Cultureel Bergens Platform maakt werk van jong, creatief talent

20 maart 2018

Oproep aan getalenteerde twintigers van nu om zich te laten zien en horen

Het Cultureel Bergens Platform wil de komende jaren de kunst en cultuur in de gemeente Bergen flink verjongen en verlevendigen. Dat is de uitkomst van een inspirerende brainstormsessie van het platform van afgelopen week. De culturele partijen uit Egmond, Schoorl en Bergen willen bestaande activiteiten een frisse boost geven en intensiever met elkaar verbinden. Ook gaat het platform aan de slag met nieuwe gezamenlijke thema’s en manifestaties, waarbij jong talent ruim baan krijgt. Gezamenlijke thema’s Het Cultureel Bergens Platform startte 2018 met een feestelijke bijeenkomst met alle culturele en toeristische partners op 31 januari jl., de aftrap van het nieuwe culturele jaar. Als vervolg daarop is het platform deze week bij elkaar gekomen om toekomstige culturele thema’s te verkennen en om de activiteiten in Bergen, Egmond en Schoorl meer te verbinden en te versterken. Afgelopen week keken de deelnemers van het platform onder meer naar de succesfactoren van themajaren en werkvormen elders het land, zoals ‘Iepen Mienskip’ in Leeuwarden Culturele Hoofdstad, het Jeroen Bosch-jaar in Den Bosch en andere manifestaties in o.a. Eindhoven en Dordrecht. Het werken met themajaren kan ook in Bergen een flinke impuls geven aan de identiteit van de gemeente en mede sturing geven aan de culturele programmering. Verjonging en verlevendiging De beroemde kunstenaars van de Bergense School met hun pioniersgeest en vernieuwingsdrang zijn een prachtige bron van inspiratie voor jong talent. Een gezamenlijke manifestatie vanaf 2019 rondom bijvoorbeeld het thema The Roaring Twenties zou de aanjager kunnen zijn voor een inspirerende terugblik naar de Bergense school en tegelijkertijd een oproep aan getalenteerde twintigers van nu om zich te laten zien en horen. Ook het thema Hartstocht aan Zee vond veel bijval. Onder deze titel zouden tal van activiteiten met een kunst-, cultuur- en natuurkarakter tot hun recht kunnen komen. Natuur, cultuurhistorie en kunst, maar ook en vooral de gezamenlijke ligging aan de kust wordt als kernkwaliteiten gezien van de gemeente. Ook zou goed kunnen worden aangesloten bij een landelijk themajaar als Ode aan het Nederlandse landschap, door het landelijk bureau voor Toerisme (NBTC) uitgeroepen als thema voor 2021. Bovengenoemde thema’s worden de komende tijd onderzocht en nader uitgewerkt. Naast nieuwe zijn ook de huidige culturele activiteiten gebaat bij verjonging en vernieuwing. De cultuuraanbieders in de gemeente Bergen hebben alles in huis om ook jong talent op het gebied van o.a. muziek, kunst en literatuur een prachtig podium te bieden, waarbij te denken valt aan een uitgekiend artist in residence-programma in verschillende huizen. Creatieve masterclasses en try outs zouden de basis kunnen vormen van meerjarige programma’s en samenwerkingen.

Topstuk van Leo Gestel komt naar Museum Kranenburgh

20 maart 2018

Directeur Mariette Dölle: ‘Deze genereuze bruikleen bekroont Kranenburgh's groeiende reputatie

Jarenlang was een van de topwerken van schilder Leo Gestel (1881-1941) slechts voor een enkeling te zien, maar vanaf deze zomer mag iedereen in Kranenburgh komen genieten...