JoMo


Nepnieuws op z’n Trumpiaans
Als je geen nieuws hebt, dan creëer je gewoon nieuws. Met vette koppen en pakkende oneliners prikkel je de aandacht van de argeloze lezer. En zo verkoop je een krant.

Aan hoor en wederhoor even geen boodschap. De soap rond de verdwenen en toch weer opgedoken mails van wethouder Rasch is daar een treffend voorbeeld van.

De stichting Mooier Bergen kan zich maar niet neerleggen bij democratisch genomen besluiten en laat geen gelegenheid onbenut om de verdere procesgang meedogenloos te verstieren. We wachten al decennia op een besluit rond de herinrichting van ons dorpscentrum in Bergen en na eindeloze debatten, inspraakavonden en andersoortige raadplegingen, is tenslotte de teerling geworpen; een overigens goed en gedegen ontwerp. Pffff....... Eindelijk aan de slag.

De stichting Mooier Bergen wil ons doen geloven dat deze keuze omgeven is door onreglementair gedrag van de gemeente, meer in het bijzonder, van de wethouder. Toegegeven, het is natuurlijk niet handig om mails te laten verdwijnen en weer te laten oppoppen, zeker als de ICT in je eigen portefeuille zit. Kijk je echter naar de teksten, dan blijft er weinig spectaculairs over.

Veel interessanter is het feit dat de oppositiepartijen VVD, Groen Links en Gemeente Belangen zich voor het karretje laten spannen van de stichting Mooier Bergen. Je vraagt je af waarom. Dan blijkt dat er nevenfuncties zijn. Bestuursleden, raadscommissieleden en aan politieke partijen gerelateerde functionarissen van de oppositiepartijen hebben kennelijk ook functies bij Mooier Bergen. Daar lees je nergens iets over.... Je leest ook niet dat een vergelijkbaar project door de initiatiefnemers in Amsterdam is gesneuveld.

En begin dan niet over het al of niet functioneren van het duale stelsel. Dat is vanaf het begin al een gedrocht gebleken en als iemand dat aan de lijve heeft ervaren is dat de oud-wethouder van de VVD, die nu als raadslid zo’n hoop stampij maakt. Kortom vele pakken boter op evenzovele uitgekookte hoofden.

Kijk liever naar de inhoud en de kwaliteit van de plannen. Het plan de 7 Dorpelingen is op alle fronten door experts en burgerij getoetst en als superieur uit de bus gekomen.

Maar ja, de verkiezingen komen er aan en dan moet je je kennelijk profileren. De inhoud lijkt dan niet meer zo relevant? Ga vooral zo door en vervreemd je van de burger, want die snapt er zo langzamerhand niets meer van.

JoMo

Hoe denkt u hier over? Laat het ons weten via info@flessenpostuitbergen.nl