Kleintjes

Stichting Welzijn Bergen zoekt taalmaatjes. Taalmaatjes zijn vrijwilligers (m/v) die mensen voor wie het Nederlands geen moedertaal is en/of laaggeletterd of analfabeet zijn, helpen de Nederlandse taal te begrijpen en te spreken. De beste manier om te leren is om met elkaar in gesprek te gaan.

Ontmoetingen tussen taalmaatjes en de hulpvragers vinden in principe bij de “hulp”vragers thuis plaats. Een andere manier van ontmoeten is samen op pad gaan voor bijvoorbeeld bezoek aan winkels en stad.

Wij zoeken personen in Bergen, Schoorl en Egmond:

• Beschikken over een goede Nederlandse taalvaardigheid.

• Het geduld hebben om de ander de gelegenheid te bieden om de Nederlandse taal eigen te maken

• Je vindt het leuk om iemand te begeleiden en wegwijs te maken.

• Minimaal een dagdeel per week beschikbaar zijn.

• Je bent sociaal ingesteld en geïnteresseerd in andere culturen

• Bereid zijn een cursus te volgen van 4 dagdelen.

Wij bieden

• Begeleiding en ondersteuning in de contacten

• een taalmaatjescursus

• Onkostenvergoeding

Heeft u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Jeanette Hendriks. Bij haar kunt u zich ook aanmelden voor het aanmeldingsgesprek.

Tel; 072 5092217 en of per mail j.hendriks@welzijnbergen.nl