JoMo


De cultuurondernemerGedreven mensen die onvermoeibaar en vaak net langs het randje van de regels hun ideeën ontwikkelen; de cultuurondernemer in één zin. Gelukkig kent Bergen veel van dit soort creatieve geesten. Het pop-up museum in het Parkhotel, Hoeve Overslot, de muzikale optredens bij Taverne, d’Alderliefste, en de Zusters. Wat dacht u van de ijsbaan bij de Ruïnekerk, de wederopstanding van het voormalige KCB, waar nu Galerie Rogier Jonk huist, Blooming met Het Hof, Wies met haar stadsbus en de talloze mode- en snuisterijenwinkels. Altijd wel ergens een open atelier, galerie of expositie. En dan gaat het niet eens zo zeer om de buitenkant, maar vooral over de wijze waarop zij ziel brengen in hun zaak. Hoe zij vrijwilligers actief krijgen en geldschieters over de brug halen. Laten we deze vernuftelingen koesteren. Zij zijn de krenten in onze pap.

We mogen ons binnenkort verheugen op een cultuurcoördinator die alle evenementen op elkaar gaat afstemmen en zorgt dat kunst- en cultuurinitiatieven gemeentebreed worden uitgedragen. Super, dat onze gemeente dat doet. Ook prima voor onze economie die drijft op de dobber van het toerisme.

Maar in dit artistiek ondernemende landschap tref je ook de soms tobbende kunstenaar- ondernemer. Meestal geen held op administratief gebied. In het woud van wetsbepalingen, verordeningen en subsidieregeltjes gaat dus menig initiatief ten onder. Zou onze gemeente niet gebaat zijn met een plek waar ateliers en studio’s bij elkaar gebracht kunnen worden, zodat zo’n collectief een eigen medewerker kan aanstellen, die PR en de website regelt voor dat collectief en ze de weg kan wijzen in die administratieve rompslomp?

Wat een vreugde zou het zijn als onze politieke partijen in hun partijprogramma’s kunst, cultuur, educatie en cultureel ondernemerschap een voorname plaats zouden geven. Het zij ze gegund.

JoMo

 

Hoe denkt u hier over? Laat het ons weten via info@flessenpostuitbergen.nl