwd.
* Tijdens de oorlogsjaren wordt het gebouw gevorderd door Duitse militairen. De leerlingen krijgen les in pensions, op de Kennemerstraatweg en in een kaaspakhuis in Alkmaar. In 1942 gaat het gebouw in vlammen op. Dit zal in 1947 herbouwd worden.
* In 1965 worden de noodlokalen vervangen door de huidige lokalen. En ook in 1978 en in 1995 is er bijgebouwd. De ‘Boshut’ op het plein heeft verschillende functies gehad. Het dient nu als handvaardigheidslokaal.
* In 1985 worden er 8 groepen gevestigd door toevoeging van twee kleutergroepen, onder leiding van directeur Tineke Netel.
* 1994/1995 75-jarig bestaan. De school telt 231 leerlingen en 12 leerkrachten.
* In het jaar 2000/2001 is de BSG afgesplitst van de Bosschool.
* De Bosschool gaat in 2002 verder onder het bestuur van de Stichting Tabijn.
*Anno 2019 heeft de Bosschool nog steeds meer dan 200 leerlingen en 12 leerkrachten.
Er is een goed samenwerkingsverband met de BSG t.a.v. de plusklas en de musical van groep 8. Oud-leerlingen maken elk jaar deel uit van het musicalteam (licht/geluid).
Expressief, eigenzinnig en ambitieus zijn de kernwaarden waar wij al 100 jaar voor staan!