22-11-2017 13:18

Prangende vragen aan het college...

In deze editie wethouder Hugo Snabilie

De doelstelling: de redactie van de Flessenpost beoogt met het programma ‘Prangende vragen aan het college’ helderheid te verkrijgen voor de inwoners van Bergen, Egmond en Schoorl op de vele politieke kwesties die er leven. Het college heeft daar van harte mee ingestemd.
Klik hier voor aflevering 5 met interviewer Rob van de Pas en wethouder Hugo Snabilie.


Reporter Margreeth Anema voor het Bergense gemeentehuis in Alkmaar.

Heeft u een 'prangende vraag aan het college'? Laat het ons weten via: info@flessenpostuitbergen.nl

Mede afhankelijk van de actualiteit zullen de volgende wethouders aan bod komen.

Burgemeester Hafkamp: Verantwoordelijk voor…

• Algemene representatie

• Bestuurlijke coördinatie

• Regionale samenwerking

• Bestuur i.o. BUCH

• Bestuurlijke vernieuwing

• Openbare orde en veiligheid

• Brandweerzaken

• Toezicht en Handhaving

• Personeelszaken

• Communicatie en participatie

• Buitenlandse betrekkingen

Jan Mesu: Verantwoordelijk voor…

• Decenralisaties (3D's)

• Wmo

• Volksgezondheid 

• Sociale Zaken

• Onderwijs

• Welzijn

• Subsidie

• Bestuur i.o. BUCH

• en 1e locoburgemeester

Odile Rasch: Verantwoordelijk voor…

• Kunst en Cultuur

• Monumenten

• Natuur en Milieu / Duurzaamheid

• Recreatie en Toerisme

• Strand

• Economische Zaken

• Interne dienstverlening (Automatisering en Informatisering - Facilitaire zaken - Inkoop & Aanbesteding - Documentaire informatievoorziening)

• Externe dienstverlening (publieksdiensten - alle vergunningen behalve bouwvergunningen)

• Projectmatig Werken

Projecten:

• Visie dorpshart Schoorl

• Mooi Bergen

• Camperduin

• Top in dienstverlening

• Toekomstvisie

Peter van Huissteden: Verantwoordelijk voor…

• Wijkgericht werken

• Afval (beleid)

• Verkeer en Vervoer

• Parkeren 

• Openbare Werken

• Sport

• Volkshuisvesting

• Accommodatiebeleid

• Huisvesting raad

• Dierenwelzijn

Projecten:

• Fusie voetbal Egmond

• Ontwikkeling Watertorenterrein/sporthal Egmond aan Zee

• Woningbouw Delversduin

• Fusie voetbal Bergen

• Dierenasiel

• Groene Hart Schoorl (Buitenduin) 

Hugo Snabilie: Verantwoordelijk voor…

• Financiën

• Vastgoed

• Ruimtelijke Ordening

• Agrarische Zaken

Projecten:

• De Werf

• Lamoraal/Slotkwartier

• Structuurvisie Egmond aan den Hoef

• Bergen aan Zee

• Woningbouw/verkoop Heereweg 56 Schoorl (Rabobank)

Deel deze pagina