22-11-2017 10:19

Belangenvereniging Eeuwigelaan wil plan van de gemeente Bergen met alle wettige middelen tegengaan

De gemeente wil nu op 14 december a.s. het besluit doordrukken

De Eeuwigelaan in Bergen is een van de mooiste lanen van Nederland. Al 100 jaar is de laan ingericht als tweebaansweg, geflankeerd door bomen en groenstroken, een fietspad aan de noordzijde en een wandelpad aan de zuidzijde.


Al in 1994 wilde de gemeente het wandelpad aan de Zuidzijde vervangen door een tweede fietspad.

De laan heeft een functie als verbinding tussen het Centrum van Bergen en Bergen aan Zee, maar heeft ook een belangrijke woonfunctie. Er staan in totaal 57 woonhuizen aan de laan, plus nog ruim 100 woonhuizen in de directe omgeving (Buerweg, Mosselenbuurt, Wiertdijkje, Nachtegalenlaan).

Al in 1994 wilde de gemeente Bergen het wandelpad aan de Zuidzijde vervangen door een tweede fietspad. De bewoners, verenigd in de Belangenvereniging Eeuwigelaan e.o., hebben zich hiertegen toen met succes verzet.

Maar de gemeente heeft nu opnieuw het plan opgevat om het wandelpad op te offeren aan een tweede fietspad, tot grote onvrede bij de bewoners. De gemeente stelt zich op het standpunt, dat het bestaande fietspad te smal zou zijn. Naar de mening van de bewoners is dit complete flauwekul en wordt dit standpunt van de gemeente door niets gestaafd. De CROW, de kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, geeft aan het nut van een tweede fietspad de een na laagste prioriteit. Het huidige fietspad voldoet uitstekend. Zelfs op drukke dagen met mooi strandweer kan men ongestoord heen en terug naar Bergen aan Zee fietsen, zonder dat dit tot gevaar of oponthoud leidt.

 

Opoffering van het bestaande wandelpad voor een tweede fietspad brengt mee het vernielen van een basisvoorziening in een woonbuurt. Men moet zich veilig te voet kunnen voortbewegen, zonder door fietsers omver gereden te worden. Lopen is de meest elementaire en gezonde wijze van voortbewegen. De Belangenvereniging heeft dit standpunt uitvoerig toegelicht in het rapport Behoudsplan Eeuwigelaan onder de titel “Handen af van de Eeuwigelaan”

De gemeente wil nu op 14 december a.s. het besluit doordrukken, dat aan de aanleg van dit tweede fietspad inclusief nevenvoorzieningen € 1,4 miljoen wordt uitgegeven. Pure kapitaalvernietiging, want nog in 2016 is het voetpad van een geheel nieuwe slijtlaag voorzien. 

Er zijn een aantal zogenaamde “inspraakavonden” gehouden, waarbij de Belangenvereniging zijn argumenten naar voren heeft gebracht. Maar de gemeente luistert hier niet naar en blijft tot nu toe hardnekkig op zijn standpunt staan.

De Belangenvereniging is dan ook van plan om dit verwerpelijke plan van de gemeente Bergen met alle wettige middelen tegen te gaan.

Bron: Belangenvereniging Eeuwigelaan 

Deel deze pagina